BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 12 07 01 Jack Emonts, Neer.  Vervolg ontwikkeling rond het zwembad 't Ligteveld!

 

Zoals u in de krant heeft kunnen lezen zijn er weer vorderingen rondom het zwembad.
Wij als vrijwilligers bestuur hebben een brief geschreven om iedereen op de hoogte te stellen over die vorderingen. Hopelijk wilt u die plaatsen bij bezoekers schrijven.
Alvast bedankt hiervoor. Met vriendelijke groeten, Jack Emonts.

 

Hier onder volgt hun artikel:

 

Voortgang zwembad het Ligteveld Neer.

 

Als 1e wil ik iedereen die ons op welke manier dan ook geholpen hebben afgelopen jaar van harte bedanken. Dhr. Sjaak Boonen voor de diepvries, en alle vrijwilligers die het hele seizoen hebben meegeholpen met het verkopen van ijs, poetsen en het verwijderen van onkruid en natuurlijk Juul v.d.Winkel voor het snoeien van de struiken en Koen Metsemakers voor het leveren van de klimplanten, Spar Neer voor de mooie tafel en de boerenbond Neer.

We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen met een gemiddeld aantal bezoekers van 85 per dag met in totaal ruim 7000 bezoekers. Gezien het feit dat we later open zijn gegaan en er veel onduidelijkheid was over de abonnementen, vinden we dat een super resultaat.

Na het seizoen zijn er een aantal mensen bij elkaar gekomen als toekomstig vrijwilligersbestuur om ervoor te zorgen dat ook na 2009 het zwembad open zal blijven.

Die mensen wil ik graag voorstellen:

 

Jack Emonts:  Voorzitter

Eline Hesling:  Penningmeester

Peggy Konings:  Secretaris

Sandra Joosten, Robert Grollik, en Machteld Parmentier als leden.

 

Het is een beoogd bestuur van de vrijwilligersorganisatie die nodig is om het zwembad te exploiteren.

Graag zet ik heel kort op een rijtje wat de stand van zaken nu is en wat er afgelopen zomer is gebeurd.

Nadat stichting de Leistert heeft besloten het zwembad niet te openen afgelopen zomer hebben we natuurlijk met een groot aantal mensen bij de Gemeenteraad gesproken. Dat heeft geholpen en het college van Burgemeester en Wethouders kreeg de opdracht met de Leistert te praten en het zwembad te openen. Dat is gelukkig ook gebeurd, maar in dat gesprek heeft het college van B&W de Leistert toegezegd dat zij vanaf 1 januari 2010 ontheven zijn van alle financile verplichtingen, dus ook van de boete als zij het zwembad Ligteveld niet tot 2016 open houden. De Gemeenteraad heeft het College van B&W hierop aangesproken dat zij dit niet had mogen doen, maar helaas blijkt deze afspraak wel rechtsgeldig.

Kort na de zomer zijn wij als werkgroep om Ligteveld open te houden bij elkaar gekomen en hebben we een voorstel geschreven aan het college van B&W om een stichting op te richten die het zwembad vrijwillig exploiteert. Hiervoor is er een jaarlijkse subsidie van 40.000 euro nodig en een eenmalige bijdrage van 35.000 euro voor achterstallig onderhoud. Dat is vooral om de lekken in het bad te dichten en opnieuw te coaten dit is de afgelopen 20 jaar niet meer gebeurd! Maar ook voor de douche en toiletgebouw want daar is al 40 jaar niets meer aan gedaan.

Het College van B&W heeft 24 november een voorstel gemaakt voor de Gemeenteraad om wel in te stemmen met die 40.000 euro subsidie maar helaas maar voor 1 jaar. Na 2010 is dan niets meer zeker. In het volgende jaar wil het college kijken of dit zwembad niet ook geprivatiseerd kan worden. Verder is het college van B&W niet bereid de kosten voor het onderhoud op zich te nemen.

Maandag 30 november hebben Jack Emonts en Machteld Parmentier hierover overleg gehad met de wethouder Sleven en hebben hier duidelijk gemaakt dat we zonder de 35.000 euro niet kunnen open gaan daar eerst het achterstallig onderhoud gedaan zal moeten worden willen we het zwemmen veilig kunnen houden, en dat we ook in de toekomst willen doorgaan en niet alleen 2010.

Dit hebben we later die avond ook duidelijk gemaakt aan de commissie algemene zaken die moest beslissen of dit raadsvoorstel van het college zo behandeld zou worden tijdens de raadsvergadering van 15 december a.s.

En ook de commissie vond dat dit raadsvoorstel niet redelijk was en heeft de wethouder de opdracht gegeven om opnieuw met het college aan de tafel te gaan zitten en het raadsvoorstel op die punten te verbeteren.

We hopen natuurlijk dat we de komende jaren financieel gesteund gaan worden door de gemeente Leudal en dat ze dit niet voor 1 jaar gaan doen zodat we volgend jaar (en dan gaat dit pas na de verkiezingen gebeuren) weer helemaal opnieuw moeten gaan beginnen.

Hopelijk wordt in de Gemeenteraadsvergadering van 15 december definitief hierover besloten en kunnen wij het volgend jaar gaan starten met  enthousiaste groep mensen, en er hopelijk net zon mooi seizoen van maken als het afgelopen jaar. Dit is een onderwerp waarbij de politieke partijen kunnen laten zien dat ze de inwoners van Neer ook serieus nemen en dat de politiek er is voor de burgers.

Laten we met elkaar het maximale doen om het zwembad in de zomer voor jong en oud open te houden. Daar zetten wij ons voor in.

 

Met vriendelijke groeten Jack Emonts.

 

P.S. Graag hadden we dit artikel ook in het Naers Blaedje zien staan, maar Gilsing meent dat dit soort artikelen niet thuis hoort in het naers blaedje!!!!! Schandalig dat dit niet op zulke manier aan de naerse miense bekend gemaakt mag worden.

 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-