BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 09 09 01 Tjeu Scheepers, Neer. Programma 100 jaar kerk St.Martinus in 2010 Neer.

Hieronder het programma van / over de viering van 100 jaar kerk en 1000 jaar parochie.
Zondag 12 september 2010 gaat 't beginnen, kijk hieronder:

 

Sint-Martinus Neer, Honderd jaar kerk en duizend jaar parochie.

 

De voorbereidingen voor het eeuwfeest van de huidige parochiekerk van Neer zijn klaar.
Hieronder het volledig programma van het jubileumfeest:

Zondag 12 september 2010  Plechtige Pontificale H. Mis in de kerk door Mgr. F. Wiertz in concelebratie met priesters die bij Neer betrokken zijn. Aanvang: 9.30 uur

Aansluitend jaarlijkse processie naar de Mariakapel.
Dit jaar krijgt deze processie in het kader van het 100-jarig jubileum een apart cachet

Zondag 12 september 2010: Fiets- en wandeltocht langs kruisen en kapellen in Neer. Vertrekpunt vanaf kerk. Vertrek mogelijkheden vanaf 11.00 uur.

Zaterdag 18 en zondag 19 september 2010: Grote tentoonstelling in de parochiekerk over de geschiedenis van de honderdjarige kerk en het Rijke Roomse Leven.
Tentoonstelling zaterdag 18 september van 17.00u-21.00 uur; 
tentoonstelling zondag van 11.00-17.00 uur.

Maandag 20 september 2010:  Tentoonstelling open van 08.45-12.00u voor leerlingen van de b.s. De Kwir en senioren.

Zondag 21 november 2010: Presentatie boek: Sint-Martinus Neer Honderd jaar kerk, duizend jaar parochie. Aanvang 11.30 uur.

Zondagmiddag 21 november: Concert in parochiekerk met medewerking van de Neerse verenigingen. Aanvang: 14.00 uur.

Centraal bij de viering staat de presentatie en uitgave van het jubileumboek over de Sint-Martinus op zondag 21 november 2010 in het parochiehuis, Kerkplein 4, Neer. Het boek is samengesteld door Neerenaar Har Kuijpers (Har van Leuve).
Het  boek is rijk geïllustreerd en geeft een beeld van de honderdjarige kerk en van haar jubileumfeest.
Ook schetst het boek de geschiedenis van honderd jaar kerk en duizend jaar parochie.

Het boek is bij voorinschrijving te koop voor € 24,50. Bestelformulier verkrijgbaar via tjeuscheepers@home.nl

Het boek bestaat uit vier delen
De honderdjarige kerk.
Een beeld van het kerkgebouw en zijn interieur in 2010. Met veel foto's van de neogotische architectuur van het gebouw en van de topstukken uit zijn inventaris, waaronder een laatgotisch Triomfkruis en een laatgotisch Marianum, beide van de hand van de Meester van Elsloo.
Duizend jaar parochie.
De parochie is voor het jaar 1000 ontstaan op een landgoed. Dit boek schetst haar hoogtepunten, zoals de late Middeleeuwen en het Rijke Roomse Leven rond 1900. En haar dieptepunten, zoals de Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog.
Honderd jaar kerk.
De kerk is in 1909 en 1910 gebouwd op de plek van een oudere kerk. Dit boek schetst de oude kerk, de bouw van de nieuwe kerk, de verwoesting en wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog en de restauraties van na de oorlog.
Het eeuwfeest.
Een beeld van het jubileum in 2010. Met veel foto's van de jubileummis op zondag 12 september 2010 met aansluitende processie, de tentoonstelling van de kerkschatten en de fietstocht langs kruisen en kapellen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX