BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 08 15 01 Twan Stemkens, Neer. Wie weet het nog? Waar werd de "Hellebaard" opgehaald?

 

 

 

 

 

De foto werd ingestuurd door Twan Stemkens! Hij schreef er bij:

Vandaag 13 augustus 2009 stond er een artikel met foto in de krant met als kop: "Gekocht op rommelmarkt". Gisteren zijn namelijk in het Leudalmuseum de twee partizanen (pieken met weerhaken) van schutterij St. Sebastianus in bruikleen gegeven aan het Schutterijmuseum. Vanwege de brand in dat museum vorig jaar, behelpen zij zich op dit moment met een reizende expostie.

Zo zal in Haelen tot 1 september een tijdelijke tentoonstelling zijn.

Echter, er is ook een hellebaard overgedragen, zie de foto (piek met aan de zijkant een bijltje). Dit wapen is op de 2e of 3e vlooienmarkt in Neer, dus waarschijnlijk tussen 1970 en 1973, op een huisadres in Neer opgehaald. Wat de conservator van het museum, maar ook ikzelf, graag willen weten:

- Wie herkent dit wapen en weet bij wie, of op welk adres, dit wapen is opgehaald?

- Is de hellebaard mogelijk ook van één van de Neerse schutterijen geweest? Zo ja, van welke?

De stok die destijds aan het wapen zat, was zeskantig en rood van kleur. Maar helaas vol met houtworm. Vandaar dat deze vervangen is door een ronde stok.

Mensen die hier iets meer vanaf weten, worden van harte uitgenodigd te reageren.

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Twan Stemkens.

PS de personen op de andere foto zijn (links) Luc Wolter (conservator) en Sjra Wagemans (zoon van Harie en Cato Wagemans - Slots).

"MAIL"

 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=