BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 04 28 01 Jo Waegemans, Neer. Inwijden van de "Noe Port" en huldiging Jubilarissen.

 

 

Komen de Busse-Schutten pas op Koninginnedag aan de beurt, zo hebben de "Aoj Sjötte" afgelopen zondag 26 april '09 al een groot programma afgedraaid.

Jo Waegemans en Harrie Geraets waren er bij en stuurden mij bovenstaande foto's. Jo schreef er bij: Zondag 26-4-'09 was de start van de Aoj Sjötte voor het koningschieten, voor de eerste keer (officiëel) vanaf "Café Maneslust bie Mieke". 

Dat ging gepaard met de uitwisseling van een foto en een muurschild, een toespraak door Voorzitter Beeren en bloemen voor Mieke. (zie de bovenste foto)

Daarna bedankte Mieke allen en schonk een vat bier voor na het koningschieten.

Bij het schutterslokaal op "de Sterrebos" aangekomen werden tot Ereleden benoemd: Jan Huismans, Bernard Sijben, Martien Kuijpers en Jan Boonen.

10 jaar lid van de drumband waren Stef Frenken, Roy Wagemans en Thijs Frenken.

Peter en Truus van der Horst waren beiden 25 jaar lid van de Schutterij. (foto onder)

Groeten van Jo. 

Voor de foto's van de nieuwe Koning Piet Janssen en de nieuwe Koningin Eline Hesling, kijk bij "Zomaar un foto" ook op deze site.