Jaarvergadering Ouderenvereniging
"NEER"
op donderdag 21 februari 2002.
De uitnodiging om er enkele foto's te maken, heb ik aangenomen. Hieronder laat ik ze U zien!
Voor dat de vergadering begon, liet het bestuur zich zo vereeuwigen.
Boven, van links naar rechts:
Truus Frenken-Rijs, Gerda Leunissen-Peeters, Rita Huysmans-Joosten en Lies van Lier-van Nieuwenhoven.
Onder , van links naar rechts:
Jan Geraets, Nelis Stemkens, Lei van Gansewinkel en Theo Lemmen.
Afwezig: Mia Jeurninck-Theelen.
Nelis Stemkens trad op deze vergadering terug als voorzitter en bestuurslid.
Hier draagt hij de voorzittershamer over aan de komende voorzitter Theo Lemmen.
De nieuwe voorzitter Theo Lemmen stak de loftrompet uit voor de scheidende voorzitter Nelis Stemkens.
Het nieuw gekozen bestuurslid, Sjaak Cuypers uit de Engelmanstraat.
Ook de vrouw van Nelis, Lies Stemkens-Geraets deelde mee in de hulde, die haar man ontving.
Ook Chris Rijks, afgevaardigde van de RABO-bank, bracht hulde aan de scheidende voorzitter en zijn echtgenote.
De zaal was mooi bezet aan lange rijen tafel.
Hier ziet U het aandachtig gehoor aan een van die tafels.