BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2010 03 03 01 Angela Antic-Dijcks, Swalmen.   Inzegening van het Nabben-kruis Napoleonsweg/Waije.

 

Angela stuurde mij het bericht, dat op zondag 21 maart 2010 om 16.00 uur het Nabben-Kruisbeeld zal worden ingezegend, Zet het in Uw agenda, opdat het niet vergeten wordt. De foto hieronder is omstreeks 1925 bij Nabben voor het huis genomen. Rechts op de foto kunt U zien waar het kruisbeeld in eerste instantie is geplaatst. In het boek: "Van Naer Haer" vindt u op bladzijde 256 meer over dit gezin. Jullie zien links op deze foto: Wöllem Nabben en zijn vrouw Maria Nabben-Berger.

Wöllem overleed in 1966 en Maria in 1929.

 

Angeline schrijft mij:

Graag willen wij u en alle Neerenaren laten weten dat het wegkruis Nabben ( Geplaatst door Willem Nabben), Napoleonsweg 12, de Waije op zijn plat gezegd; "De Waog" ingezegend zal gaan worden op zondag 21 Maart 2010 a.s. om 16.00 uur. De inzegening zal verzorgd worden door Pastoor M. Reneerkens, pastoor te Swalmen, m.m.v. Parochie Neer en Heemkundevereniging "Oos Naer" , e.a.
Het wegkruis is geplaatst door mijn overgrootvader, Willem Nabben, opa van Leny Dijcks - Nabben (mijn moeder), omstreeks 1920, ter nagedachtenis aan de overledenen en gewonden die vielen t.h.v. het huis Nabben , Napoleonsweg 12, de Waije, De Waog en de Napoleonsweg/Rijksweg.
Het kruis stond vroeger, een eindje verder aan de rechterkant van het huis Nabben.
Vroeger stond er een notenboom bij het kruis en stond het kruis op een stenen voet.
Op het kruis hing oorspronkelijk een wit stenen corpus, echter dit is tijdens de carnaval van 1968 van het kruishout gestolen. De dader dacht dat het om een waardevol corpus ging.
De dader is opgespoord via voetsporen in de sneeuw door de politie (veldwachters). De dader wees de plaats aan waar hij het corpus in het water had gegooid. Het kwam helemaal kapot uit het water.
De familie en de Parochie hebben toen een ander corpus gekocht en op het kruishout gehangen.
In 1988 heeft Harrie Manders (zoon v/d bewoners na familie Nabben), het kruishout opgeknapt.
Veel nieuwe stukjes hout moest hij aanbrengen. Het is toen ook weer opnieuw geverfd.
Met Allerheiligen werd vroeger het kruis voorzien van een krans. Tegenwoordig wonen Jos Verkennis en Anita Bouten in de woning (Napoleonsweg 12) bij het kruis.
In 2009 is het wegkruis Nabben in ere hersteld, mede dankzij Heemkundevereniging "Oos Naer", waarbij we in contact zijn gekomen met dhr. Pierre Kuijpers. We zijn hun allen dan ook mede zeer dankbaar hiervoor.
Belangrijk om te vermelden is ook dat, er tijdens de Tweede Wereldoorlog (1944), bij dit kruis, tijdelijk, drie vrouwen zijn begraven: Zus Silvrants (op een mijn gelopen), An Schaeken en Agnes Kuypers (van Sjeng Kuypers Waije) beiden getroffen door granaatscherven.
Wij willen ook hun herdenken bij de inzegening van het kruis. Ook zij zijn zeker niet vergeten.
We zouden het zeer op prijs stellen en waardevol vinden, wanneer ook de nabestaanden hierbij aanwezig kunnen zijn.
Ook willen we Harrie Manders en zijn familie danken voor het opknappen van het wegkruis in 1988.
Het zou erg fijn zijn wanneer ook hun hierbij aanwezig zouden kunnen zijn.
Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groeten,
Angeline Antic- Dijcks en Helena (Leny) Dijcks- Nabben en
Rijksweg Noord 65-b, 6071KT SWALMEN.
Tel.: 06- 41976035  Mailadres: indalo_614@hotmail.com

 

In de tekst van Angeline heb ik, na een reactie van een bezoekster aan deze site, een correctie aangebracht. Het was niet Agnes maar Lucie Kuijpers die daar een tijdje begraven heeft gelegen (dat is door mij gecontroleerd). Angeline treft geen schuld aan dat foutje. Zij heeft vermoedelijk de gegevens uit het boek "Van Naer Haer" gehaald en daar staat die fout ook in. Sorry, namens de samenstellers! Als U het boek in Uw bezit hebt, kunt en mag U de naam Agnes op bladzijde 265 veranderen in: Lucie. 

 

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X