Het nieuws van april 2004:

Wat is er allemaal in NEER te doen? Zie daarvoor de rubriek "Agenda Neer".        Gebruik in het vervolg mijn nieuw adres www.pietvantoon.nl en verwijder het oude!   Deze rubriek leest van onderen naar boven, dus het laatste bericht staat bovenaan.

Vrijdag 30 april 2004. Kijkers naar mijn site, die foto's van de navolgende rubrieken: "Circus Renz", "E.H.B.O." en "Oude schutten" willen overnemen (downloaden)? Doe dat nu! Er is nog twee dagen de tijd, daarna kunnen jullie ze niet meer van de site plukken, maar moeten jullie zich met mij in verbinding stellen. 

Vrijdag 30 april 2004. Het uitschieten van het Koningschieten van de Busse-schutten is tegen de avond, doordat er onweer in de lucht zat, uitgesteld tot morgen middag 12.00 uur.

Vrijdag 30 april 2004. Morgen en overmorgen organiseren de "Kwirzengers" hun jaarlijkse feestdagen met zang en muziek. In mijn agenda staat nog (is zo opgegeven), dat het op Gendijk gaat gebeuren. Dit is dus niet waar, jullie zullen hier in het dorp in gemeenschapshuis "In d'n Haammaeker" moeten zijn. Aanvangtijden blijven hetzelfde.

Vrijdag 30 april 2004. Van gemengd koor "Vocante" kreeg ik een verzoek om aan jullie mede te delen, dat er op 6 juni 2004 een reisje is naar Middelburg waar het koor twee optredens verzorgt. In totaal treden er op verschillende locaties 20 koren op en de manifestatie heet "Middelburg vol koren". Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus, dus als U mee wilt, geef U dan op bij Bep Korten, tel.0457.591562.

Vrijdag 30 april 2004. Gisteren is het waterwerk op het pleintje aan de Engelmanstraat in werking gesteld. Het ziet er mooi uit en ik weet zeker, dat de kinderen zich daar deze zomer goed kunnen amuseren. Met foto 597 van "Zomaar un foto" kunnen jullie dat met eigen ogen zien!

Donderdag 29 april 2004. Ook nog laat op de avond hoorde ik, dat vandaag de schoonmoeder van Roy Simons, mevrouw Toos Beckers-Laumen in St.Odiliënberg is begraven. Roy is de zoon van Wim van Kürvers-Graadje vanne Riekswaeg. Wij wensen de familie de sterkte om dit zware verlies te dragen.

Donderdag 29 april 2004. Het kan niet op! Ter laatste ure vernam ik nog, dat een van de onderscheidde mannen, namelijk Ben Hendrickx samen met Annemie, op twee plaatsen opa en oma zijn geworden. Bij dochter Esther in Buggenum op 8-4-2004 van een zoon, die Kéo heet en bij dochter Iris op 22-4-2004 van een meisje, die Esmée heet. Wij wensen de beide ouderparen en wederzijdse familie van Harte Proficiat. Zou U ook willen feliciteren, doe het dan via Ben en Annemie, adres: Kempke 5, 6086 EN Neer.

Donderdag 29 april 2004. Dan was er vandaag ook nog een verjaardag te melden. Dhr Jan Dorssers, uiteindelijk afkomstig van het Eiland, heeft de leeftijd van de sterken bereikt, hij is 80-jaar geworden. Vanaf hier: van Harte Proficiat! Wilt U hem ook feliciteren, het adres is: Hammermolen 33, 6086 BE Neer.

Donderdag 29 april 2004. Vandaag heeft Neer ook nog een nieuwe wereldburger bij gekregen. John en Franka Bouten-Muller zijn de trotse ouders geworden van hun tweede dochter. Zij zal Meike komen te heten. De ouders grootouders, kortom de hele familie een van harte: Proficiat! Wilt U ook feliciteren, het adres is: Baand 28, 6086 CG Neer.

Donderdag 29 april 2004. Wij hebben in Neer vandaag twee leden in de ORDE van ORANJE-NASSAU bij gekregen. Hier zal ik niet verraden wie het zijn, surf echter naar "Onderscheidingen" en U zult worden ingelicht!

Donderdag 29 april 2004. Op Gendijk word op het ogenblik het kruidbeeld opgeknapt. De nieuwe muurtjes waren klaar, als het kruisbeeld opnieuw geplaatst is, zal ik proberen daar iets van te laten zien.

Donderdag 29 april 2004. Vanmorgen draaide het molentje en de rest van het waterwerk deed ook goed zijn/haar best. Foto's zijn genomen, morgen zal er wel een op deze site staan.

Donderdag 29 april 2004. Foto 596 van "Zomaar un foto" laat jullie zien, dat er in 5-jaar tijd veel kan veranderen.

Woensdag 28 april 2004. Vanmorgen kreeg ik via Dhr. Björn Maessen het verzoek, een link op mijn website te plaatsen van de "Stichting Welzijn Leudal- en Thornerkwartier". Aan dat verzoek heb ik graag voldaan. Vooral de oudere kijkers naar mijn site, zullen daar de vruchten van plukken, dan kunnen ze eens zien wat die stichting allemaal voor hun doet. Is het jullie bekend hoeveel belangrijke site's er via "Linken" op mijn begingage te openen zijn? Nee? Ga dan maar eens kijken!

Woensdag 28 april 2004. Foto 595 van "Zomaar un foto" is gisteren toch weer bij het molentje genomen. Eerlijk is eerlijk, het word mooi!

Dinsdag 27 april 2004. Vandaag is het molentje waar al eerder over geschreven is, klaar gekomen. Ik heb er weer enkele foto's gemaakt. Niet te geloven, er was een andere firma bezig met de afwerking. Wat gaat dát kosten? Gelukkig is dat gemeenschapsgeld en merken we dat niet op staande voet in de beurs. Morgen kan het nog niet draaien, de cement moet nog drogen.

Dinsdag 27 april 2004. De laatste dagen het druk gehad, er was van alles te doen. Zodoende komt vandaag met foto 594 van "Zomaar un foto", nu pas de EHBO met een foto van het bestuur en de jubilarissen aan de beurt. Ga het bestuur van de 50-jarige vereniging maar eens bekijken.

Maandag 26 april 2004. Vanavond omstreeks 18.00 uur, in de Engelmanstraat naar het watermolentje geweest kijken. Vanmorgen ook gaan kijken, toen was er niemand te zien. Ondertussen was er gewerkt, er was nog een gedeelte maaskeien verwerkt, maar het totaal was nog niet klaar. Heb wel enkele foto's van gemaakt van hoe het er nu uitziet. Hoorde ik van een omwonende, dat een andere firma aan het werk was. Het waarom? Hij dacht dat er een beetje onenigheid was geweest, over de afwerking. Zal morgenvroeg weer gaan kijken.

Maandag 26 april 2004. Vandaag pas kan ik jullie met foto 593 van "Zomaar un foto" het kampioensteam van beugelclub "Onder Ons" tijdens hun receptie van afgelopen vrijdag  laten zien. Veel beugelvrienden kwamen ons team gelukwensen. 

Zondag 25 april 2004. Later op de avond stuurde Mart Boonen mij een foto van de nieuwe koning van de Oude Schutten. Mart hartelijk dank daarvoor! Voor de bezoekers aan mijn site: ze is te zien onder de rubriek "Oude Schutten" op de beginpage.

Zondag 25 april 2004. Ter laatste ure werd er aan mij mededeling gedaan, dat er van de Oude Schutten een groepsfoto genomen zou worden en als ik wou kon ik ook enkele foto's nemen. De tijd was er nog en als jullie willen, één is er al te zien onder de rubriek "Oude Schutten" Zou U ze willen overnemen? Ze blijft zowat een week staan!

Zondag 25 april 2004. Vanmorgen was om 10.00 uur een H.Mis voor de levende en overleden leden van de EHBO, daar was ik naar toe geweest. In deze dienst werd bekend gemaakt, dat op zaterdag 8 mei 2004 een voettocht (die overigens ook per fiets of auto volbracht kan worden) vanaf onze Witte Kapel naar de Kapel in 't Zand te Roermond georganiseerd zal worden. Details zullen nog volgen. Lijkt mij een mooi initiatief en als U niet te ver af woont, moet U zeker mee gaan!

Zondag 25 april 2004. Met foto 592 van "Zomaar un foto" laat ik aan jullie de stand van zaken zien. aangaande de Napoleonsweg.

Zaterdag 24 april 2004. Vanavond heeft de EHBO een mooie receptie gehad met huldiging van een tiental jubilarissen. Voor een van hun heb ik een kleine reportage gemaakt. Ga ze zien onder "E.H.B.O.".

Zaterdag 24 april 2004. Vandaag, met foto 591 van "Zomaar un foto" laat ik jullie een foto zien van direct na de oorlog 1940/44. De Steeg heeft op het laatst van die oorlog, harde klappen gekregen, zo ook de familie Veugen-Vestjens. De meesten van de bezoekers aan mijn site, zullen niet meer weten, dat die familie er woonde en er een winkel exploiteerden, waar bijna alles te koop was. Velen zullen ook niet weten, wat een "Schrömper" was. Ik zal niet in herhaling vallen, dat is eerder al eens in deze rubriek ter sprake gekomen en behandeld.

Vrijdag 23 april 2004. Vandaag gebruikte mijn vrouw nog eens een (oud?) woord, waarvan ik de betekenis en ook de afkomst niet met zekerheid weet? Wie weet het precies? Zij gebruikte het in deze zin: "Tju, waat hub ich hie eine ambras stoan!". Het gaat dus om het woord "ambras".

Vrijdag 23 april 2004. Nu pas bereikte mij het bericht, dat op 17 april 2004 is geboren: Job, zoon van Erik en Angeline Steijvers-Janssen. Angeline is een dochter van Toos van Teuèn Hanssen vanne Bergerstraat. Wij wensen de gelukkige ouders en familie van harte geluk met deze uitbreiding van de familie. Willen jullie ook feliciteren, het adres is: Vosberg 14, 5981 NL Helden-Panningen.

Vrijdag 23 april 2004. Aanvullende mededeling bij het overlijden van mevrouw Mien Schreurs-Metsemakers. Zij overleed op 86-jarige leeftijd en wordt in Roggel begraven op maandag 26-4-'04 na een plechtige uitvaartdienst om 10.30 uur in de parochiekerk. Het condoleanceadres is: Ouderencentrum Beek en Bos, L'Unionlaan 1, 6093 GE Heythuysen. 

Vrijdag 23 april 2004. Toen ik vanmorgen (beter gezegd vannacht) de foto in de rubriek "Zomaar un foto" wou omzetten, lag de provider er uit. Nu 9.30 uur weer geprobeerd en ja hoor, hij was er weer. Mijn excuus voor de late bediening.

Vrijdag 23 april 2004. Omdat ze gisteren niet klaar zijn gekomen, met het nieuwe waterwerk in Neer, heb ik voor foto nummer 590 van "Zomaar un foto" iets anders moeten zoeken. Mijn keus viel op een mooi rustig stukje van een belangrijke straat in Neer. Het is een van de straten die later bijgebouwd zijn!

Donderdag 22 april 2004. Nog op de Engelmanstraat geweest kijken, of ze het molentje klaar hadden. Nee dus, daarom nog even geduld voordat ik jullie een foto kan laten zien, waar een draaiend molentje op staat.

Donderdag 22 april 2004. In huize "Beek en Bos" te Heythuyzen is overleden, mevrouw Mien Schreurs-Metsemakers, de echtgenote van onze oud dorpsgenoot Jan van Linse-Koap vanne Drees. Wij betuigen aan Jan en de familie Onze Oprechte Deelneming. Nader bericht volgt nog.

Donderdag 22 april 2004. Eerder beloofd dat ik het werk aan het molentje in de Engelmanstraat zou blijven volgen. Mijn hoop dat het gisteren klaar zou komen, kwam niet uit. Toch weer een foto gemaakt, die jullie kunnen zien bij de rubriek "Zomaar un foto" en dan onder nummer 589. De vordering van het werk. Ben toch benieuwd, hoe het er uit ziet als het werk klaar is en het molentje draait. Zal jullie op de hoogte houden!   

Woensdag 21 april 2004. Op 19 april 2004 is op 81-jarige leeftijd overleden: Tjeu Veugen, echtgenoot van Thea Veugen-Hillekens en schoonvader van onze dorpsgenoot Peter Versteegen, zoon van Piet en Stien Versteegen-Louisse. De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis heeft op zaterdag 24 april a.s. om 11.00 uur plaats in de parochiekerk van Roggel-Heibloem. Aan de familie Onze Oprechte Deelneming. Zou U ook willen condoleren, het adres is: Horstpeel 40, 6089 NA Heibloem.

Woensdag 21 april 2004. Geboren op 20 april 2004: Youri, zoon van Rob en Saskia Pouls-Kuepers, (Rob is een zoon van Wie van Pouls vanne Draej). Hartelijk Gefeliciteerd met de uitbreiding in de familie. Willen jullie ook feliciteren, het adres is: Acacialaan 10, 6086 EA Neer.

Woensdag 21 april 2004. De plechtige uitvaartdienst van Gertrudis Prinsen-Philips zal plaats hebben op zaterdag 24-4-'04 om 10.30 uur in onze St.Martinuskerk, waarna begrafenis op het kerkhof. Het correspondentie adres is: Sterrebosweg 1, 6086 RC Neer.

Woensdag 21 april 2004. Dat Nederland bekend staat om zijn waterwerken, dat is ruimschoots bekend, maar dat Neer dat ook nog eens gaat worden, dat wisten we nog niet. Natuurlijk hebben wij onze "Friedesse molen", de bypass en de jachthaven, maar dat we midden in het dorp er nog een watermolen bij zouden krijgen? Wie wist dat en/of wie had dat gedacht? Moet dat een stil eerbetoon zijn, aan de kruitmolen die daar in vroeger jaren in de buurt, moet hebben gelegen? Gisteren (het wordt maar een klein molentje) waren ze er aan het werken en daar moet men als de kippen bij zijn, om het vast te leggen. Met foto nummer 588 van "Zomaar un foto" laat ik jullie het begin van de werkzaamheden zien. Vandaag zal ik weer gaan kijken en natuurlijk ook weer een foto maken.

Dinsdag 20 april 2004. Het bericht binnengekregen dat op 19 april 2004 op 95-jarige leeftijd is overleden, Mevrouw Trui Prinsen-Philips, de weduwe van Prinse oet 't Vèn. Nader bericht volgt.

Dinsdag 20 april 2004. Overleden op 83-jarige leeftijd in het verzorgingshuis op Hornerheide, Mevrouw Leny Simons-Walraven, de echtgenote van onze oud dorpsgenoot Tjeu van Kurvers-Graadje vanne Riekswaeg. Leny wordt op vrijdag 23-4-'04 in Haelen begraven, na een plechtige uitvaartdienst om 10.30 uur in de St.Lambertuskerk. Wij wensen Tjeu, May en de familie de kracht om dit verlies te dragen. Wilt U condoleren, het adres is: Heyakker 5, 6081 CL Haelen.

Dinsdag 20 april 2004. Zondag heeft een team van onze beugelclub weer de Bondsbeker van de N.B.B. gewonnen. Die winnaars laat ik jullie vandaag met foto nummer 587 van "Zomaar un foto" zien.

Maandag 19 april 2004. Vandaag in Power Point een presentatie gemaakt van en over Circus Renz. Deze op mijn site geplaatst. Het inladen hoor ik, duurt op sommige computers behoorlijk lang, maar daarvoor krijgt U dan ook 16 mooie foto's te zien. Willen jullie ze zien? Surf dan op mijn beginpage naar "Circus Renz". Dat zou ik vergeten te vertellen: klik met de rechtermuisknop op de eerste afbeelding en dan op 'volledig scherm' en inderdaad op een volledig scherm komt de voorstelling veel mooier uit. 

Maandag 19 april 2004. Foto nummer 586 van "Zomaar un foto" werd afgelopen zaterdag door mij genomen bij de nieuwe camperparkeerplaats aan de jachthaven van watersportvereniging "Hanssum" hier in Neer. Dat lijkt mij, als iemand van jullie hier met een camper in de buurt komt, een ideale plaats om te overnachten en de andere dag de omgeving eens te verkennen. Daar zult U geen spijt van hebben of krijgen!

Zondag 18 april 2004. De hele middag weg geweest. Kleindochter Lauri heeft haar twee kinderen: Amber en Noud (dus twee van onze achterkleinkinderen) laten dopen. Dat gebeurde in de parochiekerk van haar geboorteplaats Kelpen. De pastoor daar, deed dat op een mooie, rustige, eenvoudige manier. Bij hun thuis, in hun huidige woonplaats Wessem werd hét feest gevierd. Jullie hadden goed gezorgd en het was mooi zo met de hele familie bij elkaar.

Zondag 18 april 2004. Zoals eerder beloofd, vandaag met foto 585 van "Zomaar un foto" een foto van het circus van vrijdagavond. Op deze foto zien jullie de olifanten. Ik hoop dat ik van de rest van de foto's die ik genomen heb, een presentatie kan maken, die dan via een link op mijn beginsite, te zien zal zijn.

Zaterdag 17 april 2004. Toen ik naar de Maas reed, zag ik op de Baand, dat het huis van Tjeuke en Greet Franssen-Jeurninck (huisnummer 8) te koop stond. Voor iemand die in Neer, niet ver uit het dorp, een vrijstaande woning zoekt, is dat misschien het ideale!

Zaterdag 17 april 2004. Vandaag vierde ons Liesbeth ook nog haar verjaardag. Natuurlijk ook daar naar toe geweest. Het was er gezellig druk, kortom het was een mooi feestje!

Zaterdag 17 april 2004. Vanmiddag aan de jachthaven op Hanssum enkele foto's geweest maken. Daar werd de camperparkeerplaats officieel geopend. Het lijkt mij een ideale plaats voor zo iets. Maandag zal daar een foto van geplaatst worden. Let dan maar eens op!

Zaterdag 17 april 2004. Gisterenavond op uitnodiging van Super "PLUS" in Roermond naar circus Rens geweest. Het was best de moeite waard. Ik heb er veel foto's gemaakt. Hier zal wel iets goeds bij zijn om te plaatsen, dat moet ik nog nakijken. Vandaag weer een nieuwe foto als "Zomaar un foto", het wordt de 584-ste. Ga ze maar eens bekijken.

Vrijdag 16 april 2004. De Napoleonsweg, altijd al een gevaarlijke weg! Daarom vandaag met foto 583 van "Zomaar un foto", een foto van een ongeval dat in 1959 plaats vond. Gelukkig waren er geen zwaar gewonden bij. De betrokkenen zullen het zich toch nog wel goed herinneren!

Donderdag 15 april 2004. Terug van Ome dokter in Roermond, kan ik jullie vertellen, dat hij mij gezond verklaart heeft. De reparatie van de littekenbreuk was geslaagd en als er zich niets aparts voordeed, hoef ik daar niet meer voor terug te komen.

Donderdag 15 april 2004. Geboren op 12 april 2004: Femke en Lisan Boonen (een tweeling) dochters van onze oud dorpsgenoot Bas van Jan van Dingenaas-Sef en Mariëlle Linders. Wij wensen hen en de wederzijdse families van Harte Proficiat met deze tweevoudige uitbreiding in de familie. Wilt U ook feliciteren, het adres is: Kerkstr.13, 6083 AD Nunhem. 

Donderdag 15 april 2004. Vanmiddag moet ik naar Ome dokter in Roermond op controle. Het is te hopen, dat hij mij net zo goed vindt als dat ik mij voel, dan kunnen we er weer een poosje tegen!

Donderdag 15 april 2004. Met foto nummer 582 van "Zomaar un foto" van vandaag, laat ik jullie toch weer een recente foto zien, de baggerwerkzaamheden op "Wienerte".

Woensdag 14 april 2004. Deze week zijn ze met de werkzaamheden aan de Napoleonsweg begonnen. In zuidelijke richting staan stoplichten, daar kan telkens maar over een rijbaan gereden worden, dat geeft veel oponthoudt voor het verkeer. De bus komt vanaf Buggenum door het veld naar Neer-Dorp en vervolgt haar weg via de Baand richting Kessel. Anders kon men nog eens door het veld via Buggenum naar Roermond. Nu mogen daar alleen fietsers, brommers, de bus en zij die een bijzondere vergunning hebben, door rijden. Al met al zeer lastig!

Woensdag 14 april 2004. Let in de "Agenda" op de mededeling van het Waterschap: Tussen Peel- en Maasvallei i.v.m. de voorlichtingsavond op 22 april '04, die gaat over de renovatie van de Neerbeek. 

Woensdag 14 april 2004. Denken jullie er aan, om een kaartje naar Piet en Lina in Heythuysen te sturen, of wat misschien nog gemakkelijker is: een mailtje via dat mailadres van hun dochter Mien! Dan geeft die ze wel door.

Woensdag 14 april 2004. Foto nummer 581 van "Zomaar un foto" is weer eens een vergezicht. Ik kon het Paasmaandag maken en werd er zelf door getroffen. Nu hoop ik, jullie ook!

Dinsdag 13 april 2004. Het bericht ontvangen dat op 9 april 2004 op 68-jarige leeftijd is overleden, onze oud dorpsgenoot Henk Jochems, ook Henkie van Nelke van Puts genoemd. Hij zal morgen 14-4-2004 in Baexem gecremeerd worden. Aan Nellie, de kinderen en verdere familie Onze Oprechte Deelneming. Condoleanceadres is aan mij niet bekend.

Dinsdag 13 april 2004. Van een van de vele bezoekers aan mijn site kreeg ik een verzoek, waar ik graag aan voldoe. Nu hoop ik, dat de rest van mijn bezoekers aan het verzoek, dat gesteld wordt in de tekst bij foto nummer 580 van "Zomaar un foto" gehoor geeft. Wat zou dat mooi zijn voor Lina en Piet van Kinkhoven.

Maandag 12 april 2004. Paasmaandag. Zo als gezegd vandaag in "Zomaar un foto" met nummer 579 een foto van de onderscheidde Mevrouw Wilma Sormani-Schoffelen. Wilma nogmaals namens velen, van harte Proficiat!

Zondag 11 april 2004. Paaszondag. Ondanks dat het vandaag eigenlijk een rustdag zou moeten zijn geweest, heb ik het druk gehad. Eerst een foto maken van Wilma, die in de kerk onderscheiden is geworden. Zie eerdere mededelingen. Die foto wil ik morgen in de rubriek "Zomaar un foto" plaatsen. Daarna ben ik een paar schilderijen van Meister van Ratingen geweest fotograferen. Bij deze nogmaals een oproep aan al de lezers, kijkers en of bezoekers aan mijn site. Weet iemand nog ergens schilderijen hangen, liggen of staan van de Meister, die nog niet gefotografeerd en doorgegeven zijn? Laat het dan weten, wij kunnen zijn zonen, vooral Henk in Australië er ontzettend blij mee maken! Die is een catalogus aan het samenstellen met al de schilderijen van zijn vader, die hij kan achterhalen.

Zondag 11 april 2004. Op de spreuk van vandaag die ik plaatste, liet Tjeu van Zieberte-Lot mij weten, dat bij hun in Nieuw-Zeeland, Poase de wintjer aan 't gaat haet! Dus, daar is het andersom!

Zondag 11 april 2004. Al de bezoekers/kijkers/lezers van mijn site wens ik een Vrolijk Paasfeest. De klokken zijn gisterenavond onder de H.Mis van 19.00 uur uit Rome terug gekomen. Ik hoop dat ze rondom in jullie tuinen veel paaseieren hebben gestrooid en die allemaal met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben kunnen zoeken. Dat is toch zo'n leuk en prettig werk!

Zondag 11 april 2004. Hier de spreuk van de dag: "Poase vreug of Poase laat, Poase haet te zomer aan het gaat". En nu maar hopen, dat het waar is!

Zondag 11 april 2004. Foto nummer 578 van mijn rubriek "Zomaar un foto" is er weer een uit de oude doos. Ga maar eens kijken wie jullie herkennen?

Zaterdag 10 april 2004. Morgen 1-ste Paasdag zal tijden de Plechtige Hoogmis, aan onze dorpsgenote Wilma Sormani-Schoffelen de Pauselijke onderscheiding "Pro-Ecclesia et Pontifice" worden uitgereikt. Na de H.Mis kan een ieder haar komen feliciteren en wij hopen dat daar veel parochianen gehoor aan geven.

Zaterdag 10 april 2004. Even wat algemeen nieuws. Overal hier in Midden-Limburg ziet men verkeersborden langs de weg staan. Gebod, verbod en borden hoe men in de toekomst moet rijden, om toch weer op de plaats van bestemming te komen, staan overal klaar. Vanaf a.s. dinsdag zal dat ongemak beginnen. Dan wordt er begonnen met de renovatie hier in Neer en de aansluiting van een soort rondweg in Haelen, van deze zeer drukke Napoleonsweg door beide plaatsen. Ik ben echt nieuwsgierig hoe ze deze klus gaan klaren en zal proberen jullie op de hoogte te houden.

Zaterdag 10 april 2004. Vanmorgen ben ik laat (naar een verjaardag geweest, een van de schoonzonen is 50 jaar geworden) met het omzetten van de foto, maar voor de liefhebbers van een oude foto is het de moeite waard om nogmaals te gaan kijken. Foto nummer 577 van "Zomaar un foto" is namelijk zo'n foto om te bekijken en dan nogmaals te bekijken. Hoe langer men kijkt, hoe meer van de personen die er op staan, men dan kan herkennen!

Vrijdag 9 april 2004. Van verschillende zijden hoor ik, dat het zo mooi is om eens boven Nederland te vliegen. Klik hiervoor op "Luchtfoto's". Daar staat precies wat U moet doen, even een klein bestandje inladen en vliegen maar.

Vrijdag 9 april 2004. Deze week was er bedrijvigheid aan de "Friedesse molen", daar werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dat leverde voor mij weer een mooi plaatje op, dat ik jullie met foto nummer 576 van "Zomaar un foto" laat zien.

Donderdag 8 april 2004. Vandaag heb ik als foto 575 van "Zomaar un foto" weer eens iets uit de oude doos. Er zijn enkele vragen bij, wie kan en wil ze beantwoorden?

Donderdag 8 april 2004. Klasgenoot Sjra Hendrikx (zie gisteren), weduwnaar van Leny Sipers wordt op Goede Vrijdag 9 april '04 begraven in Neer, na een woord- en communiedienst om 10.30 uur in onze parochiekerk. Onze Oprechte Deelneming gaat uit naar de kinderen en verdere familie. Voor Uw condoleances is het adres: Heide 28, 6042 LN Asenray.

Woensdag 7 april 2004. Met foto 574 van "Zomaar un foto" laat ik aan mijn kijkers zien, hoe mooi de Engelmanstraat gerenoveerd is. Misschien dat ik daar al eerder iets van heb laten zien, maar ik vond dit zo'n mooi rustig stukje, dus daarom!

Dinsdag 6 april 2004. Nog laat vandaag, kwam ik te horen dat onze oud dorpsgenoot Sjra Hendrikx (Sjra van Shèrnélissen) op 75-jarige leeftijd zou zijn overleden. Verdere gegevens ontbreken nog, dus morgen meer.

Dinsdag 6 april 2004. Gisteren hebben ze met een hoogwerker aan de kerktoren van Neer gewerkt. Ik heb er foto's van gemaakt en een daarvan laat ik jullie met foto nummer 573 van "Zomaar un foto" van vandaag, zien.

Maandag 5 april 2004. De twee fotoseries genomen in het St.Laurentiusziekenhuis te Roermond van de afd. C1 en B1 zijn weer verhuist naar de bewaarplaats. Wilt iemand nog een van de foto's zien of downloaden, dan even een mailtje naar mij!

Maandag 5 april 2004. Voor Uw condoleances bij het overlijden van Dhr. Wiel Sanders is het adres: Baand 29, 6086 CC NEER.

Maandag 5 april 2004. Vandaag gaat de 572-ste "Zomaar un foto" alweer de lucht in. Het is een foto genomen aan de Maas. Het is te hopen, dat ik ook daarmee weer enkele van de kijkers naar mijn site, kan plezieren.

Zondag 4 april 2004. Veel reacties op de foto van vandaag. Ik heb ze allemaal kunnen beantwoorden. Zou U mij ook geschreven hebben en er is geen antwoord terug, begin dan te denken dat er ergens iets fout zit. Waarom? De mail's met virussen blijven binnen stromen, zonet weer zeven die ik allemaal heb weggegooid. Zo is het nu eenmaal, een kleine besmetting en niks werkt meer!

Zondag 4 april 2004. Van een van mijn trouwe bezoekers aan de site kreeg ik een reactie op de foto van het "Gorisse-huis". Ik laat deze reactie hier in haar geheel volgen en ik moet eerlijk zeggen, dat ik zelf ook meen, dat het zo in elkaar zit: 

Voor zover ik me kan herinneren is dit inderdaad het huis van Gorissen Wulm. Het huis op de achtergrond is van Zeegere Driek.
Het huis van Runkskes, waar mijn grootvader Runkskes Martinus geboren is ligt meer naar rechts (en met de achtergevel naar de beek toe) en staat dus niet op de foto.  Martin Luijten.

Zondag 4 april 2004. Even een spreuk, die mij inviel en met de maand april te maken heeft: "Is de groei van het gras in april laat, zoveel te beter het in mei met de bloemen gaat".

Zondag 4 april 2004. "Zomaar un foto" nummer 571 van vandaag is weer een foto van een gedeelte van Klein-Hanssum van voor 1962. Hier zou vraag naar zijn!

Zaterdag 3 april 2004. In de H.Mis van 19.00 uur werd bekend gemaakt, dat vriend Wiel Sanders a.s. woensdag begraven wordt, na een plechtige uitvaartdienst om 10.30 uur in de St.Martinuskerk van Neer.

Zaterdag 3 april 2004. Gisterenavond (11 dagen na zijn verjaardag) is op 82-jarige leeftijd overleden, onze biljartvriend bij de N.T.O., Wiel Sanders, zoon van Teuèn van Kinkhoven. Aan zijn vrouw Nellie Sanders-Verheijden (Nel van Kerneliske), de kinderen en zijn familie onze Oprechte Deelneming bij dit overlijden. Nadere berichtgeving volgt.

Zaterdag 3 april 2004. Vandaag hoop ik, dat jullie verrast zijn met foto nummer 570 van "Zomaar un foto". Het is een Neers stukje natuur van voor 1962. Twee Neerse jonge meisjes (een tweeling) zijn aan het spelevaren met een roeibootje op de Neerbeek.

Vrijdag 2 april 2004. Gisteren op de Napoleonsweg foto's genomen, daar beginnen ze binnenkort met een reconstructie. Opdat niet vergeten wordt, hoe het er nu uitziet, laat ik jullie met foto nummer 569 van "Zomaar un foto" daar alvast een van zien.

Donderdag 1 april 2004. De kijkers naar mijn site, die nog foto's willen downloaden van de twee series genomen in het ziekenhuis op de afd. C1 en afd. B1, moeten dat zo snel mogelijk doen, na dit weekend gaan die weer naar de bewaarplaats.

Donderdag 1 april 2004. Foto nummer 568 van "Zomaar un foto" is nog weer een luchtfoto. Ook vanuit de lucht ziet Neer er mooi uit. Vergeet niet, ook nog even naar het laatste nieuws van maart '04 te kijken.

of per telefoon 0475-591317 of 06 25 434373. 

 

 

Laat eerlijk nieuws, aangaande Neer, s.v.p. snel weten, via mail: Piet@pjtim.tmfweb.nl
 Terug.