Spuitjes
"Spuitjes"! Vroeger lag hier een boerenhoeve met die naam en er tegenover het bedrijf van Pietjes-Sjang, alias Johannes Geraets (Bergerstr.2). Op deze twee locaties zijn in totaal 40 woningen en/of appartementen gebouwd.
Spuitjes 1 t/m 6,
Spuitjes 7 t/m 14,
Spuitjes 15 t/m 20,
Woonvoorziening
  "Spuitjeshof"

Spuitjes 21 t/m 40,
Spuitjes heeft ook zijn standbeeld.
Het staat voor "Spuitjeshof" en het heeft geen naam?
Het stelt een boer met zijn paard voor.