Het nieuws van oktober 2001:
31 oktober 2001.
Nog meer nieuws vandaag en weer goed nieuws: Piet en Leen Emonts-Theelen van de Baand zijn opa en oma geworden van een stamhouder. Hun zoon Jack met echtgenote Petra Sanders zijn de trotse ouders van zoon Jasper geworden.
Voor felicitaties: Ulensvaaren 34, 6086 GA Neer.

Om 17.00 u. bereikte mij nog belangrijk nieuws. Of dat goed of slecht nieuws is laat ik aan mijn lezers over, om dat te beoordelen, zelf ben ik niet zo'n politicus.
Dan nu dat nieuws:
Actief '94 houdt het voor gezien in de gemeenteraad en treedt in zijn totaliteit, vóór de volgende verkiezingen terug.
De reden of het waarom kon mijn woordvoerder niet zeggen; dat zal morgen wel in de krant staan, zei hij.

11.00 u. Alweer de laatste dag van de maand.
Gelukkig is er tot op dit moment nog geen slecht nieuws binnen gekomen.
Wel goed nieuws! Als wij tenminste de krant van vandaag mogen geloven?
Bij binnenkomst van ons mooie dorpje Neer, ligt aan de linkerkant van de Napoleonsweg het van vroeger zeer bekende café-zaal-hotel-restaurant "de Lindeboom". Op het ogenblik ligt dat complex er ontzettend verwaarloosd bij.
Dat is helemaal geen wonder; bij elke leegstand slaat de verwaarlozing toe en hoe lang ligt dit gebouw al leeg?
Nu staat vandaag in de krant, dat op die plaats in het voorjaar van 2002 gestart zal worden, met de bouw van een motel met tien kamers en ook nog eens acht appartementen. Die appartementen zijn bedoeld voor permamente bewoning. Het plan is ontwikkeld in opdracht van de tegenwoordige eigenaar, dhr. Van Kooten uit Montfoort. De welstandscommissie (hoe kan 't?) heeft al ingestemd met het ontwerp van het Helden-Panningse architectenbureau Silvrants en Engels.
En nu maar afwachten, of het geen loze beloften blijken te zijn? Als het doorgaat? Het zou werkelijk te mooi zijn, om waar te zijn!


30 oktober 2001. Heden stond in de krant, dat Chris van Broeads-Koeab (Christiaan Verheijden) vandaag 80 jaar oud wordt. Hij is dus op 30-10-1921 geboren. De emigranten in den vreemde die hem nog willen feliciteren, kunnen dat doen via mijn e-mail. Donderdag, op de repetitieavond van mannenkoor Maas- en Neergalm, zie ik hem. In de pauze zitten wij altijd bij elkaar.

29 oktober 2001. Vandaag bereikte mij het droeve bericht, dat gisteren op 77-jarige leeftijd is overleden, mijn nicht de in Neer geboren Bertha Timmermans, dochter van Sjang vanne äöje Geerla en van Trui van Töäms (Sjang en Trui Timmermans-Geraedts). De plechtige uitvaartdienst is donderdag 1 november 2001 om 10.30 u. in de H.Aldegundiskerk te Buggenum, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.
Adres voor condolances: Neel Doffstraat 9, 6082 AE Buggenum.

28 oktober 2001. Vanmorgen een mail uit Canada ontvangen. Hij is van Drees en Dora Verheijden-van den Beuken. Zij vragen mij, de groeten te doen aan alle Neerse mensen. Wat ik dan bij deze doe!

27 oktober 2001. Vandaag is op 93-jarige leeftijd overleden, mevrouw Johanna Petronella Cuypers-Muijzenberg, geb.23-6-1908, weduwe en 2-de vrouw van meester Frans Cuypers uit de Steeg.
De plechtige uitvaartdienst vindt woensdag 31 oktober 2001 om 14.00 u. plaats in de St.Martinuskerk te Neer, waarna begrafenis op het kerkhof.

Mijn lezers die ook het wel en wee van onze beugelsport willen weten, raad ik aan te kijken bij "Beugelen" en dan klikken op "Overleden".

26 oktober 2001. Het is voor mij onbekend hoe hij heet, maar het slachtoffer van het ongeluk aan de Friedesemolen van eergisteren, is thuis. Als iemand hem wil groeten en/of beterschap wensen, dat kan via deze site, ik weet dat hij hier geregeld naar kijkt. Zet Uw berichtje in "Teken gastenboek" en hij komt het vanzelf te zien!

25 oktober 2001. Geen nieuws.

24 oktober 2001. Vanmorgen is bij de werkzaamheden aan Friedesemolen een ongeluk gebeurd. De grote kraan had voor een poosje zijn werk gedaan en moest op de dieplader voor vervoer naar elders. Wat er precies gebeurd is? De kleinste van die twee mannen, op foto 83 bij de foto's over de stuw, is met zijn duim ergens tussen gekomen en volgens een ooggetuige zag het er verschrikkelijk uit. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis in Roermond vervoerd.
Jonge, vanaf deze plaats, van harte beterschap!

23 oktober 2001. De werkzaamheden aan het waterwerk bij de Friedesemolen gaan gestaag door. Vandaag moest een immens groot gat gegraven worden, om de belangrijkste rioolput in te plaatsen, die waar de perspomp in komt. Ze staan werkelijk voor niets, het werk was op een dag geklaard. Zie foto 86 bij "stuw", dan kunt U zich een gedacht maken, hoe groot en diep dat gat was!

22 oktober 2001. Er is bericht binnengekomen, dat op 20 oktober 2001 is geboren: Sanne, dochter van Wim en Bianca Jeurninck-van Wijlick. Voor de duidelijkheid: Wim is een zoon van Mie van Driek vanne Vläös (Mia Jeurninck-Theelen). Vanaf deze plaats, van harte gefeliciteerd.
Wilt U ook feliciteren? Het adres is: Brumholt 29, 6086 PV Neer.

21 oktober 2001. Vandaag zal een belangrijke dag voor fanfare "De Eendracht" worden. Ze gaan op concours. In de Maaspoort te Venlo zullen ze onder leiding van dirigent Henk Houben uitkomen in de Ere-afdeling.
Vanaf deze plek wens ik hun een groot succes! Als ik de uitslag binnenkrijg, zal ik het door vertellen.
Hiep! Hiep! Hoera!
Het is zover, 16.30 u. en de uitslag bekend.
De fanfare heeft de eerste prijs behaald in de Ere-afdeling.
Ze deed dat met: 146  punten voor het gekozen nummer en 146 punten voor het verplichte werk, in totaal 292 punten.
Dirigent, bestuur en leden: van Harte Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!

20 oktober 2001. Vanmorgen bereikte mij het droeve bericht, dat onze oud-dorpsgenoot Fritske van Pol van de Kappert, geboren op 27 september 1948, zoon van Frits en Toke van Pol-Geelen, in Heel is overleden.
Aan de familie mijn oprechte deelneming met dit verlies.

19 oktober 2001. Tot nog toe, geen nieuws of ik zou jullie moeten vertellen, dat wij vanmiddag met ons N.T.O.-biljartteam Maneslust 2 bij de Tramhalte in Neeritter met 4-4 gelijk gespeeld hebben. Ik zelf had een zeer slechte dag en ben dik verloren! Om jullie helemaal bij te maken, N.T.O. betekend: nooit te oud.

18 oktober 2001. Geen nieuws.

17 oktober 2001. Tot op dit moment 19.00 u. nog geen nieuws,

16 oktober 2001. Vandaag geen nieuws vernomen. Kijk wel eens onder "Stuw", dat werk schiet aardig op!

15 oktober 2001. Op 13 oktober 2001 is onze dorpsgenoot Huub Weustenraad echtgenoot van Paula Ramaekers, overleden. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 18 oktober 2001 om 10.00 u. in de parochiekerk van St.Martinus te Neer, waarna de crematie in Blerick plaats vind.
Vanaf deze plaats aan Paula, kinderen en familie onze Oprechte Deelneming bij dit verlies. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren: Maaszicht 5, 6086 NL Neer.

14 oktober 2001. Omdat ik voor vandaag en gisteren (tot nog toe 10.00 u.) geen nieuws heb vernomen, vertel ik maar eens iets van vroeger.
Voor dit verhaal moet men weten, dat mijn (ons) beroep: café- zaalhouder was.
Vandaag is het 45 jaar geleden, dat mijn (onze) oudste dochter Karin, geboren is. Als men daar aan terug denkt, komen de herinneringen weer boven. De 13-de was een zaterdagavond en repetitieavond van mannenkoor Maas- en Neergalm (in die tijd was de repetitie nog op zaterdag). Wij hadden "Die Nacht" van Schubert op het programma staan en waren daar flink aan, aan het instuderen. De repetitie was maar net aan de gang, toen mijn vrouw An, of beter gezegd Karin zich begon te melden. Gelukkig hadden wij mijn vader en moeder nog in huis, die konden de honneurs waarnemen en kon ik me met An terugtrekken. De vroedvrouw werd gewaarschuwd en die wist te vertellen, dat het niet zo heel lang meer zou duren. Klokslag (radio tijd) zette ik de duivenklok (ja ik had ook duiven), zodat ik onze eerstgeborene zou kunnen klokken en zo is ook geschied. Toen de boreling ter wereld kwam, maakte ik de afslag. Iemand die dat nog nooit meegemaakt heeft (niet die afslag maken) maar dat geboren worden van je eerste kindje, kan niet begrijpen wat dat voor een mooi moment in je leven is. Er zijn geen woorden genoeg te vinden, om dat gevoel te beschrijven. Al het leed, als men dat al zo noemen mag is in een klap vergeten, je ziet niets meer als dat kleine hoopje mens, waar je op dat moment de zorg over krijgt en een gelukkige vrouw, die even blij is als je zelf.
Later bleek, dat de afslag 1 uur 15 minuten en 14 seconden aanwees. Karin heeft de papierband nog altijd bewaard.
Dit verhaal is niet af, als ik de bezorgdheid van opa Toon en oma Nel er buiten laat; het is niet te zeggen, hoeveel keer ze aan de trap stonden met de vraag: hoe is het daar boven?
Onder het schrijven zou ik bijna vergeten te vertellen, waarom dit alles mij zo is bijgebleven. Die blijdschap om dat nieuw leven zet zich nog een hele poos voort. Zo moest ik 's morgens al om half zeven nieuwe kruiken met warm water maken. Daar heeft men dan geen probleem mee, dat gebeurd gewoon. Toen ik voor dat werkje om half zeven onder kwam, vraag me niet waarom, keek ik buiten aan de gang deur. In die tijd begon de eerste H.Mis nog om 7.00 u.
Nu wist ik wel, dat er altijd vroege vogels waren, die aan de kerk stonden te wachten tot de koster kwam om ze binnen te laten. Zo ook nu. Zegeren-Driek met zijn zuster Ketrien en doodgraver Jacobs met zijn vrouw uit de Steeg stonden aan de kerkdeur te wachten en jullie kunnen het geloven of niet, ik riep: "Wae hubbe ein noeuw kientje". En dan te bedenken, dat de afstand van onze deur tot aan de kerkdeur zeker 40 meter was!
Dit voorval bewijst hoe blij ik toen en nu nog met Karin was, trouwens met al mijn kinderen: de anders drie dochters, de negen kleinkinderen en nu ook al met een achterkleindochter.
Omdat er geen andere berichten waren, heb ik dit waar gebeurde verhaal geplaatst. Graag van mijn lezers reacties, of er meer van zulke verhaaltjes in dit dagboek thuis horen?

12 oktober 2001. Het zal niemand veel interesseren, maar we hebben vanmiddag met biljarten (N.T.O. Maneslust 2) met 4-4 gelijk gespeeld tegen Heytse 2.
Men zou denken: in zo'n café als Maneslust is altijd nieuws, maar nee, daar wist ook niemand iets.

11 oktober 2001. Er is een kindje van Neerse afkomst geboren. Maud, dochter van Eric en Petra Delissen-Timmermans. Eric is een zoon van Lowie van Sjeng van Dreese-Lot van Brumholt. Van harte gefeliciteerd!
Het adres voor felicitaties is: Van Loonstr.22, 6081 BP Haelen.

10 oktober 2001. Vandaag en gisteren geen nieuws vernomen.
Van de werkzaamheden aan de nieuwe stuw bij Friedesemolen kan ik melden, dat het eerste gedeelte (het verlaat) klaar is. De kleppen zitten er in. De kraan om de damwand te verplaatsen is vanavond aangekomen en daar kan dus morgen mee begonnen worden.
Ga maar eens kijken op onze site's. Ze lopen nog even naast elkaar op, dus ook te vinden bij <www.naer.nl>, de gezamelijke site van Jan Strous en Piet Timmermans.

8 oktober 2001. Veel vrienden hebben de weg naar de gezamelijke site van Jan en Piet (www.naer.nl) al gevonden. Natuurlijk door de vele aanpassingen nog niet optimaal, maar wij beloven, dat zo spoedig mogelijk alles wat met Neer te maken heeft en actueel is, snel geplaatst zal worden. Werkt U ook een beetje mee, door berichten snel door te geven? Bij voorbaat, vooral ook namens onze lezers in den vreemde, hartelijk dank!

Vandaag via Juul Metsemakers een foto van de kampioen Dré Smeets ontvangen. Is te zien bij "Fotogalerie".

7 oktober 2001. Vanavond is Dré Smeets (van Sjeng van Spools-Piet) persoonlijk kampioen 2001 van de biljartclub "Maneslust" geworden. Hij versloeg in een zeer spannende finalepartij Huug Frenken van Hanssum.

6 oktober 2001. Geen Nieuws.

5 oktober 2001. Sinds vandaag zijn wij (Jan Strous en Piet Timmermans) met onze gezamelijke web-site in de lucht (op internet). Zo te zien moet er nog het een en ander aan gebeuren, maar zoals wij allemaal weten: Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd. Surf toch maar eens er heen! (www.naer.nl) Bekijk alles op Uw gemak en laat ons Uw mening horen! Van jullie mening, kunnen wij veel leren. Bij voorbaat, dank!

4 oktober 2001. Geboren: op 3-10-2001 Stef Berben, broertje van Rick, zoon van André van Jantje van Slechters-Wiel en Petra Meulen.
Voor felicitaties: André en Petra Berben-Meulen, Baand 64, 6086 CG Neer.

3 oktober 2001. Slagerij Daamen aan de Hoogstraat gaat sluiten, de afdeling catering wordt gewoon doorgezet. Volledig bericht komt in "Ons Eigen Nieuws" van deze week.

2 oktober 2001. Vandaag kan ik melden, dat op de Vlaas op 30 september 2001 een kindeke geboren is. Het is een meisje, ze heet Anora en is een dochter van Thei en Francien Aan den Boom-Jeurninck.
Het adres voor felicitaties is: Vlaas 3, 6086 PR Neer.

Jammer! Maar vandaag is er ook droevig nieuws te melden. Afgelopen nacht is in het ziekenhuis onze dorpsgenoot Wiel Knubben overleden.
Op zaterdag 6 oktober 2001 om 10.30 u. is de plechtige uitvaartdienst, waarna begrafenis op ons kerkhof.
Vanaf hier wens ik zijn vrouw Mia, de kinderen en familieleden mijn oprechte deelneming en sterkte in deze droevige dagen.
Wiel is 79 jaar oud geworden.

1 oktober 2001. Op dit moment (17.00 u.) nog geen nieuws binnengekregen.