Seniorenvereniging
St.Martinus.
Veertig-jarig bestaansfeest op 1 mei 2002.
Voorzitter Theo Lemmen opende de feestvergadering.
Het seniorenorkest van het Leudal- en Thornerkwartier speelde, er tussendoor, prachtige muziek.
Hayke Klaessen was weer eens op zijn best!
Een overzicht, van hoe de gasten aan lange tafels zaten.
Er waren verschillende jubilarissen, die een oorkonde en een boeket bloemen kregen.
Hier Elly Keiren-Mestrom.
Hier Truus van Cruchten-Stemkens.
Hier Jan Spiertz.
Hier Cato Wagemans-Slots.
Hier Nellie Metsemakers-Janssen.
Hier Mina Nieskens.
Hier Til Mingers-Tullemans.
Hier Netje van Pol-Slaats.
Hier Corrie de Gier-Janssen.
Hier wordt de oud voorzitter Nelis Stemkens onderscheiden.
Lies Stemkens-Geraets werd ook niet vergeten.
Voorzitter Theo Lemmen met secretaris Lei van Gansewinkel en de afgevaardigde Ellen Gubbels.
Het was een mooie feestvergadering.