BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 07 30 01 Bussen-Schutten, Neer.   Uitnodiging voor het donateurschieten 2009.

 

       OETNUEDIGING DONATEURSJETE 2009

Ouch zoeë genaote van ‘t OLS en al twieë jaor achterein in spanning gezaete tiejes ‘t kavele óm d’n Um?

En is det sjete noe echt zoeë lestig? Altied al ‘s wille probere óm 3 bölkes aaf te sjete, of nog leuker 18 bölkes mèt dien vrinj, buurtgenote of kollega’s? Nou, det kèn.  

Gaer nuedige de “Bösse Sjötte”, Broedersjap van St. Martinus, alle Naerse vereniginge, vrinjeclubs en bedrieve mer ouch individuele persoeëne oet, deil te neme aan ’t donateurs – en verenigingssjete. Dit gezellige sjeetfestijn waerdj gehaoje zunjig 2 augustus op ‘t sjeettterrein van de Bussen - Schutten oppe Waog.

De sjeetwedstrijde beginne óm 14.00 oor. Kaarte väör ‘t individuele Naerse dames en hieërekampioensjap en ‘t kampioensjap van de dames - en hieërezèstallen waere toet uterlik 16.00 oor verkoch en mótte óm 16.30 oor volgesjraeve ingeleverdj zeen.

D’r waerdj gesjaote mèt acht buksen volges nummering. Natuurlik staon de Bösse Sjötte op zunjig

2 augustus '09 väör de sjeetleefhöbbers garant väör hartige hapjes, lekkere kaoj drenkskes en ein flinke dosis gezelligheid.

Gae zeetj van herte welkom en wae haope uch massaal te moge begroete.

Bestuur en leje van de “Bösse Sjötte”, Broederschap van St. Martinus.

 

 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=