BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 09 26 01  Tjeu Scheepers, Neer.  Open dag Brede school "De Hoepel" NEER.

   

                               BREDE SCHOOL DE HOEPEL             

  Uitnodiging "inloopavond" 28 september 2009    

                                                                       

                         

Beste ouders en andere belangstellenden,

Maandagavond 28 september 2009 is er voor de leerlingen, ouders en andere belangstellenden van alle gebruikers van de brede school een zgn. "inloopavond".

Bij peuterspeelzaal Sjanulke, het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang “Tante Pollewop” en basisschool de Kwir kunt u vrij binnenlopen om er een kijkje te nemen. Ook als u geen kind op de brede school heeft zitten bent u van harte welkom. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom in de brede school. 

 

U kunt overal vrij binnenlopen. In de diverse lokalen liggen materialen en werkjes klaar. Samen met uw kind kunt u deze materialen bekijken en bespreken. De leer­kracht kan zonodig uitleg geven.

 

Op deze manier proberen wij u nog een beter beeld te geven van wat er in de brede school aan de orde komt.

 

Het is niet de bedoeling dat u deze avond de schriften inkijkt; over enige tijd krijgt u de schriften een heel weekend ter inzage. U bent op maandag 28 september '09 tussen 18.30 en 19.30 uur welkom op de brede school. Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze mogelijkheid.

Vriendelijke groet, Personeel brede school de Hoepel Neer

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=