Friedessemolen
De "Friedessemolen" bestaat uit de molen en het molenhuis. De restauratie-werkzaamheden aan de stuw zijn in volle gang. Zie daarvoor de rubriek: "Stuw".
Wij hopen, dat daarna de molen en het huis aan de beurt komen.
Friedessemolen 1,
Friedessemolen 2,