BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2010 05 06 01 Tjeu Scheepers, Neer.  Tentoonstelling 100 jarig bestaan van onze St.Martinuskerk!

 

 

Informatiebijeenkomst Tentoonstelling 100-jarig bestaan

Sint-Martinuskerk Neer

 

De parochiekerk van Neer is gebouwd in 1909-1910. Zij is een eeuw de vertrouwde, centrale plaats van onze geloofsgemeenschap, en als monumentaal gebouw is zij 100 jaar gezichtsbepalend voor de kern van ons dorp Neer.

Dat willen wij vieren.

Een van de activiteiten tijdens de feestelijkheden is het inrichten van een Tentoonstelling in de kerk over “Het Rijke Roomse Leven”, dat ook wij hier in Neer gekend hebben.

Deze tentoonstelling vindt plaats op Zaterdag 18 en zondag 19 september 2010.

Heemkundevereniging Oos Naer wil samen met het comité 100 jaar Sint-Martinuskerk deze tentoonstelling inrichten.

Wij vragen hierbij echter uw hulp. Hulp bij het verzamelen van spullen uit het Rijke Roomse leven en hulp bij het inrichten van de tentoonstelling.

Heemkunde vereniging Oos Naer en het organisatiecomité hebben al ideeën over de opzet en inrichting van de tentoonstelling.

Graag willen wij geďnteresseerden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de opzet en inrichting van deze tentoonstelling. De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag  11 mei 2010 in het Parochiehuis. Aanvang 20.00u.

De bedoeling is dat wij dan met elkaar van gedachten kunnen wisselen over hoe een en ander vorm kan krijgen. Ook kunnen mensen zich op deze dag aanmelden voor hulp bij de organisatie. Wellicht hebt u spullen of foto’s  die u voor deze tentoonstelling in bruikleen wil afstaan. Dat kunt u ook aangeven.

Voor inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u zich wenden tot:

Jo Kuijpers, tel. 0475-591714  of via de mail:  jokuijpers@kpnplanet.nl

of Tjeu Scheepers, tel. 06 25 12 69 61 of via de mail tjeuscheepers@home.nl

Met vriendelijke groet, Comité 100 jaar Sint-Martinuskerk Neer.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX