BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2010 01 23 01 Theo Peulen, Neer.  Vergadering van de Optochtcommissie van de Kwiebussen!

 

Wij vragen als Optochtcommissie of het mogelijk is
te vermelden dat komende zondag 24 januari om 14.00 uur in de
Kwiebustempel de optochtvergadering plaats vindt, waar alle
BELANGRIJKE
zaken omtrent de optocht aan de orde komen.
Opgave voor de optocht kan tot en met 8 februari
2010.

Natuurlijk liefst zo snelmogelijk, dit om te voorkomen dat het idee al te vaak gebruikt is.
Doe het via www.kwiebusse.nl of door het formulier uit het 

Naers Blaedje in te leveren bij:

Theo Peulen, Bongert 3 te Neer, telefoon: 591724.

Bij voorbaat dank,
Namens de optochtcommissie
Theo Peulen

 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-