Bergerstraat
Aan de "Bergerstraat" lag vroeger een van de poorten, die Neer ter verdediging van haar bezittingen rijk was, n.l. de "Bergerpoort". In het nieuwe uitbreidingsplan "Wijnbeek" is er een straat naar vernoemd.
Vervolg.
Bergerstraat 26,
Bergerstraat 28,
Bergerstraat 29,
Bergerstraat 31,
Bergerstraat 30 en 30/a,
Bergerstraat 32,
Bergerstraat 33,
Bergerstraat 34,
Bergerstraat 35,
Bergerstraat 37,
Bergerstraat 25 en 27,