BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 09 18 01 Tjeu Scheepers, Neer. Inloop bij BREDE SCHOOL DE HOEPEL in Neer. 

                 

Gaat U ook even kijken?

 

                                          BREDE SCHOOL DE HOEPEL                    

                                            Uitnodiging "inloopavond" 20 september 2010.

Beste ouders en andere belangstellenden!

  Maandagavond 20 september 2010 is er voor de leerlingen, ouders en andere belangstellenden  van alle gebruikers van de brede school een zogenaamde

 
"inloopavond".

Bij peuterspeelzaal Sjanulke en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang “Tante Pollewop” en basisschool de Kwir kunt u vrij binnenlopen om er een kijkje te nemen. Ook als u geen kind op de brede school heeft zitten bent u van harte welkom. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom in de brede school.

U kunt overal vrij  binnenlopen. In de diverse lokalen  liggen materialen en werkjes klaar. Samen met uw kind kunt u deze materialen bekijken en bespreken. De leer­kracht kan zonodig uitleg geven. Op deze manier proberen wij u nog een beter beeld te geven van wat er in de brede school aan de orde komt. Het is niet de bedoeling dat u deze avond de schriften inkijkt; over enige tijd krijgt u de schriften een heel weekend ter inzage. U bent op maandag 20 september a.s. tussen 18.30 en 20.00 uur welkom op de brede school. Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze mogelijkheid.

 

Met vriendelijke groet,

Personeel brede school de Hoepel, Neer.

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX