Het echtpaar Marco en Nannie Derikx-Raemakers

en hun eerstgeborene "Toon".

                         

Wat heerlijk om te zien! Vooral voor een Overopa!

                                         Terug

Zo presenteerde "Toon", geboren 11-9-2003, zich de eerste dag! Mooi rustig slapend.