BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 07 19 01 Piet Timmermans, Neer.       Het "pishökske in 't Dörp"

 

Volgens mijn mening is er tot op dit moment (18-7-2009, 19.00 uur) nog door niemand iets ingezonden voor deze rubriek. Dat komt in wezen goed uit, want ik zag toen ik de foto van Harrie zijn verjaardag in de rubriek "Jarig" plaatste, iets aparts op die foto. Wat zag ik op die foto? Het "pishökske in 't Dörp" toen het nog open was. Ik kan mij niet herinneren dat ik dat al eens eerder op een foto gezien heb.

 

Het "pishökske midde in 't Dörp".

Jarenlang is dat 'pishókske', dat Sieje Pieër op die hoek in 't dorp tussen twee woningen had ingetekend en er ook tussen heeft gebouwd (overigens in opdracht van de gemeente), open geweest.

In mijn jeugdjaren heb ik er dikwijs genoeg geplast. Het was een echt stinkhok met in de zomer veel vliegen. Dat kon ook niet anders, er was toen nog geen waterleiding, dus kon er niet gespoeld worden. 

Later is het door de gemeente met een blinde muur dicht gemetseld. Jammer, ik weet niet meer wanneer precies. Zou dat nog iemand weten?

In het boek "Van Naer Haer" plaatsten wij een foto bij huisnummer 185 op bladzijde 177 van die twee huizen met die blinde muur er al tussen. Ik denk dat die foto ook in mijn archief aanwezig is, als dat zo is dan plaats ik die ook hieronder.

Verder moet ik er jullie aan herinneren dat in 1992 in het dorp daar op die hoek, alles is afgebroken.

 

 

Vanmorgen 19-7-'09 twee reacties binnen gekomen, die ik hieronder laat volgen:

 

In het boekje "Van Vreijhof tot Kerkplein" (uitgegeven in 2001) is in "De historie van het Kerkplein" in het hoofdstukje "Hoek van plein werd urinoir" jouw vraag beantwoord. Het in 1926 gebouwde urinoir kreeg in 1960 waterspoeling en is in 1968 door aannemersbedrijf Dorssers buiten werking gesteld en dichtgemetseld.

Vriendelijke groeten, Jos Geraets, Best.

 

De foto met op de achtergrond het "pishokje" is genomen in 1950 {terug uit indië } op zondagmorgen door een fotograaf de je een kaartje gaf waar op stond waar de foto's te koop waren. 

De schaduw op de stoep links is van Sjaak Vennekens herinner ik mij nog, misschien is van hem toen ook een foto genomen?

Nog tussen  haakjes {toen in de gemeenteraads vergadering het plan om een "urinoir" te maken in stemming kwam zei een gemeenteraadslid dat hij geen bezwaar had als het Zondags maar niet speelt}

Harrie Geraets (Harie van Pietjes), Neer.

 

Later op de dag is onderstaande reactie nog binnen gekomen. Har had er een foto bij, die ik ook plaats.

 

Het open pishökske staat ook op veel ansichtkaarten. Daarnaast op een minder bekende foto van het Kerkplein in oorlogstijd. Dit laatste is op te maken uit het bordje 'raadhuis/rathaus' op het gemeentehuis. Niet op het eind van de oorlog want de fietsen staan er nog. Gezien de tijd op de toren (ongeveer 10.07u) en het grote aantal fietsen waarschijnlijk genomen op een zondagmorgen onder de hoogmis.
Groeten, Har Kuijpers, Wageningen.
tel.: (0317) 84 28 71 e-mail: hamkuijpers@live.nl

Har, dat zou wel eens allemaal waar kunnen zijn!

 

         =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=