Bergerstraat
Aan de "Bergerstraat" lag vroeger een van de poorten, die Neer ter verdediging van haar bezittingen rijk was, n.l. de "Bergerpoort". In het nieuwe uitbreidingsplan "Wijnbeek" is er een straat naar vernoemd.
Bergerstraat 15 en 17,
Bergerstraat 16,
Bergerstraat 18,
Bergerstraat 19,
Bergerstraat 20,
Bergerstraat 21,
Bergerstraat 22,
Bergerstraat 23,
Bergerstraat 23/a,
Bergerstraat 23/b,
Bergerstraat 23/c,
Bergerstraat 24,
Vervolg.