BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2010 04 29 01 Ton Timmermans, Neer.  Zijn wij soms iemand vergeten uit te nodigen?

 

Bent U lid geweest en geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op! Het is nog niet te laat!

Zie de onderste regels van dit bericht.

 

Zondag 16 mei 2010 mogen de Bussen Schutten uit Neer, 

het eerste bondsfeest 2010 van de bond Juliana organiseren. Een twintigtal schutterijen zullen vanaf 14 uur door de Neerse staten trekken en aansluitend zullen op en rond het evenemententerrein aan de Waye de schiet- en terreinwedstrijden plaatsvinden.

 

De zaterdag voorafgaand 15 mei- is ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het muziekkorps een receptie en renie georganiseerd. Tevens zullen dan een 6 tal jubilarissen worden gehuldigd.

Die avond zal er een muzikaal optreden zijn van Da Ma Zoe, aangevuld met een discotheek met muziek voor alle leeftijden. Deze avond zal voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

 

De organisatie heeft veel speurwerk verricht om oud leden op te sporen, en de uitnodigingen zijn inmiddels verzonden. Het kan echter voorkomen dat een of ander adres onjuist is, of Uw naam in administratief ontbrekende jaren stond vermeld.

Bent U lid geweest van de drumband of het muziekkorps van de Bussen Schutten, St. Martinus en heeft U nog gn uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de Bussen Schutten, secretariaat@bussen-schutten.nl

     

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX