BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 08 08 01 Harrie Geraets, Neer.  Kwirluip, Keizersluip of Hemelsrijkluip 2. Waar beginnen ze? 

 

 

Harrie van Pietjes, de man die geregeld foto's inzendt, had gisteren zelf een vraag? Van de vier foto's die hij over dit onderwerp inzond plaats ik vandaag de andere twee. Dat maakt iets meer duidelijk over de "sjprunken" die zorgen voor water in een "luip", die waar geen "sjprunken" zijn, in de zomer soms droog vallen. Op de twee foto's van vandaag is dat goed te zien. De 'luip' op deze twee foto's is de zelfde. Iedere Neerenaar, die iets van de Grote Kwir afweet en het stuk 'luip' in de Sloes kent, weet dat!

 

De reactie van Har Kuijpers, die ook al bij de foto's van gisteren staat, volgt hier nog eens:

Voor zover ik weet was de Kwir- of Keizersluip, in elk geval vanaf 't Henneke (bij Keizerbos), een natuurlijke waterloop. Een beekje dus. Dit beekje heette vanouds over de hele lengte de Keizer. Ook 'onder in het dorp'. In 1483 ligt daar, waarschijnlijk direct voor de monding van het beekje in de Neerbeek, een watermolen. Deze heet de Cuirmolen (= Kwirmolen), maar ligt nadrukkelijk 'op 't beecksken oft water geheiten die Keyser, kommende van Keyserbos'. In de jaren 1947-1949 is het beekje geheel 'verbeterd' tot een rechte waterloop.
Het water dat in droge zomers, zoals nu, in het beekje loopt, komt voornamelijk uit sjprunk (= bronnen). Hier komt diep grondwater boven. Dit grondwater bevat ijzer, wat ook de roestkleur op de bovenste foto verklaart. Waarschijnlijk zijn de sjprunk in de Kwirluip een gevolg van de Peelrandbreuk die hier in de ondergrond loopt. Bij mijn weten zitten er sjprunk in 't Henneke en in de Kwir, zowel ter hoogte van de Pas/Pasveld, als verder richting dorp. Van mijn opa (Leuve Handrie) heb ik altijd horen zeggen dat ze in droge zomers altijd nog water uit de sjprunk in de Kwir (t.h.v. Pas/Pasveld) hadden en dat ze dat daar dan met emmers moesten halen. Of de luip bovenstrooms, bij Keizerbos, nu geheel droog staat weet ik niet. Mogelijk staan de sjprunk in 't Henneke nu droog en die in de Kwir niet.
Groeten, Har Kuijpers.

 

Reactie van Tjeu Hermans uit Nunen.

Hallo Piet, de vraag van Harrie van Pietjes over de Kwirluip herinnert me aan een vraag die ik hier al lang over heb en nog steeds geen bevredigend antwoord ken. Waar komt de naam Kwir vandaan? Heeft het iets te maken met het Franse cuir (spreek uit: kwier) dat leer betekent. Was die molen misschien een molen waar schors gemalen werd voor de bereiding van leer? Wie weet? Tjeu Hermans. (van Waals Sefke) 

 

Reactie van Harrie Geraets. Hij stuurt ook nog een foto van het molentje dat hij bedoeld:

"Cuirmolen" een mooie historische naam voor het molentje in het dorp aan de Engelmanstraat, de vroegere Cuirmolen (een kruitmolen, buskruit) heeft waarschijnlijk maar enkele tientalle meters hogerop gelegen. Harie.

Wat zit hier fout? Zo dicht bij elkaar kunnen toch geen twee molens hebben gelegen?

 

 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=