BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 11 12 01  Leon Berben, Neer.  PR-bericht aangaande de presentatie Stamboomonderzoek.

 

Leon stuurde mij onderstaand bericht. Naar mijn gevoel iets te vroeg, maar nu is het wel zo? Als U het goed in de agenda of op de kalender zet, komt er U niets anders tussen. Het beloofd een mooie avond te worden!

Hier het bericht van "Oos Naer":

 

 

Heemkundevereniging ‘Oos Naer’

 

 

Werkgroep Stamboomonderzoek presenteert zich op 25 november 2009.

 

Deze avond wordt verzorgd door leden van de "Werkgroep Stamboom" en staat in het teken van 'Neer in beeld'.

Aan de hand van een powerpointpresentatie kunt u zich een beeld vormen van deze avond.
Voor de pauze krijgt u informatie aan de hand van computerprogramma, waarbij het mogelijk is om meerdere kaarten van Neer, in de periode vanaf 1830 tot heden, achter en over elkaar te verwerken om zodoende de ontwikkeling van Neer in de laatste eeuwen in beeld te brengen.

In het gedeelte na de pauze zal er speciale aandacht worden besteed aan de CD met de gegevens van de Burgerlijke Stand van de vroegere gemeenten binnen de huidige gemeente Leudal. De gegevens m.b.t. Neer staan op deze avond centraal.

Het is op die avond nog mogelijk deze CD met veel genealogische gegevens aan te schaffen, indien u deze nog niet in uw bezit hebt.

Ook wordt de website van ‘Oos Naer’ (www.oosnaer.nl) bekeken, waarbij vooral de pagina ‘stamboomonderzoek’ wordt toegelicht. Genealogische gegevens, bidprentjes en het begraafregister zijn met elkaar gekoppeld. Voor de stamboomonderzoeker een mogelijkheid om meer te weten te komen over zijn/haar familie.

 

Deze avond wordt gehouden ‘In d’n Haammaeker’,

gemeenschapshuis, Hoogstraat 2 te Neer

en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Aanvang: 20.00 uur

 

De werkgroep stamboomonderzoek vraagt uw medewerking door het aanreiken van prentjes, overlijdensbrieven, aktes e.d. om zoveel mogelijk genealogische gegevens te verzamelen, die u kunnen helpen bij het zoeken naar voorvaderen en verwanten.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=