BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2010 05 24 01 Henk van Ratingen, Perth, Australia. De "Leeuwin II" in Australië.

Henk stuurde mij deze prachtige foto van de zeilboot "Leeuwin II" en wist er ook nog iets moois bij te vertellen. Zie hieronder:

Henk schreef bij deze foto: Hoi Piet, zoals jij vermoedelijk wel weet, zijn Nederlandse mariniers de eerste Europeanen geweest die de west kust van Australië hebben ontdekt (Portugezen denken daar misschien anders over) en zodoende zijn er nog veel Nederlandse namen te vinden op huidige kaarten en mappen.
De Nederlandse gezagvoerder van het schip de "Leeuwin" heeft hier in 1622 't zuidelijke gedeelte van West Australië op kaart gezet en de naam "Leeuwin" (hier uitgesproken als 'loewen', dus onherkenbaar) is nog steeds gebruikt in de namen van firma's, 'n grote kazerne, etc. etc. Niet veel mensen echter weten waar die naam vandaan komt en wat 't betekend.
Zo'n 30 jaren geleden was ik, samen met 'n groep zakenlui en vele particulieren, bezig om financiële steun te krijgen voor 't bouwen van 'n opleidingsschip, dat dan gebruikt kon worden voor trainen van jonge lui in team werk, verantwoordelijkheid en leiding.
In 1986 werd het nieuwe schip ingezegend en officieel genoemd. Sinds die tijd heeft 't schip honderden trips gemaakt langs de gehele West Australische kust, zuid en noord en duizenden jongelui, jongens en meisjes en natuurlijk ook volwassenen hebben lange en korte maar vooral avontuurlijke trips gemaakt op dit trotse schip.
Nu ik wat meer tijd heb, werk ik de laatste jaren, parttime op de "Leeuwin II" als 'n vrijwilliger.
Piet ik heb 'n kort verhaaltje en 'n foto van de "Leeuwin II" bijgevoegd en misschien is dat interessant om een dezer dagen in je "Bezoekers Schrijven" rubriek te zetten.

Henk! Je ziet het, dat is zeker interessant en ik weet zeker, dat veel bezoekers aan deze site daar ook blij mee zijn. Stond in het docx bestand dat je mij stuurde meer, dan dat wat je in de mail hebt geschreven? Als dat zo zou zijn, dan had ik graag dat je dat nogmaals stuurde, maar dan als een doc bestand. Dan vul ik 't verhaal alsnog aan!

Vanmorgen (24-5-2010) de aanvulling of beter gezegd het origineel al binnen gekregen van Henk. Hier volgt dat artikel:

Leeuwin II.

Er zijn ‘n heel stel plaatsen en streken met ’n Nederlandse naam in Australië vooral langs de West kust. Namen zoals Dirk Hartog eiland, Rotnest eiland (Ratnest), Eendrachts land, Houtman eilanden, Arnhem land, Kaap Leeuwin en zo voorts. Waarom? Die namen komen van de tijd dat de Nederlandse Oost Indische Compagnie hun schepen naar Indië (nu Indonesië) stuurden om specerijen te kopen en hun route was via Zuid Afrika en in het begin langs de oost kust van Afrika en dan de evenaar volgen richting Indië.
Ze vonden per ongeluk ‘n snellere route ook via Zuid Afrika maar dan wat zuidelijker tot dat ze de sterke westelijke wind kregen (de Rooring Fourties) die hun dan snel in ‘n oostelijke richting dreven richting Nieuw Holland (het huidige Australië) en vandaar langs de kust richting Noord naar Indonesië.
Er zijn echter ‘n aantal Nederlandse schepen soms met man en muis vergaan op de verraderlijke kust van Western Australië.
De gezagsvoerders van die schepen hadden alleen maar interesse in zo gauw mogelijk in Indonesië hun schepen met specerijen te vullen en weer terug naar Nederland te zeilen zodat zij en de aandeelhouders hun winst konden realiseren.
Sommige gezagvoerders echter namen de gelegenheid om de kust te inspecteren en op kaart te zetten. Een van die schepen was de “Leeuwin” die in 1622 ‘n kaart heeft gemaakt van de kust van het uiterste zuidwesten van de kust van West Australië en de naam “Leeuwin” is nog steeds in gebruik hier door bijvoorbeeld, ‘n grote kazerne, ‘ n bekende wijngaard, diverse firma’s etc.
Bijna 30 jaar geleden heeft ‘n groep enthousiaste zakenlui en sponsors met ‘n beetje hulp van het gouvernement, genoeg steun bij elkaar gekregen om ‘n groot Sail Training schip te bouwen. De naam van dit trotse schip is: “Leeuwin II”, ’n barkantine, 55 m lang, 3 masten, 344 ton en 16 zeilen. Met ‘n vaste bemanning van vijf plus tien of meer vrijwilligers aan boord kan het schip 40 jongelui (vaak ‘n hele klas) onderbrengen die dan, onder toezicht van de vaste bemanning en de vrijwilligers ‘n hele schip in twee of drie wachten moeten beheren d.w.z. alles doen, van de wc’s schoon maken tot de masten klimmen om zeilen te zetten. De wachten moeten hun eigen team leaders kiezen en het werk verdelen.
‘n Foto van de “Leeuwin II” is bijgevoegd en meer informatie kunt U vinden op de website van de Leeuwin: www.sailleeuwin.com of op Google: Leeuwin II.
De trip voor scholen zijn meestal 7 tot 10 dagen maar er zijn ook dag tripjes voor toeristen etc. en iedereen is welkom. ‘t Ship haven is Fremantle (bij Perth) in Western Australie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX