BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 04 03 01 Kerkbestuur p/a Mia Theelen, Neer.   Gouden Priesterjubileum pastoor Ton Naus.

 

Gouden Priesterfeest Em. Pastoor Naus.

Op zondag 12 april 2009 - 1e Paasdag willen wij in de parochiekerk van de H. Martinus te Neer in een Plechtige Eucharistieviering het Gouden Priesterfeest vieren van Em Pastoor A.S.S. Naus. Sinds zijn Emeritaat in 1996 woont hij al 12 jaar in Neer en was hij vele jaren de vaste Assistent in Neer en in Roggel.

De H. Mis begint om 10.00 uur en wordt gezongen door de dames en heren van het kerkelijk koor St. Martinus.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Na de H. Mis is er in de kerk gelegenheid de jubilaris geluk te wensen.

Kerkbestuur Roggel .  Kerkbestuur Neer.