BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 07 26 01 Ruud Beenders, Neer. Een zeer oud zicht op de St.Martinuskerk van "Néhr".

 

 

 

Een oude tekening en een door Frans Wilms gemaakt schilderij van Neer staan hier onder elkaar.

Het laat ons zien, wat huisvlijt vermag! Ruud bedankt.

Har Kuijpers de kenner bij uitstek van deze streek, stuurde op 26 juli 2009 ook nog een foto n.a.v. dit onderwerp, die ik hier ook plaats. Zijn reactie vinden jullie helemaal onderaan.

 

Even kort vooraf. Mijn naam is Ruud Beenders en ben getrouwd met Carla Becks (van Cor van Chrispien Luyten, niet te verwarren met Cor de weduwe van Chrispien Luyten).

De zus van Carla, Marlie, is getrouwd met Frans Wilms uit Tegelen en zij zijn nu woonachtig in Nijmegen. Frans schildert in zijn vrije tijd.

Nu ons verhaal:

Tijdens de voorbereidingen voor de Heilige Communie van onze zoon Lars in mei 2009 werd op school een tekening van Neer anno 1675 besproken. Wij hebben daar destijds een kopie van gemaakt en aan Frans meegegeven. Frans heeft hier een schilderij van gemaakt en ziehier het resultaat.

Met vriendelijke groet, Ruud Beenders.

Op de plek van die oude tekening uit 1675 heb ik in 2005 een foto gemaakt. Misschien aardig om er bij te plaatsen, zodat je kunt zien waar die tekenaar (Josua de Grave) toen gestaan heeft. Namelijk (ongeveer) op het fietspad naar de tunnel onder de Napoleonsweg. Op de plek van dit fietspad liep vroeger een weg met de naam Kwirstraat. Deze is op de tekening goed te zien als de laagte tussen het 'heuvelende' akkerland. Het meest rechtse huis op de tekening is m.i. het huis van Maxe Grete (gebouwd 1667) in de Engelmanstraat. Links op de tekening (de horizontale strepen achter de rij bomen) de Dorpsgraaf, een verdedigingswal die van de Neerbeek bij de Bergerstraat, achter de Goot en Hoogstraat om, tot hier aan de Kwir liep en die het dorp moest beschermen tegen plunderende troepen. Deze Dorpsgraaf werd aangelegd in of kort voor 1439 (zie ook mijn artikel 'Dorpsgraaf en Bergerpoort' in Oos Naer 29 van september 2006). Groeten, Har Kuijpers.

      =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=