BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2010 04 24 01 Marian Vossen-Peeters, Neer.  De archeologische vondsten van Wiel Vossen.

 

 

Wiel Vossen, een in Kessel-Eik wonende oud Neerenaar is al zijn hele leven bezig met archeologie.

Zaterdag 17 en zondag 18 april 2010 werden in Venlo de Limburgse Archeologie dagen georganiseerd.

Kijk hieronder wat daar gebeurde! Wiel wij zijn bijzonder trots op jou, dat je dit besluit hebt genomen en Marian en Pierre bedankt, dat jij ons dat hebt laten weten.

 

 

 

 

Dit schreef Marian bij de bovenstaande foto's:

Afgelopen weekend, zaterdag 17 en zondag 18 april 2010 werden in het Limburgs Museum in Venlo de Limburgse Archeologiedagen georganiseerd.

Mijn schoonbroer Wiel Vossen uit Kessel-eik ( een echte Neerenaar) werd hiervoor uitgenodigd door Dr. Leo Verhart, verbonden aan dit museum als conservator.

In ruim 40 jaar heeft Wiel in de buurt van zijn huis in Kessel-eik een ruime verzameling van archeologische vondsten gedaan.

Helaas kan Wiel zijn geliefde hobby niet meer uitoefenen, omdat hij aan de rolstoel is gekluisterd vanwege de spierziekte A.L.S. Met pijn in zijn hart heeft hij daarom besloten om zijn hele collectie, zoals vuurstenen bijlen, pijlspitsen enz. in bruikleen te geven aan het Limburgs Museum in Venlo.

Op deze manier gaat zijn verzameling, waar Wiel bijzonder trots op is, nooit verloren.

Een deel van zijn collectie was t.g.v. deze archeologiedagen in de ontvangsthal tentoongesteld in een vitrine, vergezeld van een foto en tekst. 

Tijdens dit bezoek aan het museum hebben wij enkele foto's gemaakt hiervan. (zie bijlage)

Met vriendelijke groet, Marian en Pierre Vossen-Peeters.

 

Wiel, ik weet zeker dat ik namens alle bezoekers aan deze site spreek als ik zeg: Sterkte, bij het verdere verloop van je ziekte.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX