Renovatie kruisbeeld in de Engelmanstraat.
Van buurtvereniging het Klaverblad kreeg ik twee verzoekjes, die ik graag wil uitvoeren. Hieronder volgen ze, met de vier foto-tjes die bij een van beiden bij waren. Heeft iemand van mijn lezers een antwoord op hun vraag, mail het aan mij en ik geef het door.

Geachte heer Timmermans,
Via deze weg wil ik u enkele foto's doen toekomen die misschien leuk zijn om eens te publiceren. Zoals u misschien heeft vernomen is buurt 't Klaverblad actief begonnen met het opknappen van het wegkruis op de Engelmanstraat. De buurtvereniging doet dit in samenwerking met de eigenaar Dhr. Geenen.
Op de foto met nummer 9 ziet u het kruis zoals het was. Op foto nummer 18 ziet u de daders die het hebben meegenomen. Op nummer 37 ziet u hoe kaal het wordt nu de struiken gesnoeid zijn. En op nummer 39 ziet u dat er al iemand gevonden is die als tijdelijk corpus dienst wil doen.
Tijdens de voorbesprekingen over het opknappen vroegen wij ons af hoe het het wegkruis er voor de oorlog heeft uitgezien. Misschien weet u dit of heeft u sugesties over wie daar informatie over kan verschaffen.
Met vriendelijke groet,
Francine Caris, Buurt 't Klaverblad.

Beste Piet
Heb je al gezien wat we met het kruis aan de Engelmanstraat aangevange hebben? Ben maar niet ongerust, het wordt netjes opgeknapt met alles erop en
eraan. Als de weg klaar is hopen we de rest ook klaar te hebben. Francine Caris en Pia Mast hebben de laatste foto's en video opnames gemaakt voor dat het geheel gesloopt werd.
m.vr.gr. Piet Luijten9
18
37
39