BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2010 03 23 01 b.s. De Kwir, Neer.    Berichten van b.s. De Kwir (schaken en de vastenactie).

 

Meester Tjeu Scheepers zond onderstaande foto's en berichten in.

 

 

Hij schreef bij deze foto's:Op woensdag 17 maart organiseerde b.s. de Kwir uit Neer weer het jaarlijks leudalschaaktoernooi voor basisscholen. Dankzij de steun van de Rabobank kon aan iedere deelnemer een
versnapering en een herinnering worden meegegeven. Dit jaar werden de wisselbeker zowel in de A-Poule als in de B-poule gewonnen door b.s. Lambertus uit Neeritter.
De spelers die op de 1e, 2e en 3e plaats eindigden kregen allemaal een medaille. Het was een leuke en spannende middag voor de spelers en de begeleiders!
Alvast bedankt, Groet, Tjeu Scheepers, Directeur b.s. de Kwir, Neer.

 

Zaterdag 27 maart 2010 is weer onze jaarlijkse vastenactie.

BASISSCHOOL “DE KWIR”  NEER                                                                                                    

Vastenactie  “Heitje voor een Karweitje”                                                               

Zaterdag 27 maart a.s. (vanaf 10.00uur)  houden wij de jaarlijkse vas­ten­actie. Dit jaar willen wij de helft van de opbrengst besteden aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Haďti en de helft   ten behoeve van ons adop­tieproject  in Nazario in Brazilië .

De actie heet: "EEN HEITJE VOOR EEN KARWEITJE".

Het is de bedoeling dat alle leerlingen van de school aan deze actie mee doen. Ieder op zijn eigen manier:

De jongste kinderen doen hun karweitjes in de directe omgeving (bij hun ouders, grootouders, familieleden of buren). De oudere leerlingen gaan de buurt af om hun Heitje voor een Karweitje te gaan doen.

De leerlingen hebben een kaart bij zich waarop de naam van de school en hun eigen naam vermeld staan. Op dit formulier kan aangegeven worden welke activiteiten de kinderen verricht hebben en welke vergoeding ze hiervoor gekregen hebben. De kinderen geven bij ieder huis waar een karweitje verricht is, een vignet af. Dit vignet kan men op de deur of raam plakken. De kinderen zien dan dat hier al een ander geweest is. (de kinderen krijgen vandaag  deze spullen mee naar huis)

Pater Terstappen is inmiddels voor goed teruggekeerd naar Nederland. Hij is tientallen jaren onze contactpersoon geweest m.b.t.  adoptieproject. Hij zorgde dat er goede projecten werden uitgekozen voor adoptie en hij hield toezicht op de besteding van de gelden in Brazilië. Met de hulp van onze school is de afgelopen 25 jaar  een aantal projecten opgestart en ook afgerond. In overleg met Pater Terstappen is besloten om ons adoptieproject in Brazilië af te sluiten. Om nog enkele knelpunten op te kunnen lossen hebben wij afgesproken dat de helft van de opbrengst van dit jaar voor deze knelpunten wordt gereserveerd. Voor de komende jaren gaan wij op zoek naar een adoptieproject waarbij wij goed zicht hebben op een volledige besteding van de gelden.  

De andere helft van de opbrengst van dit jaar willen wij besteden aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Haďti. Het bedrag dat wij aan Haďti willen besteden; maken wij via basisschool De Verrekijker uit Ell over aan hun adoptieschool in Haďti die door de aardbeving hard getroffen  is. Zo wordt het geld van de actie een Heitje voor een Karweitje tot op de laatste cent goed besteed!

Via deze actie willen de kinderen op hun eigen manier gestalte geven aan het begrip "vasten"; iets van jezelf afstaan aan anderen die minder goed bedeeld zijn. Zelf inspanningen ver­richten om anderen te kunnen helpen.

Wij hopen dat u achter deze actie zult staan en aan deze actie zult meedoen. De mensen in Neer dragen deze actie een warm hart toe, gezien de reacties van vorige jaren.

Activiteiten die de kinderen kunnen doen zijn: Boodschappen doen, stoep vegen, afwassen, fiets/auto poetsen, afval uit tuin halen etc. U, als ouders, kunt o.i. het best bepalen waar u uw kind(eren) hun "karweitjes" laat verrichten.

Maandag a.s. kunnen de kinderen het geld op school afgeven.(samen met hun kaart).

Tijdens deze actie kunnen de kinderen zaterdag a.s. niet alle huisge­zinnen in Neer bezoeken. Mensen die toch deze vastenactie willen steunen, kunnen hun bijdrage overmaken op Rabobank­rek.nr. 1357 26 999 t.n.v. Basisschool “De Kwir” o.v.v Adoptie­kind.

Het geld sturen wij rechtstreeks naar onze eigen adoptiekinderen Uw geld wordt voor de volle 100% besteed.

Namens de adoptiekinderen alvast bedankt voor uw medewerking Team Basisschool “De Kwir”  Neer.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X