BEZOEKERS SCHRIJVEN!

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

 

2009 02 15 01  Uit de verzameling van Niek Delissen, Neer. Oefening van de Burgerwacht rond 1938.

 

Deze foto, al is het niet zo'n heel goede (ook hier geldt: beter een slechte, dan geen), laat ons toch weer iets zien van een tijdperk waar niet zo heel veel van bekend is. In het heemkundeblad "Oos Naer" jaargang 5, nummer 17 van september 2003 werd er door Piet Stemkens en Tjeu Hermans een artikel aan gewijd. Ik laat hier het uittreksel van wat op hun site stond volgen:

De betekenis, de oorsprong en de oprichting in 1919 van de Burgerwacht moet gezocht worden in de sociale en politieke troebelingen en de landelijke politiek van direct na de eerste wereldoorlog.
Haar opheffing in 1940 was een 'natuurlijk' gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland.
Zij moesten de revolutionaire acties bestrijden en de openbare of maatschappelijke orde steunen en zich verdedigen tegen gewelddadig verzet. Er werd in de vrije tijd vaak aan schieten gedaan met scherpe patronen. De Neerder Burgerwacht werd op 17 januari 1919 opgericht.
In dit boeiende artikel staat het reglement afgedrukt, dat aangeeft, waaraan men moest voldoen om lid van de Burgerwacht te kunnen worden. Uit het reglement blijkt dat het ernst was; geen vrijblijvendheid en in geval van nood moest er handelend opgetreden worden. De Neerder Burgerwacht heeft gelukkig nooit voor hete vuren gestaan; ze ontwikkelde zich meer tot een gezelligheidsvereniging. Toch werd in de beginjaren een beroep gedaan op de leden om nachtwacht te doen houden.
Schieten konden de leden als de besten, want vaak werden bij uitwisselingen (concoursen en onderlinge schietwedstrijden) de prijzen door de Neerse Burgerwachtleden binnengehaald. Er werd met schieten geoefend op een terrein "op de Cappersberg" (Waije aan het Kanaal). In 1935 werd de eerste prijs op het nationale toernooi behaald en men kwam met de "Generaal de Bock" beker naar huis.

-+-+-+-+-+-+-