Het nieuws van januari 2010.

Laat nieuws dat Neer aangaat, s.v.p. snel weten.

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Zie daarvoor de rubriek "Agenda Neer".
Deze rubriek leest van onderen naar boven, dus het laatste bericht staat bovenaan.

NIEUWS van EERDER!


Zondag 31 januari 2010. Met foto 2662 van "Zomaar un foto" van vandaag, een grote schoorsteen hier in Neer, die weinig opvalt.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, een foto van een mooi beeld, dat op Kinkhoven in de kou stond. 

Zaterdag 30 januari 2010. Met foto 2661 van "Zomaar un foto" van vandaag, laten wij jullie weer een oude Vastelaovesfoto zien. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, een paar foto's van de presentatie van het fotoboek van het O.L.S. 2009. 

Vrijdag 29 januari 2010. In de rubriek "Jarig" staat weer een 87 jarige om te feliciteren. U doet dat toch ook even?

Vrijdag 29 januari 2010. Met foto 2660 van "Zomaar un foto" van vandaag, laten wij jullie nogmaals de Zilverreiger zien. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, weer een Prins "mŤt Naers-blood". Nu bij de Eikkaters in Kessel-Eik. 

Donderdag 28 januari 2010. Frans Hautus vertelt ons, in enkele hoofdstukken iets over computers. Vandaag staat hoofdstuk 02 in de rubriek "Allerlei".

Donderdag 28 januari 2010. Met foto 2659 van "Zomaar un foto" van vandaag, kunnen jullie weer kijken naar een mooi stukje Neer. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, een Neerenaar, die tot Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam is benoemd. Een van harte proficiat! 

Woensdag 27 januari 2010. De geÔnteresseerden, denken die er aan, dat donderdag 28 januari '10. om 20.00 uur een lezing door Dhr. Pierre Bakkes gehouden wordt over "Bargoens in Limburg", dit in de bibliotheek van Neer. 

Woensdag 27 januari 2010. Met foto 2658 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie een foto zien, met allemaal leiders van Jong Nederland. In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, weer een Prins Carnaval met "NAERS blood" in de aderen. Proficiat! 

Dinsdag 26 januari 2010. In de rubriek "Jarig" staat weer een jarige om te feliciteren. U doet dat toch ook even? 

Dinsdag 26 januari 2010. De uitvaartdienst voor Math van Knippenberg (zie 23-1-'10) vindt plaats op vrijdag 29-1-'10 om 14.30 uur in de parochiekerk van Neer. Aansluitend wordt Math begeleidt naar het crematorium "Midden-Limburg" in Baexem. 
Het adres voor condoleances is: Maasweg-West 4, 6086BX NEER. 

Dinsdag 26 januari 2010. De uitvaartdienst voor Christina (Stien) Versteegen-Louisse (zie 24-1-'10) vindt plaats op vrijdag 29-1-'10 om 10.30 uur in de parochiekerk van Neer, waarna de begrafenis volgt op het kerkhof aldaar. 
Het adres voor condoleances is: Kwir 27, 6086BJ NEER. 

Dinsdag 26 januari 2010. Zaterdag 23 januari 2010 is in Heel op 77 jarige leeftijd overleden: Stevo Matijevic, levensgezel van onze oud Neerenaar Jan Geelen (Jan van Sieje Sjeng). Aan Jan en alle andere betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming. De uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 27 januari '10 om 10.30 uur in de parochiekerk van Neer, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aldaar.
Correspondentieadres: Beukenlaan 14, 6097CN HEEL. 

Dinsdag 26 januari 2010. Met foto 2657 van "Zomaar un foto" van vandaag, kunnen jullie kijken naar een mooi stukje Neer. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, weer een Prins Carnaval met "NAERS blood" in de aderen. Proficiat! 

Maandag 25 januari 2010. De plechtige uitvaartdienst voor Peter Verhaeg (zie zaterdag 23-1-2010) vindt plaats op donderdag 28-1-'10 om 10.30 uur in onze parochiekerk, waarna in besloten kring de crematie zal plaats vinden in het crematorium te Baexem. Het adres voor condoleances is: Danny en Paula Verhaeg-van Melick, Gendijk 4, 6086NC NEER. 

Maandag 25 januari 2010. a.s. woensdag 27 januari 2010 vervalt in onze parochiekerk de H.Mis van 9.00 uur, dit in verband met een begrafenismis om 10.30 uur. Zegt het voort. 

Maandag 25 januari 2010. In de rubriek "Ons mooi Limburg" staat ook vandaag weer een mooie foto! 

Maandag 25 januari 2010. Met foto 2656 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met medewerking van Harrie, de vroegere winkel van "Piet van de Piep zeen".

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, een gedicht van Peggy Konings. 

Zondag 24 januari 2010. Vanmorgen vroeg is op 86 jarige leeftijd in het Verzorgingshuis "Hornerheide" overleden, onze dorpsgenote Christina Versteegen-Louisse, weduwe van Piet (PieŽr) Versteegen, voor velen beter bekend als Stien van Lowies. Aan haar kinderen en alle andere betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming.
Nader bericht volgt nog.

Zondag 24 januari 2010. Met foto 2655 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie de mannen zien, die het open beugelkampioenschap van Onder Ons hebben uitgevochten.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laat meester Scheepers ons zien, dat b.s. De Kwir ook iets voor Haiti doet. 

Zaterdag 23 januari 2010. Vandaag is ook nog op 59 jarige leeftijd overleden, Mat van Knippenberg, echtgenoot van Marjo van Knippenberg-Strous. Aan Marjo, de kinderen en wederzijdse familie: Onze Oprechte Deelneming.
Nader bericht volgt nog.

Zaterdag 23 januari 2010. Vanmorgen is op 58 jarige leeftijd overleden, onze dorpsgenoot Peter Verhaeg, misschien beter bekend als Peet van Piet van StuuŽte PieŽr. Aan alle betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming. Nader bericht volgt nog!

Zaterdag 23 januari 2010. Met foto 2654 van "Zomaar un foto" van vandaag, weer eens onze St.Martinuskerk. Nu zelfs twee foto's, allebei van Harrie. Een winter- en een lentezicht! 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, weer een oproep van de Kwiebussen. Nu aan alle die aan de optocht willen deelnemen, ga zondag naar de Kwiebustempel. 

Vrijdag 22 januari 2010. Het bericht binnengekregen dat te Venray op 20-1-'10, op 95 jarige leeftijd is overleden, onze oud dorpsgenote Mien Remmen-Rijs, weduwe van Rini Remmen.
Voor de duidelijkheid: Mien van Riese Piet van Gendiek.
Aan alle betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming.
De uitvaartdienst vindt plaats a.s. maandag 25 januari '10 om 11.30 uur in de Paterskerk, Leunseweg 3, te Venray.
Correspondentieadres: Juliana de Lannoylaan 37, 5582 EA Waalre. 

Vrijdag 22 januari 2010. Met foto 2653 van "Zomaar un foto" van vandaag, weer eens een recent aan de Maas genomen foto, met een vraag? Ga maar eens kijken, of U het weet!

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, hebben de Kwiebussen een degelijke uitnodiging voor jullie. 

Donderdag 21 januari 2010. In de rubriek "Geboren" staat een pas geboren meisje.

Donderdag 21 januari 2010. In deze Carnavalstijd laat ik jullie met foto 2652 van "Zomaar un foto" van vandaag, weer een oude foto van dat gebeuren zien. De foto is van rond 1970. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, bieden de Kwiebussen DVD-'s van de Bonte Avonden te koop aan. 

Woensdag 20 januari 2010. In de rubriek "Jarig" staat weer eens een 90 jarige om te feliciteren. U doet dat toch ook even?

Woensdag 20 januari 2010. Met foto 2651 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie in samenwerking met Agnes Peters-Heijnen een mooie kaart zien, waarmee zo rond 1980 reclame werd gemaakt, voor de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laat Erik Versteegen ons het spelschema voor het Neers kampioenschap beugelen zien. Hij geeft ook nog een verslag van de laatste klasseringswedstrijden.

Dinsdag 19 januari 2010. Uit de krant van vanmorgen.
Op 18-1-2010 is op 91 jarige leeftijd overleden, de oud Neerse An Geraedts-Rijcks, weduwe van Louis Geraedts.
Voor de duidelijkheid: An heeft indertijd in het nu afgebroken huis van NiklšŲske op de Rieterweg gewoond en was een zus van Pierre, waar ik op 17-1-2010 een overlijdensmelding van heb geplaatst. Aan An, haar kinderen en alle betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 21-1-2010 om 11.00 uur in EVERS Uitvaarthuis te Horn.
Correspondentieadres: De Beurik 7/a, 6085AD HORN.

Dinsdag 19 januari 2010. De Plechtige uitvaartdienst voor Nelly DaniŽls-Houben (zie 16-1-2010) vindt plaats op donderdag 21 januari 2010 in de parochiekerk van Neer.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats, op het kerkhof van Neer.
Adres voor condoleances: Familie Wijnands-DaniŽls, Ophoven 47, 6088AG ROGGEL.

Dinsdag 19 januari 2010. Met foto 2650 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie in samenwerking met Ben Hendrickx, een paar foto's zien van een bepaalde kunst die nog, als men er een paar km voor wil reizen, bekeken kan worden.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laten een paar bezoekers van deze site jullie zien, wat HDR fotografie betekend. 

Maandag 18 januari 2010. Graag willen wij: de commissie Naersewaerse, jullie vragen om hulp met de verkiezing van de Naersewaerse 2010. Iedereen mag iemand, die een leuke, goede of ludieke prestatie heeft geleverd, nomineren voor "Naerse Waerse". Graag wel met een kleine beschrijving waarom deze persoon volgens U hiervoor in aanmerking komt.
IdeeŽn kunnen doorgemaild worden naar kevin.ko@home.nl 
b.v.d. commissie Naersewaerse. 

Maandag 18 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2649, een familie groepsfoto zien, waar wij met meer personen samen, graag namen zouden hebben? 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, beschrijft een kapitein ter zee ons, toegelicht met foto's, een aanval in deze moderne tijd van piraten op zijn schip. 

Maandag 18 januari 2010. In de rubriek "Ons mooi Limburg" staat vandaag een foto van Jan Verhaeg, Ulensvaaren te Neer. 

Zondag 17 januari 2010. Voor Jan Caris, zie 15-1-2010, is dinsdagavond 19-1-'10 om 19.00 uur een avondwake.
De crematieplechtigheid zal plaats vinden op woensdag 20-1-'10 om 11.00 uur bij EVERS-uitvaarthuis te Horn.
Voorafgaand aan de beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Het correspondentieadres is: Heldenseweg 3, 6086PD NEER.
Liever geen bloemen, maar een gift voor KIKA. 

Zondag 17 januari 2010. Vanmorgen het bericht binnengekregen, dat in AustraliŽ op 6 januari 2010 (zijn 90-ste verjaardag *6-1-1920) is overleden, de oud dorpsgenoot Pierre Rijcks, echtgenoot van Nelly Rijcks-van Roij (Nel van Sef oete Koet) een echte oud Neerse. Voor de duidelijkheid: Rijcks heeft indertijd in het nu afgebroken huis van NiklšŲske op de Rieterweg gewoond. Aan Nelly en alle betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming.
Aan mij is geen condoleanceadres bekend. 

Zondag 17 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2648, een mooi zicht op onze St.Martinuskerk zien. Foto is van Harrie van Pietjes. In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, gaan wij naar b.s. De Kwir, waar de Aoj Sjutte een les over schuttersmuziek gaven. 

Zaterdag 16 januari 2010. Vanmorgen is op 87 jarige leeftijd overleden, onze dorpsgenote Nellie DaniŽls-Houben, sinds 1999 weduwe van Arnold DaniŽls. Aan alle betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming. Nader bericht volgt nog. 

Zaterdag 16 januari 2010. In Scheveningen is op 9 januari 2010 geboren: Floor, zusje van Lily en dochter van Judith Windhorst en Rienk van der Slikke. Judith is een dochter van van Joop van de dokter. Vanaf hier een van harte Proficiat aan alle betrokkenen. Feliciteren kan: Westduinweg 238, 2583AK SCHEVENINGEN. 

Zaterdag 16 januari 2010. Uit de krant van vandaag. Op donderdag 14 januari 2010 is op 83 jarige leeftijd overleden Harry Hendrix, vader van onze dorpsgenoten Sjaak en Hilde Hendrix-Cuijpers, sinds 1999 weduwnaar van Stien van den Boogaert. Aan zijn kinderen en alle andere betrokkenen: Onze Oprechte Deelname. De plechtige Uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 20 januari 2010 om 11.00 uur in de parochiekerk van Ospel, waarna de begrafenis volgt op het parochiekerkhof bij de kerk. 
Het adres voor condoleances: Plattepeeldijk 24, 6035RP OSPEL. 

Zaterdag 16 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2647, in de nu heersende carnavalstijd een goed bewaarde foto zien, waar wij zeker een hele tijd mee terug gaan in de vorige eeuw. Wie kent ze allemaal? 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laten wij jullie iemand "mŤt Naers blood" zien, die tot Prins is uitgeroepen in de vreemde, namelijk in "HieŽr" bij Maastricht. 

Vrijdag 15 januari 2010. Gisteravond 14-1-2010 is op 75 jarige leeftijd overleden, onze dorpsgenoot Jan Caris echtgenoot van Annie Caris-Maas. Dat laat zijn petekind Bianca ons weten. 
Aan Annie, de kinderen en alle andere betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming. Nader bericht volgt nog. 

Vrijdag 15 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2646 een foto zien van die Hooglanders, die op de Brookberg mogen grazen. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laat ik jullie samen met Tilly Reijnen, de Outletwinkel van Miny Pouls-Veugen in de Steeg zien. 

Donderdag 14 januari 2010. Ir. Frans Hautus gaat ons, in enkele hoofdstukken, iets vertellen. Vandaag staat hoofdstuk 01 in de rubriek "Allerlei".

Donderdag 14 januari 2010. In de rubriek "Natuur" is bij watervogels de "Grauwe gans" er bij gezet! 

Donderdag 14 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2645 een foto zien van Neerse voetballers, die als training gingen langlaufen.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, wordt het Trio van Kessel aan jullie voorgesteld. Twee daarvan haalden hun partners in het Kwiebusriek "NAER". 

Woensdag 13 januari 2010. In de rubriek "Tot Jullie Genoegen" vroeg ik om een verhaaltje, hier is het eerste.

Woensdag 13 januari 2010. Op "Zomaar un foto" nummer 2643 en 2644 zijn nog belangrijke reacties binnengekomen. Gaat U ze zien? 

Woensdag 13 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2644 een foto van Jo Heber zien. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, een prachtige foto van Prins Leon 2010 van Buggenum. MŤt Naers blood! 

Woensdag 13 januari 2010. Het bestuur van de Kwiebusse laat weten, dat er nog entreekaartjes te koop zijn voor de Bonteavonden op vrijdag 15/1 en zaterdag 16/1/2010.
Waar? Melden bij KuuŽp vanne Waever. 

Dinsdag 12 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2643 weer een oudje zien. Dit maal van een Vastelaoveswagen in de Engelmanstraat. Wanneer? Ik laat ze eigenlijk ook nog zien, omdat het huis van TuuŽts Trui er zo mooi opstaat. Wie weet iets te vertellen over dit tafereel?

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, de Prins van Beringe, die een Prinses heeft "mŤt Naers blood". 

Maandag 11 januari 2010. Tilly, waarvan ik al meerdere foto's heb geplaatst op deze site, laat weten en stuurt ook nu weer enkele foto's mee, dat de man van haar dochter Anne, prins in Beringe is geworden. De foto's kunnen jullie morgen zien in "Bezoekers schrijven". Vanuit Buggenum meldde Lili-jan Wijers ons, dat daar een oud Neerenaar, n.l. Leon Boonen tot prins was uitgeroepen. Jammer! Tot nog toe geen foto.

Maandag 11 januari 2010. Op de startpage staan nu onder "Voederplaatsen Estland" vijf linken naar vaststaande camera's. 

Maandag 11 januari 2010. In de rubriek "Ons mooi Limburg" staat vandaag weer een foto van Jan Geenen uit Weert. 

Maandag 11 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2642 weer eens een foto zien, van die schuttersoptocht, waar ik er eerder ook een van heb laten zien. In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag komen de twee Vorsten, die dit jaar het Kwiebusseriek gaan regeren, aan de beurt. 

Zondag 10 januari 2010. Martijn Triepels is zojuist uitgeroepen tot de Nieuwe Vorst Kwiebus van NAER. Foto's en meer gegevens omstreeks 0.00 uur. 

Zondag 10 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2641 een foto zien van Har van Knippenberg. Hij fotografeerde dat stuk gemetseld kanaal. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, een paar foto's van een jong talent, hier in Neer genomen. 

Zaterdag 9 januari 2010. Bij "Zomaar un foto" nummer 2638 is een belangrijke correctie aangebracht. Het is dat U het weet! 

Zaterdag 9 januari 2010. 17.11 uur. De 14 jarige Roel Derks, zoon van Leon en Hennie Derks-Beenders van Brumholt is zojuist uitgeroepen tot Jeugdvorst 2010 van Neer. 
Roel, proficiat en een heerlijke, mooie regeerperiode. 

Zaterdag 9 januari 2010. Ik denk dat U op deze site al linken naar voederplekken hebt gevonden. Die zelfde Esten of Estlanders, wat moet ik zeggen, hebben nog meer camera's geplaatst.

Zaterdag 9 januari 2010. De plechtige uitvaartdienst voor Piet Derks (zie 8-1-2010) wordt gehouden op woensdag 13 januari '10 om 10.30 uur in de parochiekerk van Neer. 
Aansluitend volgt de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar. 
Het adres voor condoleances is: Steeg 7/a, 6086EJ NEER. 

Zaterdag 9 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2640 een foto zien van Peter Peters. In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, vinden jullie een verhaaltje van een oud Neerse, die "oppe Ruiver" woont.

Vrijdag 8 januari 2010. Op verzoek van verschillende bezoekers aan deze site, heb ik een link op de startpage geplaatst naar een van die voederplaatsen in Estland.

Vrijdag 8 januari 2010. Overleden op 75 jarige leeftijd onze dorpsgenoot Piet Derks (Piet van Piet van Marlaetjes), echtgenoot van Toos Derks-Geraets. Aan Toos, de kinderen en alle betrokkenen: Onze Oprechte Deelneming.
Nader bericht volgt nog. 

Vrijdag 8 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2639 en foto zien van Piet Houben. Het is een foto van waar het kanaal in de Maas komt. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, een link naar een presentatie met foto's van de Wittekapel, genomen door Tilly. 

Donderdag 7 januari 2010. Op 82 jarige leeftijd is te Roermond op woensdag 6-1-2010 overleden, Rika Claessen-Aben, weduwe van Sjil Bex en echtgenoot van onze oud dorpsgenoot Sjaak Claessen (van Neliske). Aan Sjaak en alle andere betrokkenen Ons Oprecht Medeleven. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 9-1-'10 om 10.30 uur in de parochiekerk van Heythuysen, waarna de begrafenis volgt op het R.K. kerkhof aldaar.
Condoleanceadres is: St.Antoniusstr.29, 6093GA HEYTHUYSEN. 

Donderdag 7 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2638 weer een oudje zien!

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, staat een link naar een vaste camera die op een wild voerplek in een bos staat. 

Woensdag 6 januari 2010. Als U de uitzending van de vlaai van de week van Omroep 3ML TV gemist zou hebben, dan kunt U die alsnog zien en horen, door hier op Jo Beeren te klikken. 

Woensdag 6 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2637 een echte zomaar un foto zien. Kijkt U ook nog even naar foto 2636 van 5-1-2010, daar is een reactie op binnen gekomen.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laat Lieveke van der Elsen ons een artistieke foto van de Friedesemolen zien. 

Dinsdag 5 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2636 een prachtige foto zien van RKSVN 1, die ingezonden is door Henk Theelen nu in Venlo.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laat Tilly Nijssen-Reijnen ons lezen, hoe vogels in de winter verzorgt moeten worden. Tevens heeft ze een pracht foto van de Wittekapel. 

Maandag 4 januari 2010. In de rubriek "Ons mooi Limburg" staat ook vandaag weer voor een tijdje een mooie foto, nu een uit Weert, ingezonden door Jan Geenen. 

Maandag 4 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2635 een winterse foto van de Kwir zien, gefotografeerd door Fred Waegemans.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laat ik jullie met een prachtige oude foto, een toneelgroep van de fanfare zien. 
Harrie of Piet Sijben, wie had de foto nu eigenlijk? Bedankt! 

Zondag 3 januari 2010. De PR-man van de heemkundevereniging verzoekt mij het volgende te plaatsen: de eerste inloopavond van 2010 van Oos Naer is a.s. maandag 4 januari '10 in het lokaal van de PDV aan het Kloosterpad. Iedereen is van harte welkom en we zijn open om 19.30 uur. Later bent U ook nog welkom! 

Zondag 3 januari 2010. Beste bezoekers aan deze site, gaan wij vanmorgen even naar de Herdenkingsdienst om 10 uur in de kerk. En denken wij er ook aan, dat in de rubriek "Jarig" voor vandaag, tijdelijk een 89 jarige staat, om te feliciteren. 

Zondag 3 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2634 een foto van de winnaars van het Kruisjas Kampioenschap van Neer zien. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, laat Anny Naus ons een foto van de "Blauwe Maan" met bijbehorende tekst zien. 

Zaterdag 2 januari 2010. In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2633 een foto van Har van Knippenberg zien. Hij nam die, waar het Afwateringskanaal in de Maas uitmondt en ik stel er een vraag bij.

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, worden jullie uitgenodigd om de Naerse Open Beugelkampioenschappen van beugelclub "Onder Ons" met een bezoek te vereren. 

Vrijdag 1 januari 2010. Bericht van de Kwiebusse: ik heb een verzoekje. Op de site van de Senioren Vereniging staat dat de kaartverkoop voor 60 plussers om 13.30 uur is, dit moet 16.00 uur zijn. Kun je dit even vermelden bij bezoekers schrijven. De verkoop is a.s. dinsdag 5-1-2010. b.v.b dank. Gr. Kueb vanne Waever. Persoonlijk dacht ik, dat het hier beter stond. Zegt het voort! 

Vrijdag 1 januari 2010. Vooreerst voordat ik de dagelijkse dingen op de site zet, aan al die mensen die geregeld naar deze site kijken, een gelukkig en gezond 2010. Het kan niet genoeg gezegd worden. 

In de rubriek "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie met foto 2632 zien, hoe hoe ze de bomen aan de Wittekapel aan het snoeien zijn. Dat moest nog klaar voor het Nieuwe Jaar 2010. 

In de rubriek "Bezoekers schrijven" van vandaag, roepen wij jullie op om het nieuwe jaar goed in te zetten en mede die oorlogsslachtoffers van 65 jaar geleden te herdenken. 

Vrijdag 1 januari 2010. Er tussen door heb ik toch nog even de tijd gevonden, om in de rubriek "Natuur" enkele aanvullingen te doen. Het is een Witte reiger, de Boekvink en de Bonte specht. 

Vrijdag 1 januari 2010. Een nieuwe maand en ook een nieuw jaar is weer van start gegaan. Graag zou ik ook dit jaar zien, dat jullie via de linken op de startpage, de sites van mijn sponsoren zeker in het begin van de maand even zouden bezoeken. Dikwijls hebben ze aan het begin van de maand nieuwe extra aanbiedingen voor jullie.