De Mysterieborden van Neer.
Jezus wordt met doornen gekroond.
Het vervolg. Hier de andere acht schilderijen:
Jezus draagt zijn kruis de berg van Calvarië op.
Jezus sterft aan het kruis.
Jezus verrijst uit het graf.
Jezus stijgt op ten hemel.
De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
Maria wordt in de hemel opgenomen.
Maria wordt in de hemel gekroond.
Is het te begrijpen, dat Neer zoiets moois, aan haar neus voorbij heeft laten gaan? Nu moet ik wel eerlijk zeggen, dat ze in het museum te Roermond vermoedelijk beter bewaard worden, als hier in Neer.