BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2010 02 11 01 Tjeu Scheepers, Neer.  Oetnuediging vr de BB van Evie en Jop.

 

 

Zoals jullie zien, doet b.s. De Kwir hierboven een oproep, op dat jullie in grote getale de trouwerie van 

Evie en Jop

zullen bijwonen.

 

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X