BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 07 24 01 Sjaen Theelen, Neer. Voorlichting over de Nutria-rat tijdens de Dorpsfeesten.

Sjaen Theelen (van Tunnes van Sjaen) laat ons met onderstaande foto's en een bericht iets meer weten, over de Nutria-rat en de bestrijding daarvan. In een stand, te bezichtigen tijdens de Dorpsfeesten, wordt U over deze schadelijke dieren helemaal voorgelicht.
Op de bovenste foto een compleet gezin en op de onderste foto een opgezet exemplaar.

Sjaen schrijft ons:

Op Zondag 25 Juli 2010 tijdens de Dorpsfeesten heeft het Waterschap Peel en Maas Vallei een stand ingericht met o.a. als onderwerp het bestrijden van ratten in de beken en waterkanten.
Die stand is te vinden in de buurt van de Friedesemolen.
Deze bestrijding is nodig om een goede waterhuishouding in stand te houden.
Enkele rattenvangers van het Waterschap zullen hierbij aanwezig zijn en uitleg geven over hun dagelijkse werkzaamheden in ons gebied.
Een bezoek aan de Friedesemolen na een rondgang op de Dorpsfeesten is van harte aan te bevelen.
De Ratten-bestrijders van Waterschap Peel en Maas Vallei. (Gr. Sjaen Theelen)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX