BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2010 03 09 01 Jan Verkennis, Heibloem.   Het derde boek over de Heibloem.

 

Ingezonden door Jan. 

23 maart 2010 verschijnt het 3e boek over Heibloem

50 jaar verenigd

Verenigingen in Heibloem van 1947-1997.

Door J.L.F.Verkennis.

 

Een boek over het ontstaan en het wel en wee van de Heibloemse Verenigingen in de periode 1947-1997. Dit boek is de completering van de geschiedenis van het dorp Heibloem in de 

tweede helft van de 20e eeuw, samen met de boeken Aan de Rand van de Peel en Van Kamp 

naar Kern, uitgekomen in resp.1998 en 2002. Dit 3e boek in A4 formaat omvat weer ruim 

300 pagina,s en ruim 500 foto,s van mensen die in de periode 1947-1997 actief waren in het Heibloemse verenigingsleven. Veel huidige en vooral vroegere inwoners van Heibloem en

omgeving zullen zich in dit boek onder een van de 47 beschreven verenigingen terugvinden.

Het boek geeft tevens een beschrijving van de levenswijze van mensen bij een dorp in

ontwikkeling.

De prijs van het boek is 28,- per stuk. Wilt U in het bezit komen van dit prachtige boek 

dan dient U vr 1 mei aanstaande 28,- per boek over te maken op rekening 14.42.92-149 

ten name van J.Verkennis Heibloem . Vermeld in de omschrijving bij de betaling wel extra 

uw adres en woonplaats. U kunt uiteraard meerdere boeken bestellen voor uw familie of voor 

uw bedrijf als relatiegeschenk.

Op 23 maart aanstaande zal het boek gepresenteerd worden in het gemeenschaps-

huis de Klokkestoel te Heibloem (20.00uur). U bent daar van harte welkom en U kunt

het boek daar persoonlijk afhalen. Voor degenen die het boek thuis gebracht willen 

hebben kan dat alleen in de kernen Heibloem, Meijel, Roggel,in de voormalige gemeente 

Helden, Neer en Heythuysen. De kosten bedragen dan 30,- per boek. Schrijf  op uw 

bankopdracht dan tevens uw telefoonnummer zodat wij U bij bezorging vooraf kunnen 

bellen. Wilt U het boek per post ontvangen dan dient  U 34,- per stuk over te maken 

eveneens met duidelijke vermelding van naam, adres postcode en woonplaats. 

Bij meerdere exemplaren per post graag telefonisch overleg.

Verdere informatie kunt U verkrijgen bij de auteur J.L.F.Verkennis tel 0475-496206,

of via e-mail: janverkennis@home.nl

Een groot gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de in 2009 opgerichte Heemkunde vereniging Heibloem.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X