BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 09 19 01 Tjeu Scheepers, Neer. Laatste dag Tentoonstelling 100 jaar kerk in Neer. 


   


Tentoonstelling 100 jaar Martinuskerk Neer

Op Zaterdag 18 september en zondag 19 september is in de parochiekerk in Neer een mooie tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de duizendjarige parochie Neer; de geschiedenis van de  honderdjarige Martinuskerk en verder is er een groot aantal artikelen te bewonderen uit het rijke Roomse leven.

U bent van harte uitgenodigd om deze tentoonstelling te bezoeken; de entree is vrij. Er is een boekje te koop  waarin het interieur van de kerk beschreven is en dat u rondleidt door de kerk.

De tentoonstelling is open op zaterdag van 17.00-21.00 uur en op zondag van 11.00-17.00 uur.

Op maandagmorgen 20 september bezoeken de leerlingen van b.s. de Kwir de tentoonstelling; senioren kunnen dan ook de tentoonstelling bezoeken.

 

Waarschijnlijk had Neer al in de tijd van Karel de Grote een eigen kerkje.

Het oudst bekende archiefstuk dat melding maakt van de parochie Neer dateert uit het jaar 1203. De eerste met naam bekende pastoor van Neer was Goswinus (1276). Omstreeks 1350 werd de kerk van Neer voorzien van een (nieuwe) toren, waarvan het binnenwerk werd opgetrokken uit mergelblokken en de buitenzijde uit bakstenen, gemetseld in Vlaams verband.

Kort na 1400 werd een nieuwe, gotische kerk gebouwd. Deze werd ingewijd op 1 september 1447. Hieraan herinnert nog de wijdingssteen aan de voorkant van de toren. Deze steen bevat de tekst “+ ANO; DM; M; CCCC; XLVII; IPO; DIE; EGIDII” hetgeen wil zeggen “gewijd in het jaar des Heren 1447, op de feestdag van de H. Egidius” (1 september). Deze gotische kerk, werd in 1830 vergroot.

De Neerse kermis (afgeleid van “kerk-mis”) wordt nog steeds gehouden op de eerste zondag van september.

 

In 1909 werd de oude kerk gesloopt en werd de huidige neogotische Sint-Martinuskerk gebouwd onder leiding van de architect Caspar Franssen. De toren bleef behouden en werd verhoogd met een neogotische klokkenverdieping en een hoge spits met vier hoektorentjes. De toren werd in 1944 opgeblazen en in 1954 weer hersteld, nu echter in een veel soberder vorm. Op de voorkant van de toren bevindt zich een plaquette met de namen van de oorlogsslachtoffers. Het tegen de kerk aanliggende parochie-huis / pastorie werd in 2000 gebouwd. Vooraf vonden archeologische opgravingen plaats, waarbij een wierookvat, funderingen van vroegere kerkgebouwen en sporen van vroegere begravingen werden aangetroffen.

Rond de kerk werden gedurende vele eeuwen de doden begraven. Aan dit gebruik kwam in 1921 een einde toen een nieuw kerkhof werd aangelegd in het Hammerveld. Enkele zerken van het oude kerkhof staan nog opgesteld rondom de kerk.

In de kerk zijn veel kunstwerken met een rijke historie te bewonderen.

In 1963 werd het interieur grondig versoberd maar in 1981 is dit voor een groot deel hersteld, zodat het schone metselwerk en enkele oude muurschilderingen weer zichtbaar zijn. Ook de altaren en de beelden zijn weer voorzien van een meerkleurige beschildering.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX