Genealogische gegevens gemeente Leudal.

Lees de handleiding eerst, dat is zeer belangrijk!
Onder aan deze pagina staat de link naar de CD met de gegevens.


Handleiding:

Genealogische gegevens gemeente Leudal.

Als u klikt op “CD met genealogiegegevens van het Leudal” krijgt u een index.

Dit is een alfabetische lijst van personen die in het gebied van de huidige gemeente Leudal

tussen 1798 en 1911 zijn geboren en/of tussen 1798 en 1936 daar zijn getrouwd en/of tussen

1798 en 1961 daar zijn overleden en/of ouder zijn van een of meer van de genoemde personen.

Klikt u op een van die namen, dan krijgt u de gezinsstaat van de betreffende persoon op het

scherm.

Klikt u binnen een gezinsstaat op een naam die onderstreept is, dan krijgt u de gezinsstaat van

die betreffende persoon.

Vanuit een gezinsstaat kunt u door op “INDEX” te klikken weer terugkeren naar de lijst.

Gebruikte gegevensbronnen:

De in de gezinsstaten vermelde persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk ontleend aan de registers

van de burgerlijke stand van alle voorlopers van de gemeente Leudal en aangevuld met

gegevens uit kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters en uit andere bronnen.

Gebruik van de gegevens:

Het wordt zeer aanbevolen eventueel overgenomen persoonsgegevens te controleren aan de

hand van de originele akten of inschrijvingen.

De auteur kan fouten hebben gemaakt en ook is gebruik gemaakt van een aantal “secundaire

bronnen” die fouten kunnen bevatten!

Het is mogelijk dat niet alle kinderen van een gezin zijn vermeld. Kinderen die niet binnen de

huidige gemeente Leudal zijn geboren, getrouwd of overleden, zijn als regel niet opgenomen.

Ook de kinderen die geboren zijn na 1910 zijn als regel niet vermeld.

Kopiëren:

De gegevens mogen alleen gekopieerd worden voor eigen gebruik.

Verdere informatie:

Voor verdere informatie kunt u mailen naar genealogie@oosnaer.nl

Ook correcties en aanvullingen zijn daar van harte welkom!

Het eigendom ligt bij de heemkundevereniging Oos Naer. 

Klik "hier" voor de CD gegevens. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX