BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 06 29 01 Herm Naus en Wim Mertens, Neer.  Impuls voor natuur in Kessel-Eik.

 

 

Herm Naus van het Schoor heeft voor ons dit artikel gelezen in de Limburger, editie Venlo van 26-6-'09. Hij dacht dat het voor ons Neerenaren ook zeker interessant zal zijn en daarom stuurde hij het door. Herm, hartelijk dank!

Via Wim Mertens heb ik een keer foto's ontvangen van het project "Maaswerken". Deze twee foto's genomen op 18-2-2009 laten ons in grote trekken zien, om welk gebied het gaat. Zo ziet men, alles komt een keer van pas. Wim, ook jij nogmaals bedankt!

Impuls voor natuur in Kessel-Eik...

door Marco van Kampen

KESSEL-EIK - De Musschenberg in Kessel-Eik krijgt een flinke kwaliteitsinjectie.

Het gebied moet een cultuur-historische trekker worden. Inmiddels ligt er een visie klaar, opgesteld

door Milieucoöperatie Peel en Maas in opdracht van de gemeente. Deze moet nog goedgekeurd

worden door de raad. Het natuurlandschap van De Musschenberg wordt globaal begrensd door het dorp Kessel-Eik, de Maas, de Napoleonsbaan en de grens met gemeente Leudal. Het wordt gezien als een ‘cultuur-historische parel’. Er wordt echter maar mondjesmaat gebruik van gemaakt.

Dit heeft te maken met de slechte bereikbaarheid van het gebied en achterstallig onderhoud. Om het gebied weer op de kaart te zetten ondernam het Dorpsoverleg Kessel-Eik actie. Ze pakte de handschoen op en ging vanaf 2007 aan de slag met plannen om het gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Eén van de ideeën is het realiseren van een zogenaamd ‘dorpsommetje’. Uiteindelijk moet dit uitmonden tot een regionaal wandelnetwerk. Het initiatief van het Dorpsoverleg

Kessel-Eik heeft geleid tot een complete visie. In het plan van aanpak staat het toegankelijk maken

van het natuurgebied centraal. Langs de Weerdbeemden komt een pad met poortjes, langs de

steenfabriek komt een eikenlaantje en de paden op de Musschenberg worden opgeknapt. De routes van het wandelnetwerk krijgen bewegwijzering, startborden, bankjes en informatievoorzieningen. Daarnaast wordt het bruggetje verbreed omwille van de veiligheid. Het dennenbosje op de Musschenberg wordt een bos met diverse soorten bomen en de vroegere kleirug wordt in ere hersteld door de aanvoer van zand. Het oude kapelletje wordt opgeruimd en opgeknapt.

Tenslotte wordt er een educatief centrum gerealiseerd dat tevens kan dienen als startpunt.

Het plan bestaat uit twee fases. Eerst gaat men aan de slag met het opwaarderen van het gebied met

wandelpaden en andere elementen. Vervolgens is het de beurt aan het kapelletje dat gerestaureerd

gaat worden. De kosten van het complete project worden geraamd op een halve ton. Wethouder Lou Simons ziet het project als een uitgelezen kans om de leefbaarheid in Kessel-Eik te verbeteren en toeristen te trekken. „Van oudsher is de Musschenberg een belangrijk gebied geweest. Bijna iedereen uit de omgeving is daar opgegroeid. Het zou mooi zijn als het weer een ontmoetingspunt wordt. Het gebied kan een echte meerwaarde zijn voor het dorp.”

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=