BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 08 28 01 Kerkbestuur, Neer. Installatie pastoor Ralf Schwillens op zondag 26-9-'10.

 

U I T N O D I G I N G

 

Wij zijn zeer verheugd en dankbaar
U te kunnen meedelen, dat
de bisschop van Roermond, Z.H.Exc. Mgr. F.J.M. Wiertz,

de Zeer Eerwaarde Heer
R.M.H.W. Schwillens
heeft benoemd
tot pastoor van de parochies:
H. Isidorus, Heibloem,
H. Martinus, Neer en H. Petrus, Roggel.

De kerkbesturen nodigen u van harte uit
voor de Eucharistieviering, waaronder
de installatie tot pastoor zal plaatsvinden door
de H.E.H. R.H.M. Maessen,
deken van het dekenaat Thorn-Heythuysen,
op zondag 26 september om 14.00 uur
in de kerk van de H. Petrus te Roggel.
 

Na afloop van de Eucharistieviering
is er gelegenheid tot ontmoeten en feliciteren
van pastoor Schwillens in La Rochelle te Roggel.

Kerkbestuur H. Isidorus, Heibloem.

Kerkbestuur H. Martinus, Neer

Kerkbestuur H. Petrus, Roggel

 

Adres per 15 09 2010:

Z.E.H. R. Schwillens, Napoleonsweg 62, 6086 AH  Neer

tel. 0475 51 01 05

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX