Het nieuws van nov. 2006:

Wat is er allemaal in NEER te doen? Zie daarvoor de rubriek "Agenda Neer".        Gebruik in het vervolg mijn nieuw adres www.pietvantoon.nl en verwijder het oude bij Uw favorieten! Deze rubriek leest van onderen naar boven, dus het laatste bericht staat bovenaan. 

 

Donderdag 30 november 2006. Alweer de laatste dag van de maand, zou men er niet bang van worden? Nee, niet doen! Geniet het leven zoals het komt. 

De foto die ik jullie met "Zomaar un foto" nummer 1516 laat zien, is een echtpaar dat in het begin van de vorige eeuw nog in "NAER" woonde.

Foto zomaar-0010.jpg op de CD met meer dan 1500 Neerse foto's (zie daarvoor 27-11-2006) laat jullie met een oude ansichtkaart zien waar dat gezin woonde.

Dit is ook het gezin waar zoveel anekdotes over zijn. Mijn grootvader was van Nól zijn leeftijd en die kon daar toch zo'n mooie verhalen over vertellen. Toch eens proberen of ik er nog iets van boven water kan krijgen?

 

Woensdag 29 november 2006. Vanmorgen is geboren: Jan zoon van Wendy en Henk Brouwers-van Knippenberg. Wendy is een oud "Naerse", dochter van Har en Leen van Knippenberg. Aan de ouders, de trotse opa en oma (die dit bericht hebben doorgegeven) en familie: Hartelijk Gefeliciteerd!

Het adres voor jullie felicitaties is: Geneijgen 7, 6096NH GRATHEM.  Tel.0475.453630. Mail: henkenwendyb@hotmail.com 

 

Woensdag 29 november 2006. Voor foto 1515 van "Zomaar un foto" van vandaag heb ik nog eens een foto genomen (met een beetje uitleg) van die mooie geschilderde mysterieborden, die vroeger eens door "NAERSE" mensen zijn geschonken.

 

Dinsdag 28 november 2006. Onder "Allerlei" staat nog weer een mail die vandaag voor jullie "Neerenaren" en ook voor anderen is binnengekomen.

 

Dinsdag 28 november 2006. Uit de krant van vandaag. In het ziekenhuis te Roermond is gisteren 27-11-2006 op 93 jarige leeftijd overleden Dhr. Jan Roumen, de schoonvader van onze oud dorpsgenoot Louis van Nieuwenhoven, zoon van Hannes vanne Waog. Aan Marlies, Louis, de kinderen en verdere familie; Onze Oprechte Deelneming. De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof van Herkenbosch, vindt plaats op vrijdag 1-12-2006 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.Sebastianus.

Het adres is: Aan de Vier Gebroeders 1, 6075 AT HERKENBOSCH.  

 

Dinsdag 28 november 2006. Van de op 25-11-2006 geboren Tijn staat nu een foto in de rubriek "Geboren". 

 

Dinsdag 28 november 2006. Afgelopen zondag hield het Kerkelijk zangkoor St.Martinus haar St.Ceciliafeest. Er werden mij enkele foto's van doorgestuurd die ik jullie met foto 1517 van "Zomaar un foto" van vandaag laat zien.

 

Maandag 27 november 2006. Geboren op 25 november 2006: Tijn, zoon van de gelukkige ouders Monique en Jobert Reijners-Derikx. Dit meldt mij de trotse peetoom Pieter Derikx. Aan alle betrokkenen: onze Hartelijk Gelukwensen.

Het adres voor jullie felicitaties is: Steeg13, 6086 EJ NEER.

 

Maandag 27 november 2006. Hebt U er al aan gedacht de prachtige CD met meer dan 1500 foto's van "NAER" met de tekst en uitleg, zoals die in de rubriek van "Zomaar un foto" heeft gestaan, te bestellen of af te halen. Eigenlijk moet elke rechtgeaarde Neerenaar die in zijn bezit hebben. Het is ook nog eens een echt naslagwerk van meer dan drie jaren, allerhande. Afgehaald kost ze 12.00 euro en bezorgt na storting op giro 1050181 t.n.v. P.J. Timmermans, Neer van 15.00 euro. Het is ook nog eens een mooi St.Nikolaas of Kerstgeschenk.

 

Maandag 27 november 2006. Met foto 1513 van "Zomaar un foto" laat ik jullie de vordering van de renovatie van de Baand zien. In het stuk dat ik jullie laat zien hebben ze ook nieuwe riolering gelegd.

 

Zondag 26 november 2006. Met foto 1512 van "Zomaar un foto" laat ik jullie een van de kerkschatten van Neer zien. Wij hebben nog een prachtige preekstoel.

 

Zaterdag 25 november 2006. In de maand december zijn weer interessante exposities in GALERIE HEBBEN.

Voor meer inlichtingen, zie onder "Galerie Hebben" op de startpage.

 

Zaterdag 25 november 2006. Van hoe langer hoe meer nazaten van Neerenaren hoor ik, dat die ergens anders in Nederland, in het buitenland en zelfs zeer ver weg in andere werelddelen carričre maken. Vandaag heb ik met foto 1511 van "Zomaar un foto" een zoon van Herman Rijs, die in Noorwegen een apotheek rund. Woont U (hij of zij die dit leest) ook als een oud "NAERSE" buiten Neer en wilt U dat met anderen delen, stuur dan een klein verhaaltje met een foto van Uw gezin en/of bedrijf naar mij, vermoedelijk zal het door mij geplaatst worden? Ook als U Neerse kennissen buiten Neer hebt, laat hun weten, dat deze site bestaat.

 

Vrijdag 24 november 2006. John je hebt het goed gezien: het is inderdaad geen kleine! Met foto 1510 van "Zomaar un foto" laat ik jullie zien wat hij bedoeld!

 

Donderdag 23 november 2006. In de rubriek "Allerlei" staat van een van de gekozen "NAERSE" raadsleden in de gemeente Leudal een bedank mail die bij mij is binnengekomen.

 

Donderdag 23 november 2006. Zou U de uitslagen van de gemeenteraads- verkiezing van gisteren van de nieuwe gemeente Leudal willen zien, dat kan ook via deze site. Klik op de startpage op "Gemeenteraadsverkiezing", dan komt U op de site van het Leudal, daar staat links 'Verkiezingen' dit aan klikken, dan ziet U ergens 'Uitslag' staan en dan bent U er. Misschien dat eerst Adobe Reader geopend moet zijn.

 

Donderdag 23 november 2006. Vandaag heb ik met foto 1509 een mooi item voor "Zomaar un foto". Ik laat jullie twee tweelingen zien: eenmaal als kleuter en een recente als grote mensen. Werkelijk de moeite waard om te gaan kijken!

 

Woensdag 22 november 2006. Van een van de trouwe lezers/kijkers naar deze site kreeg ik de volgende reactie op foto 1508 van vandaag:

In de tijd dat deze foto genomen is, was er in Neer nog geen carnaval  zoals ik altijd heb horen zeggen, Zodoende gingen ze met deze groep altijd mee in de optocht in Helden en daar zal ook wel deze foto zijn gemaakt. In Neer was toen nog veertig uren gebed met vastelaovenjd en uit protest gingen ze dan naar Helden.

Woensdag 22 november 2006. Het afgelopen weekend is in "NAER" met het B.C.L.-treffen het carnavalseizoen op grootse wijze ingezet. Nu komt weer het voorbereiden voor het eigelijke feest. In dat kader laat ik jullie met foto 1508 van "Zomaar un foto" een zeer oude foto van een carnavalsgroep zien, die Mevrouw Nellie Strous-Smeets mij zond. Het is een zigeunergroep uit de buurt Steeg-Goot-Baand, maar van wanneer? Wie weet het en nog liever, wie kan alle namen er bij zetten?

Dinsdag 21 november 2006. Op www.bcl2006.nl zeen perfecte foto's te zeen van ein perfect BCL treffe.

 

Dinsdag 21 november 2006. Met foto 1507 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie ter afsluiting van het werkelijk zeer goed geslaagde B.C.L.-treffen, een foto zien uit de optocht die zondagmiddag door ons dorp heeft getrokken. Dat het bij slechte weersomstandigheden moest gebeuren, mocht de pret niet drukken. Neem Uw agenda alvast ter hand, op die foto kunt U zien: waar en op welke dagen dit treffen het volgend jaar plaats vind.

 

Maandag 20 november 2006. Op foto 1505 (het voetbalteam) zijn enkele reactie binnen gekomen. Dus! Ga ze nog maar eens zien en wie kent die ene onbekende dan nog?

 

Maandag 20 november 2006. Denken jullie er aan, om een CD te bestellen of af te komen halen van die 1500 echte "NAERSE" "Zomaar un foto" foto's die ik tot nog toe geplaatst heb? Opgestuurd: 15 euro, afgehaald 12 euro.

 

Maandag 20 november 2006. Gistermorgen werd in het kader van het B.C.L.-treffen in onze parochiekerk een H.Mis opgedragen. Ik was er bij en kan jullie vandaag met foto 1506 van "Zomaar un foto" er een foto van laten zien.

 

Zondag 19 november 2006. Vanaf vandaag staat ook weer een nieuwe 85 jarige in de rubriek "Jarig". Stuurt U haar ook een felicitatie?

 

Zondag 19 november 2006. Vandaag met nummer 1505 van "Zomaar un foto", een van de oudere foto's van R.K.S.V.N. toen nog R.K.V.V.N. geheten. Vermoedelijk staan de namen die er bij horen, in een van hun jubileumboeken. Heb nog geen tijd gehad om ze na te kijken, maar misschien kan iemand van jullie ze zó opnoemen?

 

Zaterdag 18 november 2006. In de rubriek "Muziekschool" is een 7 pagina's tellend artikel geplaatst onder "Streeksmuziekschool Toontje Hoger" verder ook nog enkele andere mededelingen. Ga ze zien!

 

Zaterdag 18 november 2006. De provider is nog steeds te langzaam, maar met een beetje geduld is nu toch alles te bekijken. Jammer! Dit heb ik niet zelf in de hand, moet ook afwachten of alles in orde komt of dat ik naar een andere provider moet gaan uitzien. Dat zal dan zeker ook weer meerdere kosten met zich meebrengen.

 

Zaterdag 18 november 2006. Met foto 1504 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie weer een foto zien van de oud Neerenaar Jack aan den Boom. Op die foto kunnen we zien, dat ze voor die jaren toch al modern werkten.

 

Vrijdag 17 november 2006. Van mijn webserver kreeg ik onderstaand antwoord, hopelijk duurt de storing niet lang.

Geachte mevrouw / heer,
Bedankt dat u contact heeft opgenomen met Lycos klantenservice.
Op dit moment ondervinden wij technische problemen met onze webservers.
Onze technische dienst houdt zich intensief hiermee bezig.
Onze verontschuldigingen voor het ongemak en bedankt voor uw geduld.
Met vriendelijke groeten,

Vrijdag 17 november 2006. Vandaag begint het B.C.L.-treffen in "NAER". 

Er werd mij gevraagd hier nog eens een klein beetje ruchtbaarheid aan te geven? Dat doe ik voor die vereniging met alle plezier. Daarom kijk eens naar "Zomaar un foto" van vandaag, dan ziet U wat ze een mooi paleis aan het maken zijn, om dat festijn te organiseren.

 

Donderdag 16 november 2006. Ik zag op de teller onder op de startpage, dat er vandaag toch nog, ondanks de slechte ontvangst, 570 naar deze site gekeken hebben. De teller die boven aan de startpage staat telt maar tot 10000 per maand en daar ging hij de 14-de al overheen. Een teken dat veel mensen naar deze site kijken! Daarom? laat U die CD met meer dan 1500 foto's uit "NAER" niet er langs gaan. U krijgt ze opgestuurd voor 15 euro, dat is nog geen cent per stuk. Denk er wel om, duidelijk Uw adres bij de betaling te vermelden. Ik ben bijna toe aan een nieuwe PC en door te bestellen, kunt u een steentje bijdragen.

Al bij voorbaat mijn dank! 

 

Donderdag 16 november 2006. Geachte bezoekers van deze site? Zelf merkte ik gistermiddag al, dat iets niet goed was met de site. Nu heb ik van mijn provider bericht ontvangen, dat er bij hun een technische storing is ontstaan. Ze werken er aan, om deze storing zo spoedig mogelijk op te lossen. De storing houd in? Zeer slechte tot zelfs geen ontvangst van de site! Hopelijk hebben jullie er begrip voor, dat mijn persoon daar buiten staat. Groeten: Piet van Toon.

 

Donderdag 16 november 2006. Met "Zomaar un foto" nummer 1502 van vandaag, voldoe ik aan het verzoek van één van de trouwste kijkers naar deze site. Ziet U deze geplaatste foto en hebt U in de buurt iemand van haar klas wonen, die geen internet heeft? Laat die dan deze foto zien, misschien kunt U er twee personen blij mee maken. Aag haar mail- of gewoon adres is bij mij te krijgen.  

 

Woensdag 15 november 2006. Met frisse moed ga ik weer verder met de rubriek "Zomaar un foto". Vandaag met nummer 1501 een oude foto met een ongekend zicht op ons dorp.

 

Dinsdag 14 november 2006. Bij mij is het bericht binnengekomen met foto, dat op 13-11-2006 is geboren: Josje. Wie is Josje? In de rubriek "Geboren" op de startpage van deze site staan alle gegevens. Proficiat!

 

Dinsdag 14 november 2006. Vandaag is het dan zover, de 1500-ste foto van "Zomaar un foto" gaat de lucht in. Een onpartijdig iemand heeft de foto uit de vele inzendingen, uitgezocht. Hij had niet lang werk, toen hij ze eenmaal gezien had zei hij: ik weet het al. Een van die, van het eerste aardgas in Neer, dat is ze! Daar is in Neer nooit over gepraat. Jack! Jij weet waar het over gaat en je zult de gewonnen CD met de 1500 zomaar un foto's binnen een week tegemoet kunnen zien, tenminste als je nog op het zelfde adres woont.

Voor de andere kijkers naar of bezoekers aan mijn site zijn deze CD's met ingang van de volgende week te koop. Voor 15 euro per stuk overgemaakt op mijn gironummer (zie op de startpage, onder aan) wordt ze over de hele wereld aan jullie opgestuurd. Ze kan ook afgehaald worden, dan is de prijs 12 euro per stuk. Denk U eens in? 1500 foto's opgestuurd á 1 cent per stuk!

Noteer s.v.p. wel duidelijk Uw adres.

Aan alle inzenders van één of meerdere foto's, mijn hartelijke dank!

 

Maandag 13 november 2006. Gevraagd om te plaatsen: Er zijn nog 80 plaatsen vrij voor de seniorenmiddag van het BCL-treffe 2006 in Neer. Gezien het hoge niveau van het programma zou het zonde zijn als die niet gebruikt werden. Op vrijdag 17 november staat in gemeenschapshuis In d’n Haammaeker een seniorenmiddag op het programma. Vanaf 13.45u treden voor u op: Ben Verdellen en de buuttereedners Jan Reijnders uit Buggenum en Ger Frenken uit Roggel en nog veel meer artiesten zoals onze eigen joekskapel Geine Paniek. Verder is er een heel bijzonder optreden van onze Burgermeester die in Roggel zijn debuut maakte en in Neer in de reprise verschijnt. Kaarten á €5,- (incl. koffie en vlaai) zijn voor alle 55+ers verkrijgbaar bij Mevrouw Mia Jeurninck, tel. 0475 593708.

Zie www.bcl2006.nl voor informatie en contact.

 

Maandag 13 november 2006. Er kwam bij mij een bericht binnen, dat ik geplaatst heb in de rubriek "Allerlei" en ik zou graag zien, dat alle bezoekers aan deze site even gaan kijken naar waar het om gaat en dat ze dan ook hun stem op dat team van Hans uitbrengen! Dat zou toch ook weer een opsteker voor "NAER" zijn!

 

Maandag 13 november 2006. Het bericht binnen gekregen, dat onze dorpsgenoot Dhr. Piet Caris, (zoon van Thei vanne Bóshei) echtgenoot van mevrouw Toos Caris-Coenen op 76-jarige leeftijd is overleden.

Aan Toos, hun kinderen en familie Onze Oprechte Deelneming.

Eventueel nader bericht volgt nog.

 

Maandag 13 november 2006. Belofte maakt schuld! Daarom vandaag met foto 1499 van "Zomaar un foto" de trap in de muur midden in het dorp, die nu af is. Persoonlijk ben ik van mening, dat het dorp er weer mooier op is geworden.

De extra kosten die het meegebracht heeft, moeten we dan maar op de koop toe nemen! 

 

Zondag 12 november 2006. Op die oproep van mij vanmorgen vroeg, hebben al 15 personen met in totaal 67 ingezonden foto's gereageerd. Zou U ook nog willen inzenden, zorg dan dat die foto's morgenmiddag om 16.00 uur in mijn bezit zijn. Na die tijd kunnen ze niet meer meedingen naar die CD.

 

Zondag 12 november 2006. Met foto 1498 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie weer een foto genomen op een kamp van Jong Nederland, zien. Peter Peters leverde die aan en ik was er blij mee, want zo langzamerhand wordt de soep dun. Daar valt mij in! Wie kan mij voor de 1500-ste van overmorgen een heel mooie oude foto van Neer bezorgen? Recente foto's zijn ook goed, maar in dit geval liever een oude. Voorbeelden: een foto van een gezin, een straatbeeld, een oud huis dat inmiddels is afgebroken, noem maar op, als het maar met "NAER" te maken heeft. De inzender van de foto die ik als 1500-ste plaats, krijgt gratis een CD met die 1500 Zomaar un foto's op. Als er meerdere foto's binnenkomen, laat ik een neutraal iemand uitzoeken welke ik moet gebruiken en dié wint dan ook de CD.

 

Zaterdag 11 november 2006. Heden avond hadden wij een mooie Sint Martinus H.Mis bij ons in de St.Martinus parochiekerk. De dienst werd verzorgt door kapelaan Blaschek met medewerking van de Busse Schutten (Broederschap van St.Martinus) en het herenkoor van de parochie. Het was een prachtige dienst en de schutterij ging daarna haar patroonsfeest vieren.

 

Zaterdag 11 november 2006. In Meijel is 9-11-2006 op 68 jarige leeftijd overleden Dhr. Jac Strijbos, echtgenoot van Mevrouw Corrie op den Drink, vader en schoonvader van onze dorpsgenoten Susan en Giel Frenken-Strijbos. Vanaf hier aan Corrie, de kinderen en familie Onze Oprechte Deelneming.

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag 13-11-2006 om 10.30 uur in de parochiekerk van Meijel waarna de crematieplechtigheid om 12.30 uur zal plaats vinden in het crematorium te Baexem. Het adres voor condoleances is: Schoolstraat 8, 5768 AP MEIJEL. 

 

Zaterdag 11 november 2006. Geboren op 9 november 2006: Daan, broertje van Jop en zoon van Yvette en Robert Grollik-Karis. Aan alle betrokkenen: Hartelijk Gefeliciteerd. Het adres voor jullie felicitaties: Aan de Sniemeulen 9, 6086 NW NEER.

 

Zaterdag 11 november 2006. De afscheidsdienst voor Dhr. Will Valckenborgh (zie 9-11-2006) zal plaats vinden in het crematorium te Baexem op dinsdag 14-11-2006 om 11.00 u. Maandag 13-11-2006 om 19.00 uur is in onze parochiekerk een avondwake. Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren. 

Het correspondentieadres is: Hammermolen 12, 6086 BG NEER.

 

Zaterdag 11 november 2006. Wat was dat gisteravond een drukke receptie voor het 50 jarig bestaan van "Ons Eigen Nieuws". In de toekomst zal het worden uitgegeven door "Wilsing Weekbladen B.V.". Met foto 1497 van "Zomaar un foto" van vandaag, kan ik jullie de nieuwe uitgevers samen met de oude laten zien.

 

Vrijdag 10 november 2006. Gisteren is geboren: Marit, zusje van Kris en dochter van Leon en Wendy Pouls-Janssen. Aan allen onze hartelijke felicitaties. Het adres voor persoonlijke felicitaties is: Ulensvaaren 61, 6086 GC NEER.

 

Vrijdag 10 november 2006. Om 20.00 uur begint de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van "Ons Eigen Nieuws" van Sjaak Boonen. Als U hem wilt feliciteren en niet in de gelegenheid bent hem te feliciteren met dit jubileum, dan kan dat ook via mijn mailadres: pjtim@home.nl  De felicitaties worden door mij doorgegeven. Zie ook onder "Jubileum" op de startpage van deze site.

 

Vrijdag 10 november 2006. Op de startpage van deze site staat nu ook een verwijzing (link) naar Keurslager JEURNINCK. Bezoek zijn site geregeld, er zijn mooie aanbiedingen op te vinden!

 

Vrijdag 10 november 2006. Met foto 1496 van "Zomaar un foto" van vandaag laat ik jullie een mooie (smaken verschillen, maar zoals ik het zie) herfst/weerfoto zien. Aan de maker alle lof!

 

Donderdag 9 november 2006. De knuffel is terecht (zie onder "In- en verkoop" op deze site), de moeder vraagt nog iets!

 

Donderdag 9 november 2006. Bericht ontvangen van het op 57 jarige leeftijd overlijden van onze dorpsgenoot Dhr. Will Valckenborgh, echtgenoot van Mevrouw Marij Valckenborgh-Derikx. Wij wensen Marij, de kinderen en familie, de sterkte om dit zware verlies te dragen. Tevens Onze Oprechte Deelneming. Nader bericht volgt nog.

 

Donderdag 9 november 2006. Gisteravond heb ik aan de Maas, langs het Schoor nog even een foto geknipt. Daar zijn ze rigoureus aan het snoeien.

Met velen ben ik benieuwd wat het daar gaat worden? Ik zal proberen het in de gaten te houden om het jullie dan te laten zien. Vandaag met foto 1495 van "Zomaar un foto" het begin!

 

Woensdag 8 november 2006. Bij mij kwam van een vaste klant uit het Westen van het land een heel duidelijke uitleg binnen over, wat POLITIEK eigenlijk is. 

Het staat onder "Allerlei" en is best het lezen waard!

 

Woensdag 8 november 2006. Hoe dicht wij al bij de samenvoeging tot de gemeente "Leudal" zijn gekomen, ziet U als vandaag foto 1494 van "Zomaar un foto" wordt bekeken. Een commissie is al opgeheven. Daar zal toch wel een nieuwe voor komen, denk ik?

 

Dinsdag 7 november 2006. Het gaat hard op het BCL-treffen aan. Klik eens op de volgende link en bij een mooi stukje muziek wordt U bijgepraat:  www.bcl2006.nl

 

Dinsdag 7 november 2006. In Horst is op 76 jarige leeftijd overleden, Mevrouw To Hendrikx-Loenen, de moeder en schoonmoeder van onze dorpsgenoten Piet en Anita Hendrikx-Vossen. Aan alle betrokkenen Onze Oprechte Deelneming.

De uitvaartdienst is woensdag 8 november 2006 om 10.30 uur te Horst in de St.Lambertuskerk. Het condoleanceadres is: van Douverenstr.13, 5961JJ Horst.

 

Dinsdag 7 november 2006. Met foto 1493 van vandaag in "Zomaar un foto" laat ik jullie weer een straatbeeld hier in Neer zien. Zeer mooi vond ik met allemaal die bloemen, hoe denken jullie daar over?

 

Maandag 6 november 2006. OPROEP! Als U soms niet geregeld naar de rubriek "In- en verkoop" kijkt, doe ons dan een plezier en kijk nu even. Een klein meisje is haar knuffel verloren en zou die graag terug krijgen. Wie heeft hem gevonden? U niet? Vraag dan even bij de buren op de afgelegde route!

 

Maandag 6 november 2006. In Roermond is op 4 november 2006 op 83 jarige leeftijd overleden de Swalmenaar Dhr. Jacques Dijcks, echtgenoot van de oud Neerse Mevrouw Lenie Dijcks-Nabben. Aan Lenie, de kinderen en familie Onze Oprechte Deelneming. Op wens van Jacques zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.

Het adres voor condoleances is: Rijksweg-Noord 65/a, 6071 KT Swalmen.

 

Maandag 6 november 2006. Met foto 1492 van "Zomaar un foto" van vandaag laat ik jullie een mooi straatbeeld van hier in Neer zien. Op het ogenblik wordt de Baand ook gerenoveerd. Als die klaar is, zal ik ook daar met foto's van komen.

 

Zondag 5 november 2006. Foto 1491 van "Zomaar un foto" van vandaag is een groepsfoto die genomen is tijdens het kamp van Jong Nederland in 1954 te Overloon. Zou een van de bezoekers aan deze site er de bijbehorende namen bij kunnen geven? Dat zou mooi en goed zijn, want over enkele jaren weet het niemand meer!

 

Zaterdag 4 november 2006. Onze oud dorpsgenoot Dhr. Henk van Ratingen in Australië stuurde mij in aansluiting van mijn oproep bij foto 1489 nog enkele foto's, inderdaad in een iets betere resolutie, van het kamp dat schijnbaar in 1954 te Overloon is geweest. Twee namen van foto 1489 weet hij nog, dan kent hij er ook nog een paar, maar niet van naam. Als iemand van jullie het wel nog weet, schrijf het op een stuk papier en zend het mij toe!

 

Zaterdag 4 november 2006. Voor bij die damesreünie heb ik gisteren de namen binnen gekregen, die zijn alsnog bij foto 1488 geplaatst en nu nog voor die ze graag op papier heeft, over te nemen.

 

Zaterdag 4 november 2006. Zo juist terug van een heerlijk St.Hubertusdiné, waar wij met grote dank aan de familie Bongers van de "Veerman", op hun boot van hebben kunnen genieten, begint nu alweer het dagelijkse nachtwerk, de "Zomaar un foto" omzetten. Voor vandaag heb ik een foto die ik gistermiddag heb genomen en die ik graag als 1490-ste aan jullie laat zien. Echt de moeite waard er U in te verdiepen en misschien bent U een van die personen, die zo'n ding kunnen sponsoren? 

 

Vrijdag 3 november 2006. St.Hubertus. Vandaag heb ik voor "Zomaar un foto" nummer 1489, er nog eens een uit de oude doos. Geen al te beste kwaliteit, wel een mooie. Wie heeft een antwoord op de vragen, die ik er bij stel?

 

Donderdag 2 november 2006. In de rubriek "Jarige" is weer een nieuwe 75-jarige bijgevoegd. Ook zij zal graag felicitaties ontvangen!

 

Donderdag 2 november 2006. Op een van de vorige dagen heb ik beloofd, dat er nog een foto van een reünie zou komen. Vandaag met foto 1488 van "Zomaar un foto" laat ik die jullie zien. Dhr. Leon Teepen zond ze mij toe en Dhr. Sjaak Niessen is de fotograaf.

 

Woensdag 1 november 2006. Er is een soort bede bij mij binnen gekomen, die ik onder "Allerlei" heb geplaatst. Wie kan dat meisje helpen?

 

Woensdag 1 november 2006. Vanmorgen is geboren: Raf zoon van onze oud dorpsgenoot Ron Dirkx en van Pascal Montforts, broertje van Luck. Om het jullie duidelijk te maken om wie het gaat, de bijnaam van Raf zou moeten worden: Raf van Ron van Dré van Piete Wölm van Haonsum. Het aantal kleinkinderen van Dré en Serf is hiermede gestegen naar 8. Ouders, grootouders en familie: van harte gefeliciteerd met deze geboorte.

Voor jullie felicitaties is het adres: Dorpsstraat 103, 8102 TT Pey-Echt.

ron.dirkx@home.nl

 

Woensdag 1 november 2006. Denken de kijkers naar deze site vandaag ook even aan de jarige van vandaag? Hij staat in de rubriek "Jarig". 

 

Woensdag 1 november 2006. Pierre Knoops was in Neer op bezoek en vandaag met foto 1487 van "Zomaar un foto" kan ik een afbeelding van hem laten zien. Kijk eens hoe blij hij Chris en Lies had gemaakt.

 

 

 

 

of per telefoon 0475-591317, kan ook met 06 25 434373 of 06 30 806452. 

 

 

Laat eerlijk nieuws, aangaande Neer, s.v.p. snel weten, via mail: pjtim@home.nl
 Terug.

nieuwsoktober2004.html