BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 09 27 01 Team b.s. de Kwir, Neer. Sponsorloop voor een goed doel, door b.s. De Kwir.
Nummer 0609.

Dit is een uitnodiging niet alleen om te sponsoren maar meer nog, om even te komen kijken.

De controlepost in 2008.


KWIR SPONSORLOOP dinsdag 28 september 2010.  


Op dinsdagmiddag 28 september
2010. houdt b.s. de Kwir  weer een sponsorloop . 
De opbrengst van deze sponsorloop besteden wij aan een goed doel (Watersnoodramp Pakistan) en een gedeelte van de opbrengst willen wij besteden aan drukkosten van de schoolkrant en het schoolkamp van groep 8.

Hieronder vindt u informatie over de sponsorloop:
De kinderen starten per groep gezamenlijk met de leerkracht.
Bij een signaal dat er gestart kan worden verzamelen ze zich bij hun groepsleerkracht.
Na een paar rondjes gaat de groepsleerkracht op een plek in de route staan om de kinderen in de gaten te houden. Zo hebben kinderen die moe worden ook een plekje om even op adem te komen.

De route:

Vanaf de speelplaats vertrekken we naar de Kwirbrug.  Daarna rechtsaf, via de Kwir (langs de seniorenwoningen) weer richting Engelmanstraat. Daar staat op de parkeerplaats een stempelpost, van waaruit we weer via het pad naar boven naar de school lopen. Hier staat de tweede stempelpost.

Op deze middag is de straat de Kwir voor alle gemotoriseerd verkeer afgesloten. (dit is bij de gemeente geregeld via een tijdelijke verkeersmaatregel)

Wij hopen dat u achter deze actie zult staan. Natuurlijk zijn ouders ook van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen. Wij hopen dat de weergoden ons op deze middag goed gezind zijn.  Wie deze actie financieel wil steunen kan een bijdrage overmaken op rek.nr. 1357 26 999 t.n.v. b.s. de Kwir ovv sponsorloop

Met vriendelijke groet, Team Basisschool de Kwir.  

Dit is 2008. Wat een enthousiasme!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX