BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 04 11 01 Eric Seuren, Neer.  Nieuws: Fanfare De Eendracht Neer.

 

      

                                 Erik Seuren (links) overhandigt de voorzittershamer aan Peter Derks (rechts) .                                                            Foto: Jo Waegemans.

 

Fanfare De Eendracht Neer kiest nieuwe voorzitter & bestuur .

Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 april jl, heeft Fanfare De Eendracht behalve een nieuwe voorzitter maar liefst drie nieuwe bestuursleden gekozen en zijn twee bestuursleden herkozen.

 

Fanfare De Eendracht zet in op vernieuwing. In 2008 heeft de fanfare gekozen voor een nieuwe richting.

'Samen worden wat we willen zijn Ď is het motto waarmee Fanfare De Eendracht  het veranderingsproces dit jaar is gestart.

Een nieuwe visie, ambitieuze doelstellingen en een gedegen plan is tot 2013 vastgesteld. Nieuwe muziekstijlen, een nieuwe muzikale leiding, nieuwe bestuursmethoden en nieuwe muziekopleidingen zijn de basis voor het nieuwe gezicht en de toekomst van de fanfare.  

ďWe gaan een enorme uitdaging aan. Wij zijn dan ook erg blij dat ons bestuur versterkt wordt met nieuwe bestuursleden en een voorzitter, aldus Erik Seuren die naast de functie van secretaris ook als waarnemend voorzitter de fanfare heeft geleid.

Erik is als secretaris en vice-voorzitter herkozen. Henk Geelen is gekozen om de financiŽn en projecten te gaan leiden en Peter Derks, voorheen verantwoordelijk voor financiŽn en beleid, is tot voorzitter gekozen.

Emiel aan den Boom en Floor Franssen treden als nieuwkomers toe tot het algemeen bestuur, naast Henk Franssen, Sjra Smeets en Lei de Bruijn die ook werd herkozen.

ďDe wil om een andere richting in te slaan is unaniem. Er is al ongelofelijk veel werk verzet en we hebben nog veel uitdagingen voor ons. We zijn super gemotiveerd om samen te worden wat we willen zijn, zegt Peter Derks als de nieuwe voorzitter van Fanfare De Eendracht.