De Mysterieborden van Neer.
De Engel Gabriël brengt Maria de blijde boodschap.
Het zijn 15 schilderijen, voorstellend de vijftien geheimen van de rozenkrans. De meeste zijn door Neerse inwoners geschonken. De namen van de schenkers kunt U op de schilderijen zien.
De eerste vijf zijn de: Blijde geheimen,
De tweede vijf zijn de: Droevige geheimen en
De derde vijf zijn de: Glorievolle geheimen.
Ik heb ze zaterdag 14 september 2002 gefotografeerd en heb ze hier voor Uw genoegen geplaatst.
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.
Jezus wordt in de tempel opgedragen.
Jezus onderwijst als 12-jarige de wetgeleerden in de tempel. Daar wordt hij door zijn verontrustte ouders teruggevonden.
Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
Jezus wordt gegeseld.