E.H.B.O. NEER
Vandaag 9 april 2002 hield de E.H.B.O. NEER haar druk bezochte jaarvergadering.
Op deze vergadering werden de jubilarissen gehuldigd; maar liefst 4 jubilarissen die 40-jaar lid waren en een die 25-jaar lid is.
Dhr. Har Roumen, de instructeur van de Lotus-groep ontving het Bondskruis 3-de klasse voor zijn vele werk.
Vandaag waren er ook weer twee geslaagden voor dat zeer gewaardeerd werk (het simuleren van een slachtoffer), namenlijk Bianca Caris en Huub Geenen. Proficiat!
Ik was aanwezig (moest er zijn) en maakte verschillende foto's, waarvan ik er acht laat volgen.
De voorzitter Ben Hendrickx bood al de jubilarissen, namens de vereniging, een bloemetje aan.
Hier is Lowie Delissen aan de beurt.
Twee bestuursleden van de afdeling Limburg, reikten de gouden en de zilveren eretekenen uit.
Hier aan Mevrouw Claar van Melick-Nijssen. (goud)
Hier aan Mevrouw Annie Janssen-Theelen. (goud)
Hier aan Dhr. Lowie Delissen. (goud)
Hier aan Dhr. Joep Luijten. (goud)
Hier aan Mevrouw Riny Rijs-Willems. (zilver)
Hier aan Dhr. Piet Timmermans. (goud)
Dhr. Harrie Roumen kreeg buiten zijn officiële onderscheiding, van onze geweldig goede instructeur Dhr. Jan Thewissen uit Herkenbosch, een zelf gemaakte wijze uil vanwege de jarenlange prettige samenwerking.