BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

2009 03 24 01 Harrie Geraets, Neer. Het ruilverkavelinggedenkteken in het Buggenummerveld.

 

 

 In "Ons Mooi Limburg" 103, heb ik ook een foto van dit gedenkteken geplaatst. Daar kwam de vraag bij, wie kon vertellen wat het precies betekend. Harrie Geraets (van Pietjes) is gister 23-3-'09 extra nog een paar foto's gaan maken en schreef er bij: De steen tussen Neer en Buggenum is geplaatst na de zeer snelle ruilverkaveling in Buggenum en vooral het Buggenummerveld. Waar de steen ligt komt de Poelakkerweg samen met de Meiboomkesweg. In Neer wordt die zelfde weg Hagendoorn genoemd en dat is weer de oude Romijnse Heerbaan. Op oude kaarten is te zien, dat de Poelakkerweg door "Op den Spirwit" loopt, zoals vroeger die streek genoemd werd.