BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 04 24 01 Sjaak Boonen, Neer. Dank aan allen, voor de felicitaties bij mijn 80-ste verjaardag.

 

BEDANKT!

 

Tijdens de feestavond bij gelegenheid van mijn 80ste verjaardag, mocht ik van de oud-leden en leden van de huidige V.V. de Kwiebusse en hun echtgenoten of partners en nog enkele andere genodigden o.a. Burgemeester Verhoeven en wethouder van Bogget, beiden met echtgenoten, ereburger R.Windhorst en ereburger P. van Melick met echtgenote het vorstelijke bedrag van 1862,00 onder envelop ontvangen.

Zoals op de uitnodiging voor de feestavond was vermeld is de opbrengst bestemd voor de in aanbouw zijnde loods van de stichting K & K. Onder deze stichting vallen kindervakantiewerk Neer, V.V. de Kwiebusse en jeugd vastelaovendj de Kwiebusse. De loods zal gebruikt worden als opslagplaats voor de spullen van bovengenoemde verenigingen.

Gezien het belang van deze loods; maar vooral als bewijs van wat door eerlijke, goede en eendrachtige samenwerking kan worden verwezenlijkt, wil ik het bedrag van 1862,00 graag verhogen tot 2000,00 .

In overleg met het bestuur van eerder genoemde stichting, zal op een nog nader vast te stellen dag het bedrag worden overhandigd.

Hierbij mag  speciaal melding worden gemaakt dat de loods van 27 meter lang, 12 meter breed en een nokhoogte van 8 meter door de leden van die verenigingen zelf wordt opgebouwd.

 

Vanaf deze plaats wil ik zeer vele Neerenaren en de oud-Neerenaren die mij of wel, via een kaart; via de telefoon of persoonlijk hebben gefeliciteerd heel hartelijk danken!

 

Voor mij was het ook een blijk van waardering voor wat wij als Neerenaren in de na oorlogse jaren samen met de verenigingen waarvan ik voorzitter, bestuurslid of lid ben geweest, maar ook met de andere Neerse verenigingen in ons Sjoen Naer hebben en kunnen verwezenlijken.

Hartelijk dank!

Sjaak Boonen,

Ere burger

Iere Kwiebus

 

Ich bn van Naer; ich bn gaer van Naer en ich bn grets op Naer!!!