Jaarvergadering Ouderenvereniging St.Martinus
te NEER
op donderdag 20 februari 2003.
Op deze vergadering waar eigenlijk vier 25-jarige jubilarissen gehuldigd moesten worden en waar voor Dhr.Jan Geraets een nieuw bestuurslid gekozen moest worden, heb ik enkele foto's mogen maken. Hieronder laat ik ze voor jullie genoegen volgen.
Hier een foto van de bestuurstafel.
Laat ik beginnen met een overzichtsfoto van de goed opgekomen leden van onze vereniging.
De voorzitter Theo Lemmen dankt de aftredende penningmeester Dhr. Jan Geraets voor de 9 jaren dat hij op voortreffelijke wijze de kas heeft beheerd.
Ook Jan zijn vrouw werd niet vergeten in de hulde die haar man ontving. Zij kreeg een mooie bos bloemen.
De voorzitter met het nieuw gekozen bestuurslid Corry Boonen-Zeelen, zij wordt de nieuwe penningmeesteresse.
Corry proficiat met deze benoeming.
Er waren 4 jubilarissen te huldigen, die 25 jaar bij de vereniging waren. Twee waren er verhindert, namelijk Mevrouw Anna Verheijen-Kersten en Mevrouw Nel Metsemakers-Minten.
Op deze foto Tjeu en Gretha Franssen-Jeurninck die hun oorkonde en de bloemen in ontvangst konden nemen.
De laatste drie foto's zijn van het tweemans orkest, dat na het officiële gedeelte en de koffie met vlaai, ons kwam amuseren en ik moet zeggen: "Dat lukte hun opperbest".