Sacramentsprocessie op 22 juni 2003.
Op deze mooie zondagmorgen lag onze kerk, vanaf het punt dat ik mij gekozen had om deze foto's te maken, er zo bij. Een stralende zon overspoelde het geheel.
Dit waren, volgens hun eigen zeggen, de voorposten van de processie!
De Busseschutten openen de echte processie.
Hier de hoofdmacht van de Busseschutten nog eens. Het is een felicitatie waard, dat jullie in zo'n grote getale aan deze processie deelnemen.
De Oude Schutten lieten zich ook van de goede kant zien.
St.Sebastianus wordt door de Oude Schutten trots meegedragen.
De tonen van fanfare "De Eendracht" klonken fantastisch in de morgenlucht.
Mannenkoor Maas- en Neergalm was natuurlijk ook present.
Het Allerheilgste onder den 'Hemel' gedragen door pastoor Rudo Franken, besloot de processie.