BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 06 07 01 Tjeu Scheeprs, Neer.  St.Martinuskerk Neer bestaat 100 jaar. Feest!

Onze St.Martinuskerk gaat haar 100 jarig bestaan vieren. Daar komt ook een tentoonstelling bij. Nu is de vraag? Hebt U nog iets voor die tentoonstelling? Zo ja? Kom dan s.v.p. naar de inloopavond van de heemkundevereniging. Zie het bericht hieronder:

 

Informatie over Tentoonstelling 100-jarig bestaan

Sint-Martinuskerk Neer.

Uitnodiging bijeenkomst 7 juni 19.30u  Heemkunde lokaal!

 

De parochiekerk van Neer is gebouwd in 1909-1910. Zij is een eeuw de vertrouwde, centrale plaats van onze geloofsgemeenschap en als monumentaal gebouw is zij 100 jaar gezichtsbepalend voor de kern van ons dorp Neer.

Dat willen wij vieren.

Een van de activiteiten tijdens de feestelijkheden is het inrichten van een Tentoonstelling in de kerk over  “Het Rijke Roomse Leven”,  dat ook wij hier in Neer gekend hebben.

Deze tentoonstelling vindt plaats op Zaterdag 18 en zondag 19 september 2010.

Heemkundevereniging Oos Naer wil samen met het comité 100 jaar Sint-Martinuskerk deze tentoonstelling inrichten.

Wij vragen hierbij echter uw hulp. Hulp bij het verzamelen van spullen uit het Rijke Roomse leven en hulp bij het inrichten van de tentoonstelling.

Heemkunde vereniging Oos Naer en het organisatiecomité hebben al ideeën over de opzet en inrichting van de tentoonstelling.

Graag willen wij geďnteresseerden uitnodigen voor uitwisseling van gedachten over de opzet van de tentoonstelling. Ook is er mogelijkheid om foto’s documenten e.d. aan te bieden die wij ter plekke scannen.

U bent welkom op de inloopavond 7 juni a.s. vanaf 19.30u in het heemkundelokaal aan het Kloosterpad.

De bedoeling is dat wij dan met elkaar van gedachten kunnen wisselen over hoe een en ander vorm kan krijgen. Ook kunnen mensen zich op deze dag aanmelden voor hulp bij de organisatie. Wellicht hebt u spullen of foto’s  die u voor deze tentoonstelling in bruikleen wil afstaan. Dat kunt u ook aangeven.

Voor inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u zich wenden tot:

Jo Kuijpers, tel. 0475-591714 of via de mail  jokuijpers@kpnplanet.nl

of Tjeu Scheepers, tel. 06 25 12 69 61  of via de mail tjeuscheepers@home.nl

Met vriendelijke groet, Comité 100 jaar Sint-Martinuskerk Neer.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX