Het nieuws van juli 2002:
Woensdag 31 juli 2002.
Vandaag zag ik op een Limburgse TV-zender, dat Piet Smeets van Kinkhoven samen met een kleindochter, 100 jaar oud werden. Bij de opening van de Friedesse molen, heb ik van Piet en zijn vrouw nog foto's gemaakt. Ik hoop dat ik de familie en zeker die kleindochter er blij mee maak. Voor die ze graag zien? Ze staan op mijn beginpage, onder "Neers stel". Ik zal ze een tijdje laten staan.

Ton Pouls vanne Draej belde mij vandaag, dat hij met zijn vrouw Lies onze nieuwe buren werden. Vanaf deze plek: "Welkom in 't Dorp". Het zal vermoedelijk wel betekenen, dat er in het buitengebied weer een pracht van een woning vrij komt. Wie voelt zich geroepen?

Dinsdag 30 juli 2002.
Wat een warme dag vandaag. Voor onze begrippen: een tropische dag. Toch vanmiddag even (met mijn vrouw An) geweest fietsen. Automatisch belandde we aan het Schoor aan de Maas. Wat is het daar mooi! Een hele poos op een bank gezeten en enkele foto's gemaakt. Een er van ga ik nog plaatsen bij "Veerboot", tenminste als ik de kans krijg? Er komt een onweer op, dat begon al toen wij aan de Maas wegfietsten. Ja, als ze van over de Maas komen, zijn het kwaaie, dat zij mijn grootvader vroeger al. Ga maar eens zien, of het nog gelukt is.

Maandag 29 juli 2002.
De begrafenis van Mevrouw Lena Verboeket zal op donderdag 1 augustus 2002 plaats vinden op het kerkhof te Neer, na een plechtige eucharistieviering om 10.30 uur in de St.Martinus parochiekerk te Neer.
Het correspondentieadres voor condolaties is: Schinderspark 2, 5953 BG Reuver.

Zondag 28 juli 2002.
Jammer! Het is er ook vandaag niet meer van gekomen, dat ik naar de paardensport ben gaan kijken. Graag was ik er geweest om een fotoserie aan jullie te laten zien, maar met die tropische temperatuur was het voor mij onmogelijk.

In de H.Mis van 10.00 uur werd ons gebed gevraagd voor de gisterenmiddag, op 84-jarige leeftijd, overleden Lena Verboeket, weduwe uit het eerste huwelijk met Nies Jetten en uit het tweede met Joep Thommassen. Aan de kinderen en de familie, sterkte om dit verlies te dragen. Nadere berichten volgen.

Zaterdag 27 juli 2002.
Vanmorgen even naar de Friedesse molen geweest kijken. Daar werd ik aangenaam verrast door een groep schilders die daar neergestreken waren. Zeker een man (vrouw) of twaalf, die onze nieuwe (gerestaureerde) molen wilden vereeuwigen. Dat doet goed!
Door mijn verjaardagsfeest ben ik er vandaag niet aan gekomen om naar het paardenfestein te gaan. Morgen komt nog een dag, ik hoop dat ik er dan even kom.
Dan bedank ik nog allemaal die lezers van mijn site, die mij vandaag gefeliciteerd hebben met mijn 74-ste verjaardag. Gelukkig, dat het nog kon!

Vrijdag 26 juli 2002.
Vanmorgen ook nog de gelegenheid gekregen om de 14-de serie foto's over de Friedesse molen af te maken. Had ik eerst beloofd, dat deze serie over het interieur van de molen zou gaan, ik heb ze nu gewijdt aan de opening op 19 juli 2002. Als serie 15 klaar is, zal die de binnenkant van de molen laten zien. Dat hebt U nog tegoed. Wilt U serie 14 zien? Ga dan op mijn startpage naar "Stuw", dan helemaal onderaan staat de regel waar U op moet klikken. Veel kijk plezier!

Het komende weekend staat Neer, in het teken van de ruitersport. Aan de Grave zal op 27 en 28 juli 2002, beide dagen beginnend om 9.30 uur deze mooie sport te zien zijn.
Ik zal ondanks dat ik morgen 74-jaar oud wordt, (dan kan men niet goed van huis weg komen) proberen, een fotoreportage van het gebeuren, te maken. Als het lukt, houdt deze page in de gaten, daar wordt altijd in verwoordt, wat in de site veranderd wordt.

Donderdag 25 juli 2002.
Vanmiddag werd het fiets- en voetveer tussen Neer en Beesel over de Maas, officiëel ingezegend en gedoopt. Ik was er bij en maakte een fotoreportage. Als U ze wilt zien? Ga naar mijn beginpage en klik op "Voetveer". Wilt U de reportage van de eerste vaart ook nog eens zien? Klik dan op "Bedrijven", daar vindt U die onder. Veel kijk plezier!

Gisteren tegen de avond ben ik ondanks dat de bouwvak vacantie heeft, even aan de nieuwe school geweest kijken. Het werk schiet al op, ik maakte er twee foto's. Wilt U ze zien? Ze staan onder "School" en dan de twee laatste van School II.

De crematie van Sjeng Doemges vindt plaats op vrijdag 26 juli 2002 te Baexem. Bijeenkomst in de ontvangkamer om 14.15 uur, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Condolatieadres: Visseberg 13, 6086 CS Neer.

Woensdag 24 juli 2002.
Om 11.00 uur luidden de klokken van onze St.Martinuskerk. Dat betekend zoals U vermoedelijk wel weet, dat er iemand uit het dorp overleden is. Bij navraag werd mij verteld, dat het de 81-jarige Sjeng Doemges van de Visseberg is. Sjeng is naar Neer komen wonen, omdat zijn dochter Bep hier getrouwd is en wel met Jan van Pol, zoon van Frits vanne Kappert. Nadere berichten zullen morgen wel volgen.
Beb, Jan en verdere familie, ik hoop dat jullie de kracht zullen vinden om dit verlies te dragen.

In de krant staat het bericht, dat op 22-7-2002 is geboren: Lola, dochter van Leon Derikx en Cindy Coolsma en zusje van Siep. Voor de duidelijkheid: Leon is een zoon van Jan van Sjeng van Lowië-Pieèr vanne Drees.
Vanaf deze plaats: Hartelijk Gefeliciteerd. Wilt U hen ook feliciteren, het adres is: Ulensvaaren 7, 6086 GB Neer.

Dinsdag 23 juli 2002.
Vandaag heb ik weer eens gezien, dat de natuur hoe langer hoe dichter bij huis komt. Ik kwam vanmorgen voor buiten, daar hebben wij tussen het huis en de weg een klein tuintje met een paar sierheesters en struikjes en wat ziet mijn oog? Een moeder eend die zich met haar 12 pas uitgekomen kuikentjes richting de Kwirluip (in mooi Nederlands: Keizersloop) spoed, om zich van daaruit te laten afzakken naar de Neerbeek. Wat is dat een mooi gezicht? Ik kan daar echt van genieten!

Maandag 22 juli 2002.
Vanmiddag naar het ziekenhuis in Maastricht op controle geweest. Daar hebben ze alles van mijn I.C.D. nog eens degelijk nagekeken en afgesteld. Dat duurt een tijdje, maar het geeft toch ook weer een gerust gevoel.
Ik ben de hele middag weggeweest en heb derhalve geen nieuws van Neer gehoord. We denken maar? Geen nieuws is goed nieuws!

Zondag 21 juli 2002.
Vandaag heb ik de bewaarplaats in gebruik genomen. Ga het zien op de startpagina onder "Bewaarplaats" wat dit betekend.
Vanmorgen is tijdens een H.Mis in de openlucht aan de Friedesse molen, een beeld (vervaardigd door Annie Nijskens-Tobben) van de Heilige Victor gezegend en in de molen geplaatst. Hier kom ik zo spoedig mogelijk met een artikel over terug.

Zaterdag 20 juli 2002.
Gisterenavond is het er niet meer van gekomen en vandaag heb ik ook nog niet alles klaar, maar een artikel is er. Kijk onder "Gouverneur" op mijn beginpagina en U ziet een reportage over het nieuwe bier met die naam.

Vrijdag 19 juli 2002.
Vandaag is het dan zover, de gerenoveerde Friedesse molen en haar stuwen worden in gebruik genomen.
Vanaf 15 augustus 2001 heb ik op internet een serie foto's onderhouden, over de voortgang. Zojuist heb ik de laatste negen foto's, ingebracht door Harrie Geraets (van Pietjes) bijgeplaatst. In totaal zijn het 195 foto's geworden, verdeeld over 13 serie's en ze staan onder "Stuw" op mijn startpagina. Ga ze daar maar eens zien!
Indien de mogelijkheid aanwezig is, zal ik van het interieur ook nog foto's maken en die, ter zijner tijd in serie 14, aan jullie laten zien.
Wist U trouwens, dat de feestelijkheden vanmiddag om 15.00 uur op het Kerkplein beginnen en dat iedereen er van harte welkom is, dus ook U!

Donderdag 18 juli 2002.
Beste lezers van mijn site. Hieronder plaats ik de dankbetuiging die ik in "Ons Eigen Nieuws" heb laten plaatsen. Het was onmogelijk allen, die hun meeleven met mijn ziekte betoond hebben, persoonlijk te bedanken. Omdat ook velen mij met een mail verrast hebben, geldt deze dankbetuiging ook voor jullie en als U de bevoegdheid nog niet hebt om te reanimeren, denk dan eens serieus over mijn oproep die hieronder staat, na!

DANKBETUIGING.
Omdat het onmogelijk is om iedereen, die met mijn hart attaque en de genezing er na meegeleefd heeft, persoonlijk te komen bedanken, zeg ik hier ook namens mijn vrouw en kinderen:
Van Harte Bedankt.
Het is niet te geloven, hoe goed dat meeleven je doet!
Omdat ik het geluk heb gehad, dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats waren, durf ik hier een oproep te doen aan alle personen tussen de 15 en 50 jaar.
Als U zich er goed voor voelt, mag U gerust ook jonger of ouder zijn.
Die oproep houdt in:
"GA EEN REANIMATIE CURCUS VOLGEN".
Als de helft van de categorie die ik aanhaal, hieraan gehoor geeft, zal het veel vaker voorkomen, dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn.
Vraag aan de mannen die mij gereanimeerd hebben, wat voor een voldoening het geeft om een mensenleven te redden?
U kunt dat na die cursus ook en als U dan het geluk hebt, is men U eeuwig dankbaar, net zo goed als ik dat nu ben.
Piet Timmermans. Kwir 23, 6086 BJ NEER.

Woensdag 17 juli 2002.
De avondwake voor Toke Derikx-Geenen is donderdag 18 juli 2002 om 19.00 uur in de Boskapel van het verpleeghuis te Hornerheide. De begrafenis volgt op vrijdag 19 juli 2002 te Neer na een uitvaartdienst om 10.30 uur in de St.Martinuskerk.

Dinsdag 16 juli 2002.
Vandaag de gegevens over de nieuwe basisschool binnen gekregen, ik wil ze mijn lezers niet onthouden. Hier zijn ze!

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS NEER.
Secr.: M.G.H. van Roij, Postbus 4423, 6086 ZG NEER. Tel.0475-593748.
Betreft. Fusie basisscholen Neer/ adreswijziging
Geachte heer/mevrouw,
Zoals u wellicht bekend is, fuseren beide basisscholen onder onze stichting m.i.v. 01-08-2002 tot één basisschool.
De nieuwe naam en adres van de school is: Basisschool "De Kwir".
                        Kloosterpad 14,        
                        6086 AK NEER.
                        Brinnr. 03 XN
                        Tel/fax. 0475-591414.
                        e-mail: neerhart@tref.nl
De nieuwe directie wordt gevormd door:    Dhr. M.J.L. Scheepers , directeur.
                                                                       Dhr. J. M.C.A. Seuter, adj. directeur.

Op de locatie kloosterpad wordt momenteel een  zgn. "brede school" gebouwd. Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang en de basisschool worden in één gebouw gehuisvest.
Medio maart 2003 is het complex helemaal klaar. Tot die tijd is de gefuseerde basisschool gehuisvest in twee locaties:
Onderbouw (groep 1 t/m 5a):    Locatie Hoogstraat 8,
(8 groepen)                        6086 BH NEER. Tel.0475-592190
Bovenbouw (groep 5b t/m 8):    Locatie Kloosterpad 14,
(5 groepen)                       6086 AK Neer. Tel.0475-591414
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht,
Met vriendelijke groet, namens, SKON. Tjeu Scheepers, directeur b.s. De Kwir

Maandag 15 juli 2002.
Vandaag is in het verpleeghuis te Hornerheide, onze 84-jaar oude dorpsgenote, de weduwe Toke Derikx-Geenen (To van Enkes) overleden.
Dat zij moge rusten in vrede! Verdere gegevens ontbreken alsnog.

Zondag 14 juli 2002.
Omdat ik op dit moment nog niets anders te melden heb, laat ik mijn lezers weten, dat Neer het volgende weekend, het cultureel hart van Midden-Limburg zal zijn.
Vrijdag 19 juli 2002 vanaf 15.00 uur is de opening van de gerestaureerde Friedesse molen. (Zie de foto's van de werkzaamheden op mijn site onder "Stuw")
Zaterdag en zondag zijn de bekende Dorpsfeesten. Deze worden voor de 20-ste maal georganiseerd door het mannenzangkoor Maas- en Neergalm.
Heeft U voor het aankomend weekend nog de gelegenheid om iets te regelen, dan moet U beslist een bezoek aan Neer brengen. Vooral de oud Neerenaren die ergens in de vreemde wonen, zijn met die dagen graag en veel in Neer.
Zien we U ook?
Wilt U een impressie van het vorig jaar zien? Ik heb de fotoserie even terug gezet. Ze is te vinden onder "Dorpsfeesten 2001" op de startpagina.

Zaterdag 13 juli 2002.
Jammer! Jammer! Jammer!
Vandaag werd de Oude Limburger uitgekaveld. De Busse schutten van Neer waren nog een van de kanshebbers. Ik heb het gevecht via de radio gevolgd. Er waren nog zeven schutterijen over, waarbij onze mannen. In de daarop volgende ronde kwam het noodlot, een van onze schutters miste. Hiermee hebben ze de zesde plaats behaald. Een geweldige prestatie, waar alle Neerenaren over de hele wereld, trots op mogen zijn. Wilt U ze feliciteren? Mail mij en ik geef het door!

Jammer, dat ik het uit de krant moest vernemen!
Bij Twan en Monique Teeuwen-Peeters is op 10 juli 2002 een zoon geboren.
Zijn naam is: Bart. Zijn vader Twan is een zoon van Ellie van Frits van Pol vanne Kappert en zijn moeder Monique is een dochter van Jan van Wulmke van Zégere-Deuèrke. Hartelijk Gefeliciteerd met deze aanwinst.
Wilt U ook feliciteren? Het adres is: Hoogstraat 12, 6086 BH Neer.

Vrijdag 12 juli 2002.
In de krant staat, dat in Meijel op 10 juli 2002 op 78-jarige leeftijd is overleden de in Neer geboren Jan Schoren, zoon van Shôre-Thies oette Steeg. Het kinderrijk gezin van Thies Schoren, gehuwd met de oudste zus van Pieèr Derikx van de Waije, is in 1933 vanuit de Steeg (Koale-Pietje kocht hun huis) naar Meijel verhuisd. In de advertentie staan de vijf nog in leven zijnde broers en zussen van Jan.

Afgelopen zondag maakte ik aan de Maas een foto van de nu definitief aangelegde aanlegsteiger voor de veerboot van Nol Bongers. Ik heb ze geplaatst onder de presentatie van het veer, voor de liefhebbers te vinden onder "Bedrijven" en dan op de regel "Fiets en voetveer over de Maas" klikken.

Donderdag 11 juli 2002.
Mij bereikte het bericht, dat in het verpleeghuis te Hornerheide op 83-jarige leeftijd is overleden, onze oud-dorpsgenoot Renier Verheijen (Neer van Verheijes-Sjang). De uitvaartdienst is zaterdag 13 juli 2002 om 11.30 uur, in onze parochiekerk, waarna de crematie zal plaats vinden. Dat Neer in vrede mag rusten.

Vanmorgen is mijn/onze buurvrouw, de 89-jarige Marieke Beeren-Peters (Marieke van Sterrebos-Lin) verhuisd naar het verzorgingshuis "Beek en Bos" te Heythuysen. Wij hadden er een goede buurvrouw aan en wij hopen, dat ze zich in de nieuwe omgeving goed zal gewennen. Wie onze nieuwe buren worden, is nog niet bekend, dat is afwachten.

Woensdag 10 juli 2002.
Vandaag stond in de krant, dat de in Roermond woonachtige Leo Luyten, zoon van de van Neer afkomstige Leo Luyten (broer van Luyte-Graadje vanne Kappert) op 4 juli 2002 op 83-jarige leeftijd is overleden en in besloten familiekring is gecremeerd. Dat hij moge ruste in vrede!

Dinsdag 9 juli 2002.
Zoals gisteren gezegd, werd Piet Rijs vandaag begraven. Ondanks dat het een zeer droevige aangelegenheid was, moet ik medelen, dat het ook een indrukwekkende begrafenis was. De voltallige St.Sebastianus schutterij, aangevuld met afgevaardigden van de andere schutterijen van hun bond, begeleidde Piet naar het kerkhof. Werkelijk een imposant gezicht en het is te hopen dat Rini en de kinderen er de kracht uit zullen putten, om dit zware verlies te kunnen dragen.

Maandag 8 juli 2002.
Zoals beloofd, begin ik vandaag met mijn dagboek.
Vanmorgen is Corrie van Naus (zo werd ze in de volksmond genoemd) hier in Neer begraven. Ze kwam indertijd in Neer als huishoudster bij meester Willem van Ratingen. Na het overlijden van "de Meister" is zij met de weduwnaar Sjeng Naus getrouwd. Na het overlijden van Sjeng is ze in Neer blijven wonen, tot nu op het laatst. Ze was twee dagen in Baarlo, toen zij zelf op 89-jarige leeftijd overleed. Corrie rust zacht, je was een goede vrouw.
Morgen om half elf is de uitvaartdienst voor de plotseling overleden 54-jarige Piet Rijs. Na deze dienst wordt Piet met Eerbetoon van schutterij St.Sebastianus op het kerkhof van Neer begraven. Piet rust zacht!
Mensen, kunnen jullie je indenken hoe mijn gevoelens zijn als ik dit schrijf, na mijn eigen ziekte?

Donderdag 4 juli 2002.
Het is mij gelukt om het verslag van mijn ziekte te plaatsen. Voor de eerste maand juni, moet U natuurlijk ook die maand bekijken. Verder moet ik zeggen, dat ik nog tot maandag vacantie neem, er komt de eerste dagen nog veel bezoek.

Woensdag 3 juli 2002.
Tot middag was het op onze kamer zeer rustig! Op de afdeling echter niet, daar bleef het een gaan en komen. Niet te geloven, hoe dat hier allemaal gaat. Het kon wel een fabriek zijn. Er komen nieuwe patiënten bij, er gaan er naar de operatiekamer, er gaan er naar de verschillende functies, enz. enz.
Het middageten was daardoor ook laat, het was al één uur voorbij, voordat ze er mee kwamen. Dat van Gerard mijn buurman hebben ze in de koeling gezet, hij moest vandaag nuchter blijven, ik geloof voor een catherisatie. Voor half twee kwamen ze hem al halen, het zou een werkje van een paar uur zijn. Voor mij wisten ze toen nog niets, dus maar weer wachten. Liesbeth belde op, of ik nog niets wist; ik kon haar geen nieuws vertellen. Even later belde An ook nog op; hetzelfde verhaal. Om half drie kwamen ze mij halen. Ik moest naar de longfunctie. Daar werd ik ontvangen door Dhr.Veugen, een echte Maastrichtenaar. Toen hij zich bekend maakte, moest ik denken aan het verhaal van Veugen uit Neer met Toon mijn vader. Ik heb het hem toen ook verteld. Hij kon ook goed luisteren, zoals allen hier, maar of hij het begreep? Dat is de vraag? Ik zal de anekdote, voor hen die het verhaaltje nog nooit gehoord hebben, even herhalen. Het is in onze streek algemeen bekend, dat verschillende Boonense met de Veugense zijn getrouwd. Mijn vader Toon had, als caféhouder en wonende tegenover het gemeentehuis, het voorrecht om telkens getuigen te mogen zijn. De derde keer dat er weer een Boonen met een Veugen huwde, maakte mijn vader de opmerking: Veugen, zo kom je wel aardig tussen de Boonen te zitten. Weet je wat Veugen daarop antwoordde: Ja Toon, je moet je maar weten te veugen! Dit staat hier in mijn beste Nederlands, op het woord 'veugen' na. Ter verduidelijking nog even: veugen is in het Nederlands, voegen. Natuurlijk was dat gesprek helemaal in het origineels Neers plat.
Terug naar de longfunctie. Hij heeft mij van allerlei blaasoefeningen laten doen, later ook nog in een soort telefooncel. Veugen kon mij uiteindelijk geruststellen, het viel allemaal nog wel mee.
Van de longfunctie uit moest ik ook nog weer een longfoto laten maken. Daar was het niet druk, maar al met al was het toch na vier uur voordat ik weer op de afdeling terug was.
Daar een grote verrassing: Gerard, mijn kamergenoot was ook nog niet terug. Het kon niet anders of daar moest iets aparts gebeurd zijn. Toen hij uiteindelijk terug kwam, bleek dat ook het geval te zijn. Ze hadden hem hard onder handen genomen. Hier schrijven wat er gebeurd is, kan ik niet, omdat ik het niet precies weet. Zijn vrouw die vanuit Sas van Gent moet komen en uitgeteld had, hoe laat hij terug op de kamer kon zijn en daarna thuis was vertrokken, zat ook ongerust te wachten. Ja, het was echt erg voor hen.
Ondertussen kwam de nieuwe afdelingsarts Dhr. K.Grosser mij vertellen, dat ik ontslagen werd. Er werd mij verteld welke medicijnen ik moet gebruiken, wanneer ik op controle moet (22 juli voor de eerste keer), enzovoort. Hij bood zijn verontschuldiging aan, dat hij nog niet bij mij was geweest. Hij was van maandag af afdelingsarts (het schijnt dat ze om de zoveel tijd wisselen) en het was zo druk geweest, dat het er niet van gekomen was. Ja! Dat het druk op de afdeling was, had ik met eigen ogen gezien.
Om half zeven kwamen Karien met An. Toen ze zagen, dat ik nog in mijn pyjama zat, zeiden die gelijktijdig: hij mag niet mee! Ik zei? Ik mag wel mee! Nog zelden iemand zo blij gezien als mijn An. Snel mijn kleren aangetrokken, afscheid genomen, naar de auto en zodoende was ik op woensdag 3 juli 2002 na 44 dagen verblijf in twee ziekenhuizen, omstreeks acht uur thuis.
Ik heb niet iedereen die aan mijn herstel heeft meegeholpen, persoonlijk kunnen bedanken, daarom doe ik het vanaf hier. Alle doktoren, broeders, verpleegsters, in mijn verhaal met naam genoemd, of niet genoemd omdat ik de namen niet allemaal kon onthouden, "HARTELIJKE DANK".
Verder wil ik nogmaals allen bedanken, die zoveel medeleven betoond hebben. Dat zijn er zoveel, dat ik ze onmogelijk allemaal persoonlijk kan schrijven. Daarom nogmaals. "BEDANKT" van Piet, An, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Dinsdag 2 juli 2002.
Na de noodzakelijke verzorgingen begon het alweer direct. Al voor het ontbijt werd ik gehaald om een paar foto's te maken, daarvan terug stond ook het ontbijt klaar. Voordat ik er aan kon beginnen, waren ze er weer om op de hartfunctieafdeling het nieuwe kastje (de ICD) zuiver in te stellen. Daarmee klaar? Vroegen ze: of ik al iets gegeten had? Ik kon met nee antwoorden, ik had toch nog geen kans gekregen. Of ik dan nuchter zou willen blijven, dan konden ze 's middags de beslissende proef doen. Natuurlijk was mij dat goed, zoveel eerder kan men naar huis, als tenminste alles goed is. Op de kamer beloofden ze mij, dat ze het middageten weer zouden bewaren. Irene was er omstreeks de middag om de infuus weer aan te leggen, dan was dat tenminste klaar als het zover was. Daarna was het weer wachten en jawel hoor, tien over drie kwam Irene mij halen. Ik kon te voet mee, omdat dat onderzoek hier op de behandelkamer van afdeling C plaatsvond. Ik vroeg? En terug dan? Dan heb ik dat bed allang daar, was haar antwoord. Zo was het ook, toen ik wakker werd, lag ik lekker in mijn eigen bed. Irene kwam al snel de infuus er weer uit halen en met etenstijd kreeg ik mijn middagmaal.
Daarna heb ik de tijd gehad om dit verslag (en een stuk van gisteren) te schrijven.
Er was ook weer bezoek geweest. Jos Geraets uit Best was weer geweest. Hij had niet de tijd gehad om zo lang te wachten. Vanavond kwamen nog op bezoek: Nannie met Peet en Liesbeth en natuurlijk An.
Ik kon hun vertellen, dat ik bijna zeker morgen naar huis zal mogen, er moet eerst nog een test op de longfunctie plaats vinden, hebben ze mij vandaag verteld.

Maandag 1 juli 2002.
8.00 uur. Ik ben er klaar voor. Vandaag gaat het gebeuren. Om 7.00 uur opgestaan: WC, tanden, scheren en toen de douche vrij was, weer gedoucht met Betadine. Nu is het wachten op een infuus aanleggen, dat moet om  mij gemakkelijk medicijnen, verdovingsmiddelen, enzovoort te kunnen toedienen. Voordat ze mij komen halen om te opereren, moet ik er al antibiotica door toegediend krijgen. Het is nu gewoon wachten op de dingen die komen gaan.
Vandaag 78 jaren geleden zijn mijn vader en moeder getrouwd, dat viel mij in toen ik 1 juli schreef.
.Dit vervolg schrijf ik op dinsdag de tweede juli. Gistermorgen en later niets meer kunnen schrijven, (ik moest de hele dag in bed blijven) daarom ga ik daar vandaag mee verder. Om kwart voor negen (dus gisteren) stonden twee verplegende aan mijn bed met de mededeling: wij komen je klaar maken om weg te brengen, wil je nog even naar de WC gaan? Dat deed ik natuurlijk, met de gedachte, dan hoef je op de operatietafel niet te plassen. Dat kwam echter anders uit, ik heb op de operatietafel de fles moeten laten aanleggen. Ja! Zo heet dat!
De infuus werd aangelegd en de antibiotica die ik nog  voor de operatie moest krijgen, ging er direct door.
Op het bed door de gangen naar de vaatkamer. Daar stonden weer andere verplegende klaar (2 mannelijke en 1 vrouwelijke), om mij klaar te maken voor de operatie. Ofschoon dat de operatie een heel werk was, vond ik, dat het klaarmaken ook een hels karwei was. Je kunt horen, dat het voor het personeel routinewerk is. Ze praten over koetjes en kalfjes, over wat ze in het weekend zoal gedaan hebben, waar ze geweest zijn, en zo voort. Als die alles klaar hebben,  komt de chirurg of moet ik cardioloog zeggen? In mijn geval was dat Mevrouw Barbara Dijkman, een niet al te grote maar sterke vrouw, die ik mijn volle vertrouwen had geschonken. Zij was vrijdag, ondanks een zeer drukke en veel te lange dag, toch nog kennis komen maken. Kortom een vrouwtje om respect voor te hebben.
Ondertussen was Irene Braeken (de begeleidster van de ICD's) er ook bij gekomen. Dat had ze mij beloofd. Ze zag er ook heel operatiekamerachtig uit, bijna niet te kennen. Zij is praktisch de hele operatietijd achter mij blijven staan en gaf mij alle nodige inlichtingen en mededelingen. Wat is die goed: "in geruststellen".
Dokter Dijkman zei, dat ze moest beginnen met mij een beetje pijn te doen; met spuiten plaatselijk verdoven.
Ik moet zeggen dat het niet echt tegenviel. Het was zeker goed te voelen. Ook dat ze diep moest gaan, maar echt pijn? Nee, dat viel mee.
Dan begint de operatie. Daar kom je als patiënt niets van te zien, er wordt een doek over je heen gelegd. Daar zit een gat in waardoor de arts of artsen kunnen werken. Voor je gezicht gaat het doek omhoog en wordt het boven over een stang gehangen. Zo kun je alleen maar uit een schuine ooghoek achter je omhoog kijken en daar stond Irene dan. Ik heb het al eerder gezegd: ook hier de juiste vrouw op de juiste plaats. Ze vertelt je precies wat gedaan gaat worden, hoe ver dat ze zijn, noem maar op alles wat nodig is!
Toch moest ik tijdens de operatie weer eens een flater slaan. Ik praatte dus met Irene maar moest een enkele keer, ook aan dokter Dijkman een antwoord geven. Op een gegeven moment, het was tegen het eind (tenminste voor mijn gevoel) van de operatie; ze was net hard aan het persen geweest om iets boven in mijn borstkas te duwen en ik dacht toen het even stil werd: nu zit het kastje er wel in. Het gaf mij de brutaliteit om te vragen? Bent U er mee klaar? Nee zei ze, ik ben nog steeds in je aan het rommelen. Jullie kunnen het nooit raden, wat ik domme hufter, daarop zei? Daarom zal ik het zelf maar zeggen. Ik zei: "Dat is niet zo erg, als dat ik dat bij U zat te doen". Ik kan nog steeds niet begrijpen, hoe mij zoiets uit de mond kon vallen. Ik schrok er echt zelf van. Het zal de spanning van de operatie wel zijn geweest, anders weet ik niet wat mij op dat moment mankeerde. Op het eind van de operatie vertelde Irene, dat ik heel even ging slapen. In die tijd moesten ze nog even iets uitproberen. Vermoedelijk of alles werkte. Toen ik wakker werd lag ik weer mooi in mijn bed en stonden twee verplegende van mijn afdeling klaar om mij te komen halen. Op de kamer, ik was om 13.15 uur terug, heb ik eerst An gebeld (ofschoon dat ik dat later niet meer wist) en nog een uurtje na gesluimerd, af en toe een beetje gedronken en om een uur of vier heb ik om mijn middageten gevraagd, dat hadden ze voor mij bewaard. Ik werd er niet misselijk van, maar mocht toch nog niet uit bed. Om die tijd heb ik An nog eens gebeld, dat bewijst, dat ik van de eerste keer vergeten was..
Op het bezoekuur waren Henk met Antoinette er, ze hadden natuurlijk An meegenomen. Het doet goed, na zo'n vermoeiende dag, toch nog even bezoek te ontvangen.
Bij de mails die nog gekomen waren, was er een van Peter van der Horst. Hij wil foto's van internet halen voor te gebruiken bij iets over of voor de Friedesemolen. Natuurlijk mag dat. Toch wil ik proberen hem te bereiken, om hem te zeggen, dat ik thuis betere kwaliteit heb. Meer pikkels. Ik heb hem nog bereikt. Toen ik bij hem thuis belde en niemand opnam, dacht ik, dan is Truus naar de repetitie en Peter zal wel bij Maneslust zijn voor een vergadering (het bestuur van de zangvereniging vergaderd daar altijd) en zo was het. Ik heb hem verteld, dat ik voor het einde van de week wel thuis zal zijn en dat we dan wel iets regelen. Daarna ben ik gaan slapen, de dag was lang geweest.


Hebt U eens een nieuwtje, Neer aangaande, mail het mij: pjtim@wish.net